Moravská galerie v Brně

Moravská galerie v Brně
Pražákův palác
Pražákův palác
Údaje o muzeu
StátČeskoČesko Česko
MěstoBrno
AdresaHusova 18, Brno
Založeno1961
Zaměřeníumění
Další budovyPražákův palác, Místodržitelský palác, Uměleckoprůmyslové muzeum, Jurkovičova vila, Muzeum Josefa Hoffmanna
Zeměpisné souřadnice
Webové stránky
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Moravská galerie v Brně (zkráceně jen Moravská galerie) je druhé největší muzeum umění v České republice. Je výjimečná šíří svého záběru. Jako jediné muzeum umění v České republice se zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním, tedy malbou, kresbou, grafikou a plastikou, tak i s fotografií, současným designem a módou.

Il topo catturato, Antonio Rotta, “Il topo catturato”, 1878

Moravská galerie v Brně vlastní čtyři architektonicky pozoruhodné budovy: Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum, Místodržitelský palácJurkovičovu vilu. Společně s vídeňským Muzeem užitého umění (MAK) spravuje Muzeum Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy. Prezentuje výtvarnou kulturu území České republiky v evropském kontextu, a to jak ve stálých expozicích, tak prostřednictvím krátkodobých výstav. S tímto úsilím souvisí i spolupráce s řadou tuzemských i zahraničních institucí a účast na mezinárodních projektech. V celosvětovém měřítku má z aktivit Moravské galerie v Brně největší význam Mezinárodní bienále grafického designu pořádané od roku 1963.

Výstavy i expozice obohacuje doprovodný program ve formě přednášek, komentovaných prohlídek výstav, dílen, koncertů a performancí koncipovaný pro všechny návštěvnické skupiny. Zvláštní důraz je kladen na dětské publikum, ať už se jedná o individuální návštěvníky nebo organizované skupiny. O otevřenosti muzea svědčí i zřízení kolekce uměleckých děl pro nevidomé a slabozraké a na ni vázané výstavní projekty.

Historie

Roku 1816 bylo císařským patentem zřízeno Františkovo muzeum (od r. 1900 nazývané Moravské zemské muzeum). Už od založení se jeho součástí stala sbírka obrazů a plastik, která dala vzniknout významnému muzejnímu oddělení nazývanému „Obrazárna“, které se chápalo jako reprezentativní a centrální sbírka volného umění země moravské.

Místodržitelský palác

Roku 1873 vzniklo z popudu kruhů průmyslníků na Moravě a Obchodní a živnostenské komory v Brně Moravské průmyslové muzeum. Bylo centrální moravskou institucí, která pečovala o zvelebování, kvalitu a rozvoj průmyslu v zemi. Muzeum se během své existence stalo centrem rozvoje průmyslového designu na Moravě, centrem sdružení rakouských uměleckoprůmyslových muzeí a později všech nestátních muzeí Rakouské monarchie. Aktivity muzea měly i významný umělecký rozměr, i proto nese od r. 1907 název Muzeum umění a průmyslu a od r. 1919 Moravské uměleckoprůmyslové muzeum.

Rodný dům Josefa Hoffmanna

Spojením Obrazárny Moravského muzea a Uměleckoprůmyslového muzea vznikla 1. dubna 1961 Moravská galerie v Brně, která je přímou nástupnickou organizací těchto dvou institucí.

Současnost

Spojením Obrazárny zaměřené na volné umění a Uměleckoprůmyslového muzea zaměřeného na průmyslový design dala Moravská galerie v Československu vzniknout konceptu univerzální instituce muzea umění, jež se nesoustředí jen na určitý výsek výtvarné tvorby, nýbrž ji pojímá v co možná nejširším záběru. Moravská galerie se nachází v několika budovách, které současně prezentují jednotlivé oblasti výtvarného umění.

