Náměstí

Václavské náměstí – pohled od Národního muzea

Náměstí (postaru také rynek či rynk) označuje volné veřejné prostranství ve městě, ohraničené zejména přilehlými domy. Často mu dominuje významná stavba (kostel, radnice, divadlo aj.), v jejich centru je většinou fontána či kašna, morový sloup, socha či jiný monument. Mezi architektonicky nejvýznamnější náměstí v České republice můžeme kromě níže zmíněných zařadit i Masarykovo náměstí v Novém Jičíně, které má podobně jako náměstí v Českých Budějovicích po celém svém obvodu středověké podloubí, které pokračuje i do většiny postranních uliček.

V 70. letech byla řada architektonicky cenných náměstí v historických centrech některých měst znehodnocena stavbami architektonicky nezajímavých a do prostředí naprosto nevhodně zasazených obchodních domů (např. Prostějov, Znojmo, Jihlava)

Největšími náměstími v České republice jsou Karlovo náměstí v Praze (0,08 km²[zdroj?]), Václavské náměstí v Praze (0,045 km²[zdroj?]) a Masarykovo náměstí v Jihlavě (0,036 km²[zdroj?]).

Česká náměstí

Zahraniční náměstí

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Peter Stehlik 2011.07.29 A.jpg
Autor: Peter Stehlik - PS-2507, Licence: CC BY 3.0
Praha, Václavské náměstí