Národní přírodní rezervace v Česku

Národní přírodní rezervace (zkracováno NPR) je v Česku nejvýznačnější kategorie ochrany maloplošných území. Poskytuje ochranu v mezinárodním nebo národním měřítku[1] unikátním přírodním ekosystémům s vzácnými a ohroženými organismy i anorganickými fenomény.

Zákon č. 114/1992 Sb.

Mezi základní ochranné podmínky stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny[2] patří zákaz libovolných zásahů do prostředí, zejména

 • hospodaření intenzivním způsobem
 • těžba surovin
 • výstavba nových staveb
 • vstup a vjezd mimo vyznačené cesty
 • provozování horolezectví
 • létání na padácích a závěsných kluzácích, jízda na kole mimo cyklostezky
 • sběr a odchyt rostlin a živočichů
 • táboření a rozdělávání ohně
Cedule Národní přírodní rezervace

NPR je zřizováno vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR. V červnu roku 2012 bylo vyhlášeno 111 území jako NPR,[3] k prosinci 2013 to pak bylo 110 území.[4] K lednu 2018 pak 109 rezervací o celkové rozloze 29 532 ha (0,37 % rozlohy ČR).[5] Úbytek je mnohdy zapříčiněn spojováním rezervací do větších.

K jejich značení se dle vyhlášky 395/1992 Sb. používají tabule s velkým státním znakem České republiky a příslušným textem, navíc jsou její hranice na sloupcích či hraničních stromech označeny dvěma vodorovnými červenými pruhy vzdálenými od sebe zhruba 5 cm.

Předchozí právní úprava

V letech 1956 až 1992 na území Československa existovaly Státní přírodní rezervace. Jejich náplň určil zákon o ochraně přírody č. 40/1956 Sb.[6]

Odkazy

Reference

 1. § 28 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dostupné online
 2. AUTORSKÝ KOLEKTIV. Chráněná území ČR, Liberecko, svazek III. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2002. ISBN 80-86064-43-3. Kapitola Okres Česká Lípa, s. 89. 
 3. Přehled za celou ČR [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2010-09-27]. Dostupné online. 
 4. PLAČEK, Štěpán; KROPÁČEK, Jiří. Přehled ochrany české přírody v roce 2013 - Seznam přírodních památek narůstá [online]. Aktualne.cz [cit. 2013-12-26]. Dostupné online. 
 5. AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR. Souhrnný přehled. Ústřední seznam ochrany přírody [online]. [cit. 2018-1-2]. Dostupné online. 
 6. AUTORSKÝ KOLEKTIV. Chráněná území v České republice. Praha 3: Informatorium, 1991. ISBN 80-85368-13-7. Kapitola CHKO Kokořínsko, s. 57. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Cedule PR Kaňon Labe u Belvedéru.jpg
Autor: Jitka Erbenová (cheva), Licence: CC BY-SA 3.0
Cedule Národní přírodní rezervace Kaňon Labe u vyhlídky Belvedér u obce Labská Stráň, okres Děčín