Nákladní doprava

Nákladní doprava je souhrn úkonů, jimiž se uskutečňuje přeprava nákladů po obchodních cestách. Je to činnost spjatá s cílevědomým přemisťováním hmotných předmětů v nejrůznějších objemových, časových a prostorových souvislostech za použití různých dopravních prostředků a technologií.


Druhy nákladní dopravy

Související informace naleznete také v článku Intermodální přepravní systém.
  • Železniční nákladní doprava
  • Silniční nákladní doprava
  • Vodní nákladní doprava
  • Letecká nákladní doprava

Železniční nákladní doprava

Železnice v Kanadě

Železniční doprava je nejvhodnější pro přepravu hromadného zboží (uhlí, dřevo, stavebniny, ropa, železná ruda apod.). U zboží, které nemá hromadnou povahu, je vhodná na delší přepravní vzdálenosti. Mez, co to je "delší přepravní vzdálenost", nelze jednoznačně určit, záleží na porovnání nákladů spojených s přemístěním zboží pomocí železniční dopravy a jiného v úvahu přicházejícího druhu dopravy.

Silniční nákladní doprava

Nákladní vozidla

V roce 1892 Gottlieb Daimler zvětšil tehdy základní rozměry vozů a zkonstruoval tak první nákladní automobil. Postupně docházelo v následujících letech k zlepšení technologii. Zlepšování konstrukce a modernější motory umožnily stavbu stále větších nákladních vozů. Aby byla zvětšena kapacita přepravovaného nákladu, byly nákladní vozy později upravovány pro tažení přívěsů. Silniční doprava je často oproti dopravě železniční konkurenčně pružnější. Je to tím, že technologie jejího provozu je jednodušší a také díky relačnímu charakteru jeho provozu (přeprava z místa A do místa B). Přeprava po silnici se odehrává na silniční síti a ta je přístupná tisícům silničních dopravců.

V silniční nákladní dopravě se obvykle člení dopravní prostředky podle přepravy na přepravu:

a dále na přepravu:

Vodní nákladní doprava

(c) B.S. Halpern (T. Hengl; D. Groll) / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Mapa ilustrující hustotu lodní dopravy

Různé podmínky jsou ve vnitrozemské a v námořní dopravě. Říční doprava je omezena dopravními cestami (splavnými říčními toky). Přeprava po vodě má tedy jiné provozní podmínky. Především jde o množství prostojů, které nemůže dopravní podnik ovlivnit (vysoký či nízký stav vody na řekách apod.).

Letecká nákladní doprava

Nákladní letadlo

Letecká nákladní doprava je obvykle rychlý způsob přepravy nákladu. Nákladní letecká přeprava je orientována podle poptávky po přemístění. Zpravidla se jedná o přikládku zboží do linek osobní dopravy nebo jde o samostatné nákladní linky, ať už pravidelné či nepravidelné.

Literatura

  • Eisler, J.: Ekonomika dopravních služeb a podnikání v dopravě. VŠE, Praha, 2004
  • Eisler, J.: Podniky a podnikání v dopravě. VŠE, Praha, 2000
  • Preclík Vratislav: Průmyslová logistika, 359 s., ISBN 80-01-03449-6, Nakladatelství ČVUT v Praze, 2006

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Shipping routes red black.png
(c) B.S. Halpern (T. Hengl; D. Groll) / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Shipping density (commercial). A Global Map of Human Impacts to Marine Ecosystems, showing relative density (in color) against a black background. Scale: 1 km.
More details available at: http://spatial-analyst.net/worldmaps/shipping.rdc
UK-funded cargo handling equipment arrives at Cebu airport to help the Typhoon Haiyan response (10962125075).jpg
Autor: DFID - UK Department for International Development, Licence: CC BY 2.0

Vital cargo-handling equipment that will double the amount of aid that can flow through the Philippines' Cebu airport, is unloaded from an Antonov cargo plane chartered by the UK government. Cebu is now the country's aid hub following Typhoon Haiyan,

The Antonov-124 - the world's third heaviest aircraft, capable of carrying 150 tons of cargo - was chartered by the UK to help the World Food Programme double the capacity of the airbase. Cebu is now at the heart of the global humanitarian response to the Philippines crisis, handling over 800 tons of cargo per day.

The cargo on board, funded by the UK, included vital aircraft unloading kit, as well as a forklift, tow tractor, a Toyota Hi-Lux, oil and tools.

Find out more about the UK's response to Typhoon Haiyan at: www.gov.uk/government/collections/typhoon-haiyan-news-arc...

Picture: Russell Watkins/Department for International Development
Čestlice, kolona nákladních vozidel.jpg
Kolona vozidel na dálnici D1 před sjezdem na Městský okruh, Praha
Eastbound over SCB crop.jpg
Autor: Photograph by David R. Spencer. Please retain this attribution. Cropped by User:Pine, Licence: CC BY-SA 3.0
Description from original file: "The Stoney Creek Bridge is just within the East end of Glacier Park on the Connaught track between Rogers and Flat Creek on the Mountain Sub of the Revelstoke Division of the CPR. Stoney Creek Bridge is over 600' long and 325' above the creek.". Derivative work of Eastbound_over_SCB.jpg