Moravské přemyslovské úděly

Moravské úděly
 České knížectví
 Moravské knížectví
10551182Moravské markrabství 
Arcidiecéze olomoucká 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
geografie
nejdelší řeka:
obyvatelstvo
národnostní složení:
státní útvar
dědičná monarchie (provincie)
České knížectvíČeské knížectví České knížectví
Svatá říše římskáSvatá říše římská Svatá říše římská
státní útvary a území
předcházející:
České knížectvíČeské knížectví
Moravské knížectvíMoravské knížectví
následující:
Moravské markrabstvíMoravské markrabství
Arcidiecéze olomouckáArcidiecéze olomoucká

Moravské přemyslovské úděly je označení historických území na Moravě, kde v 11. a 12. století vládla knížata z rodu Přemyslovců. Stabilně existovaly tři úděly: olomoucký, brněnský a znojemský.

Brněnský, znojemský a olomoucký úděl

Na konci svého života určil roku 1055 kníže Břetislav I., že nejstarší člen rodu Přemyslovců bude vládnout z Prahy celé zemi (tzv. seniorát), jeho druhý syn se stane biskupem a nejmladší synové dostanou území na Moravě. Břetislavův nástupce Spytihněv II. se toto rozdělení státu pokusil zrušit, ale jednotliví Přemyslovci založili vlastní větve dynastie. Po definitivním rozdělení Moravy roku 1061 Vratislavem II. se postupně vytvořily tři celky – brněnský úděl, znojemský úděl a olomoucký úděl, kde měli dědičně vládnout potomci bratrů Vratislava II. (Konráda I. Brněnského a Oty Olomouckého). Čeští panovníci do poměrů v údělech často zasahovali, zbavovali jejich vládce moci a dosazovali své chráněnce nebo vládli přímo oni sami z titulu českého knížete. Přesto se i mnozí moravští Přemyslovci prosadili.

Olomoucko zaujímalo prostor u hranic s Uhrami, kde plnilo úlohu ochrany státu před napadením z východu. Šlo o zdaleka největší úděl, přičemž hranice s Brněnskem tvořilo zhruba povodí řek Svitavy a Svratky.[1] Z vládců Olomoucka se stal českým knížetem už první údělný kníže Vratislav (1061–1085, král 1085–1092), na pražský knížecí stolec usedl také Svatopluk (1107–1109).

Brněnsko zpočátku tvořilo spolu se Znojemskem jeden úděl, kde víceméně spolu vládli Konrád a Ota, jenž se později ujal Olomoucka. Z Brněnska byl nejvýznačnější hned první vládce Konrád, který krátce vládl i jako český kníže (1092). Větev brněnských Přemyslovců vymřela na konci 12. století.

Znojemsko se rozkládalo u hranic s Rakouskem a spolu s Brněnskem plnilo úlohu ochrany státu před napadením z jihu. Zřejmě po smrti Konráda Brněnského v roce 1092 došlo k rozdělení jeho údělu: Konrádův starší syn Oldřich získal Brněnsko, mladší Litold Znojemsko. Ze znojemských Přemyslovců se stal českým knížetem Konrád Ota (1182 a 1189–1191), v mezidobí moravský markrabě. Znojemská větev rodu vymřela právě Konrádem Otou v roce 1191.

Seznam vládců brněnského údělu

#jméno[2]vláda[2]poznámky[2]
1Konrád I. Brněnský1055–1056Syn Břetislava I. Spytihněv II. ho povolal ke dvoru a zrušil úděly.
2Konrád I. Brněnský1061–1092Podruhé. Vratislav II. vrátil bratrům úděly.
3Oldřich Brněnský1092–1099Syn Konráda I. Uprchl před Břetislavem II.
4Bořivoj1099–1100Bratr Břetislava II., ten ho pověřil správou Moravy. Budoucí kníže.
5Oldřich Brněnský1100–1113Podruhé.
6Soběslav I.1115–1123Syn krále Vratislava II., budoucí český kníže.
7Ota II. Olomoucký1123–1125Také kníže olomouckého údělu. Nárokoval si český knížecí stolec, ale zemřel v bitvě u Chlumce.
8Vratislav Brněnský1125–1129Syn Oldřicha Brněnského.
9Vratislav Brněnský1130–1156Podruhé.
10Spytihněv Brněnský1174–1177Syn Vratislava.
11Konrád II. Ota1177–1182Také kníže znojemského údělu.

