Národně socialistická německá dělnická strana

Národně socialistická německá dělnická strana
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
ZkratkaNSDAP
Datum založení5. ledna 1919 (jako Německá dělnická strana ) 24. února 1920
Datum rozpuštění1945
PředsedaKarl Harrer (19191920) Anton Drexler (19201921)
(c) Bundesarchiv, Bild 146-1990-048-29A / CC-BY-SA 3.0

Adolf Hitler (19211945)
Martin Bormann (1945)
ZakladatelAnton Drexler
SídloMnichov, Německo
PředchůdceNěmecká dělnická strana
IdeologieNacismus
Fašismus
Pangermanismus
Antisemitismus[1]
Antikomunismus[2]
Politická poziceKrajní pravice[3]
Studentská org.Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund
Mládežnická org.Hitlerjugend
Polovojenská org.Sturmabteilung (SA)
Schutzstaffel (SS)
Stranické novinyVölkischer Beobachter
Počet členůMéně než 60 (v roce 1920)
8,5 milionů (v roce 1945)
Slogan„Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer („Jeden lid, jedna říše, jeden vůdce“)
BarvyČervená, bílá a černá, též hnědá (SA)
Volební výsledek43,9 % hlasů (1933)
Zisk mandátů ve volbách
Říšský sněm
(1928)
12/491
Říšský sněm
(1930)
107/577
Říšský sněm
(červenec 1932)
230/608
Říšský sněm
(listopad 1932)
196/584
Říšský sněm
(březen 1933)
288/647
Říšský sněm
(listopad 1933)
661/661
Říšský sněm
(1936)
741/741
Říšský sněm
(1938)
813/813
Vlajka strany
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Národně socialistická německá dělnická strana (německy: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP), též označovaná jako nacistická strana, byla německá krajně pravicová[4] politická strana, jež vznikla 24. února 1920 přejmenováním Německé dělnické strany, již založili Anton Drexler a Karl Harrer 5. ledna 1919 v Mnichově. Její členové se nazývali nacisté (spojení/zkratka slov nacionální a socialisté). K hlavním znakům nacismu patřil krajní šovinismus, revanšismus, rasismus, antisemitismus a pangermanismus.[zdroj?!] Strana používala sociální a nacionální demagogii a teror proti svým skutečným či domnělým oponentům. Propagandisticky těžila jednak z odmítání mírových smluv ukončujících první světovou válku, jejíž vítězové po Německu, jako státu, jež válku rozpoutal, požadovali vysoké válečné reparace na úhradu způsobených škod a další omezení, jednak z antisemitismu a šovinismu části Němců, a konečně z ekonomických dopadů první světové války, hyperinflace a později také Velké hospodářská krize na obyvatelstvo.

V čele NSDAP stál po většinu její existence Adolf Hitler, který zavedl v Německu nacistickou totalitu, jež se u moci držela 12 let (1933–1945), až do porážky Německa ve druhé světové válce. V roce 1945 byla nacistická strana Mezinárodním vojenským tribunálem během Norimberského procesu prohlášena za zločineckou organizaci.[zdroj?!]

Historie

20. léta

(c) Bundesarchiv, Bild 119-5519 / CC-BY-SA 3.0
Delegace NSDAP v Coburgu, říjen 1922

31. července 1919 byla v Německu přijata Výmarská ústava a vznikla federativní parlamentní republika, známá jako Výmarská republika. Zákonodárnou moc tvořil Reichstag (dolní sněmovna), do nějž se volilo poměrným způsobem a každý poslanec představoval 60 000 voličů, a Říšská rada (horní sněmovna), kde se scházeli zástupci 17 spolkových států. Výkonnou moc představoval kabinet s kancléřem v čele. Prezident, hlava státu, byl volen na 7 let a jmenoval a odvolával kancléře. Právo volit měli všichni němečtí občané, kteří byli mužského pohlaví a starší 20 let.