  • Pražákův palác na Husově ulici 18 je centrální budovou Moravské galerie. Původně soukromý městský palác barona Aloise Pražáka byl počátkem 90. let adaptován pro potřeby galerie umění a slavnostně otevřen 17. listopadu 1994. Umístěna je zde stálá expozice moderního a nového umění a konají se zde výstavy zaměřující se na moderní a současné umění. Pražákův palác slouží zároveň jako administrativní a centrální pracoviště Moravské galerie. Sídlí v něm knihovna soustřeďující české i zahraniční publikace, časopisy a katalogy výstav vztahující se k umění, a Artotéka Brno. Od roku 2013 procházel Pražákův palác postupnou obnovou, završenou v roce 2015 projektem s názvem ART IS HERE. S ním se galerie dočkala reorganizace stálé expozice umění první poloviny 20. století, která představuje výběr nejvýznamnějších děl a tvůrců české moderny a avantgardy. Osu navazující stálé expozice Nového umění tvoří díla sbírky a osobního archivu teoretika umění, kurátora, sběratele a klíčové osobnosti kulturního Brna, Jiřího Valocha. Expozice dokumentuje zásadní projevy umění od druhé poloviny 20. století, mapuje jeho lokální podoby i mezinárodní přesahy. Obě stálé expozice spojuje skluzavka, která umožňuje každému návštěvníkovi hladký přesun napříč obdobími i patry galerie.
Jurkovičova vila
  • Uměleckoprůmyslové muzeum na Husově ulici 14 je historická budova Moravského průmyslového muzea. Díky nákladné rekonstrukci, která byla dokončena v listopadu roku 2021, získala budova Uměleckoprůmyslového muzea nový koncept ART DESIGN FASHION. Předesílá jím, že muzeum se věnuje nejen samotnému designu, ale také módě a vztahu designu a umění. Návštěvníky láká stálá expozice, výstavy i nové zázemí, které exkluzivně pro Moravskou galerii připravili přední čeští designéři, jako například Maxim Velčovský, Eva Eisler či studio Olgoj Chorchoj. Změněná podoba Uměleckoprůmyslového muzea v Brně představuje pomyslnou výkladní skříní českých designérů a jejich produktů. Tento mnohovrstevnatý koncept nemá co do rozsahu a kvality v České republice obdoby.
  • Místodržitelský palác na Moravském náměstí 1a je bývalý konvent augustiniánského kláštera. Část tohoto paláce využívá Moravská galerie od roku 1990 jako výstavní prostory pro dočasné výstavy a stálou expozici Brno předměstí Vídně.
  • Muzeum Josefa Hoffmanna v Brtnici – dům architekta a designéra Josefa Hoffmanna spravuje Moravská galerie od roku 2006. Kromě rekonstrukce originálních interiérů z doby počátku století nabízí stavba výstavy orientující se na osobnost Josefa Hoffmanna a design Wiener Werkstätte.
  • Vila Dušana Jurkoviče je vlastní vilou originálního architekta a designéra. Po jejím zakoupení od soukromých majitelů prošla celkovou rekonstrukcí a od roku 2011 byla zpřístupněna veřejnosti. Kromě restaurování interiérů objekt slouží jako výstavní a badatelské centrum v oblasti architektury a designu.

Od roku 1963 MG každoročně pořádá Mezinárodní bienále grafického designu, což je vůbec nejstarší přehlídka grafického designu na světě.

Ředitelé Moravské galerie v Brně

Ze sbírek muzea

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Místodržitelský palác MG.jpg
Autor: Kamil Till, Licence: CC BY-SA 4.0
Místodržitelský palác Moravské galerie v Brně (Moravské náměstí 1a)
Rodný dům Josefa Hoffmanna.jpg
Autor: Andrea Bratrů Velnerová, Licence: CC BY-SA 4.0
Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy
Pražákův palác ART IS HERE Nové umění.jpg
Autor: Kamil Till, Licence: CC BY-SA 4.0
Pražákův palác ART IS HERE: Nové umění
Jurkovičova vila.jpg
Autor: Kamil Till, Licence: CC BY-SA 4.0
Jurkovičova vila pohled ze zahrady
Madona Svatotomášská, revers Veraikon (1420-1440), Moravská galerie v Brně.jpg
Madona Svatotomášská, revers Veraikon (1420-1440), malba temperou na lipovém dřevě, 638 x 514 mm, Moravská galerie v Brně, Inv. č. A 1721
Madona z Olomouce zv. Primavesi (1480-1490), Moravská galerie v Brně.jpg
Madona z Olomouce zv. Primavesi (1480-1490), Moravská galerie v Brně
Dvorana Uměleckoprůmyslového muzea.jpg
Autor: Moravská galerie v Brně, Licence: CC BY-SA 4.0
Dvorana Uměleckoprůmyslového muzea s instalací Démon růstu od Krištofa Kintery
Antonio Rotta, Il topo catturato, 1878, olio su tavoletta, 62.6x48.5cm, Moravian Gallery di Brno, Repubblica Ceca.jpg
Antonio Rotta, The captured mouse, 1878, oil on panel, 62.6x48.5cm, Moravian Gallery in Brno, Czech Republic
Pražákův palac.jpg
Autor: Andrea Bratrů Velnerová, Licence: CC BY-SA 4.0
Pražákův palác Moravské galerie v Brně (Husova 18)