Seznam vládců znojemského údělu

#jméno[3]vláda[3]poznámky[3]
1Ota I. Olomoucký1055–1056Syn knížete Břetislava I.
2Konrád I. Brněnský1061–1092Syn knížete Břetislava I.
3Litold Znojemský1092–1099Syn Konráda I. Brněnského, rozdělení údělu mezi Konrádovy syny.
4Bořivoj1099–1100Bratr Břetislava II., ten ho pověřil správou Moravy. Budoucí kníže.
5Litold Znojemský1101–1112Podruhé.
6Oldřich Brněnský1112–1113Litoldův bratr, po jehož smrti úděl zdědil, ale přežil ho jen o rok.
7Soběslav I.1115–1123Syn krále Vratislava II., bratr Vladislava I., pozdější kníže.
8Konrád II. Znojemský1123–1161 (respektive 1123–28 a 1134–1161)Syn Litolda Znojemského, v letech 1128–1134 vězněn knížetem Soběslavem.
9Konrád III. Otaasi 1161–1182Syn Konráda II., od roku 1182 markrabě.

Seznam vládců olomouckého údělu

#jméno[3]vláda[3]poznámky[3]
1Vratislav1055–1056Syn Břetislava I. Z údělu utekl před starším bratrem Spytihněvem II.
2Vratislav1058–1061Podruhé. Roku 1061 se po Spytihněvově smrti stal knížetem jako Vratislav II.
3Ota I. Olomoucký1061–1087Syn Břetislava I.
4Boleslav1090–1091Král Vratislav II. svěří olomoucký úděl svému synovi Boleslavovi. Práva Otových potomků naopak bránil Konrád I. Brněnský.
5Svatopluk Olomoucký1091–1107Synové Oty I. Olomouckého, zpočátku za ně vládla jejich matka Eufémie Uherská.
6Ota II. Olomoucký1091–1110Synové Oty I. Olomouckého, zpočátku za ně vládla jejich matka Eufémie Uherská.
7Ota II. Olomoucký1113–1126Podruhé. Nárokoval si český knížecí stolec, ale zemřel v bitvě u Chlumce.
8Václav (I.)1126–1130Syn Svatopluka Olomouckého.
9Lupolt Olomoucký1135–1137Syn knížete Bořivoje II.
10Vladislav Olomoucký1137–1140Syn Soběslava I. Otec mu svěřil Olomoucko, chtěl tak potvrdit úmysl udělat Vladislava svým nástupcem v Praze.
11Ota III. Dětleb1140–1160Syn Oty II. Olomouckého.
12Bedřich1164–1173Syn Vladislava II., kníže.
13Oldřich1173–1176Syn Soběslava I. Pomohl bratrovi Soběslavovi II. na knížecí stolec a ten mu svěřil Olomoucko.
14Václav II.1177–1178Syn Soběslava I., budoucí kníže. Od bratra Soběslava II. získal olomoucký úděl a později i brněnský. V roce 1179 utekl před knížetem Bedřichem.
15Konrád III. Ota1180–1182Syn Konráda Znojemského, budoucí kníže.
16Vladimír Olomoucký1185–????Syn Oty III. Dětleba, bratr Břetislava Olomouckého; úděl mu svěřil Konrád Ota poté, co se stal českým knížetem.
16Břetislav Olomoucký1185–1200Syn Oty III. Dětleba, úděl mu svěřil Konrád Ota poté, co se stal knížetem. Měl syna Sifrida

Odkazy

Reference

  1. SCHULZ, Jindřich, a kol. Olomouc. Malé dějiny města. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0493-1. S. 31. 
  2. a b c SCHELLE, Karel. Velké dějiny Zemí Koruny české. Tematická řada, Stát. Praha: Paseka, 2015. 649 s. ISBN 978-80-7432-652-3. S. 43. 
  3. a b c d e f SCHELLE, Karel. Velké dějiny Zemí Koruny české. Tematická řada, Stát. Praha: Paseka, 2015. 649 s. ISBN 978-80-7432-652-3. S. 44. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Přemyslovci erb.svg
Erb rodů Přemyslovců
Banner of the Margraviate of Moravia.svg
Autor: Samhanin, Licence: CC BY-SA 3.0
Banner of the Margraviate of Moravia
Olomouc diocese.png
Erb olomoucké diecéze
Banner of Přemyslid family.svg
Autor: Samhanin, Licence: CC BY-SA 3.0
Heraldická korouhev se znakem Přemyslovců, též korouhev svatého Václava a Českého knížectví.
Königsbanner 14Jh.svg
Autor: Vlastní dílo, Ronald Preuss (eagle), Licence: CC BY-SA 4.0
Royal banner (Königsbanner) of the German kings and emperors in the early to mid 14th century. The upright rectangular shape of the field approximates the proportions of 14th-century military banners, see e.g. File:Codex Balduini Trevirensis - Alpenüberquerung Heinrich VII.JPG