Motor

Čtyřdobý spalovací motor

Motor je v technice typ stroje, který mění jiné druhy energie na mechanickou práci. Motor lze zařadit do kategorie podle dvou kritérií: formy energie, kterou přijímá za účelem vytvoření pohybu, a typu pohybu, který vydává. Nejobvyklejší druhy motorů vytvářejí rotační pohyb, ale existuje i lineární motor nebo oscilační motor. Motory jsou obvykle součástí a pohonnou jednotkou komplexnějších strojů.

Dělení motorů

Podle druhu vytvářeného pohybu

Podle zdroje energie

Existuje mnoho dalších motorů a jejich variant.

Literatura

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

4-Stroke-Engine.gif
Autor: UtzOnBike (3D-model & animation: Autodesk Inventor), Licence: CC-BY-SA-3.0
Animace pracovního cyklu čtyřdobého spalovacího motoru:
  1. Sání - Píst se pohybuje směrem do DÚ (dolní úvrať), přes sací ventil je nasávána pohonná směs.
  2. Komprese - Píst se pohybuje směrem do HÚ (horní úvrať). Oba ventily jsou uzavřené. Nasátá směs zmenšuoje svůj objem, zvětšuje tlak a teplotu. Těsniě před hoirní úvrat, í je směs zapálena elektrickou jiskrou.
  3. Expanze - Oba ventily jsou uzavřené. Směs paliva a vzduchu zapálená elektrickou jiskrou shoří. V pracovním prostoru válce se prudce zvýší teplota i tlak vzniklých plynů. Ty expandují a během pohybu pístu směrem dolů konají práci.
  4. Výfuk - Píst se pohybuje směrem do HÚ (Horní úvrať). Výfukový ventil je otevřený. Spaliny z pracovního prostoru válce jsou vytlačovány do výfukového potrubí.