Rok po skončení první světové války, ve které Německo stálo na straně poražených, založili Anton Drexler, Karl Harrer a Gottfried Feder v Mnichově Německou dělnickou stranu (Deutsche Arbeiterpartei, DAP). Pro německý stát to nebyla ideální doba. Zemi vyčerpala válka a chaos vzniklý v jejím důsledku se těžko dává do pořádku. Navíc byla na spadnutí ratifikace Versailleské mírové smlouvy (10. ledna 1920), jež posunula hranice v neprospěch Německa, uložila mu platit velké válečné reparace, které pomlalu přiváděly stát do kolapsu, a redukovat armádu. Adolf Hitler působil v roce 1919 jako agent reichswehru (německé armády) a měl za úkol sledovat mnichovské extremistické organizace.[5] Jednou z těchto sledovaných stran byla i nacionalistická DAP, do které 12. září 1919 Hitler vstoupil. Strana měla tehdy mezi 20 až 40 členy.[5] Nacionalistické a antisemitské názory panující ve vedení strany lahodily uchu nově příchozího. Pak se však zvedl jakýsi člověk, jehož jméno už neznáme, a prohlásil, že za špatnou situaci Německa je zodpovědná politika Pruska. Řekl, že by se mělo Bavorsko od Pruska oddělit a spojit se s Rakušáky. V tu chvíli Adolf vstal a onoho člověka pořádně splísnil. Řekl, že viník není na straně Pruska, ale na straně Židů. Když odcházel naštvaný ze schůze DAP, zastavil ho Anton Drexler a dal mu brožuru s nápisem „Mé politické probuzení". Hitler se na další schůzi DAP dostavil a se stranou se postupně sžil.

Strana DAP se přejmenovala na NSDAP (původně měla být přejmenována na Sociální revoluční strana) a 27. ledna 1920 byl zveřejněn její pětadvacetibodový program, který staví na šovinismu a požaduje například odmítnutí Versailleské smlouvy, vytvoření Velkého Německa či zestátnění podniků. Pod tímto programem byl podepsán Drexler, ale program už byl částečně ovlivněn i názory Adolfa Hitlera.[5] Do čela strany se 29. července postavil Hitler. Za měsíc od svého zvolení založil Tělovýchovný a sportovní odbor – předchůdce nechvalně známé SA (Sturmabteilung – úderné oddíly). Měl tak v rukou polovojenskou jednotku proti demokratickým a socialistickým vlivům a armáda i policie byly vůči pravicovým násilnostem shovívavé. Již v roce 1921 se projevilo Hitlerovo politické nadání, nejenže schopně dosazoval ideologicky blízké jedince do důležitých funkcí, ale i umně nakládal s propagandou a veřejnými projevy. Po sporu s Drexlerem složil Adolf Hitler 11. 7. 1921 svou funkci ve vedení strany a vymínil si, že pokud se má vrátit zpět do čela NSDAP, tak mu musí být přiznány neomezené kompetence. Hitler tak dosáhl toho, že byl v červenci 1921 zvolen předsedou strany s přiznanými diktátorskými pravomocemi.[5] Anton Drexler se stal čestným předsedou a ztratil ve straně vliv. Hnutí v listopadu čítalo kolem 3 000 členů. Už nyní Hitler poznal význam právě symbolů, mýtů a rituálů, které prohloubily víru ve stranu a zakoření v lidech nacismus. Dokazují to uniformy s insigniemi, stranická shromáždění i pozdrav – v dnešní době zakázaný – „Heil Hitler“. NSDAP vydávala i noviny, které se nazývaly Völkischer Beobachter. I jeho výřečnost získávala čím dál více stoupenců, ale pořád se tato extrémistická strana držela na okraji volebního spektra.

Přebal knihy Mein Kampf

Roku 1923 za nepokojů (z důvodů inflace) byl Gustav Stresemann jmenován kancléřem, ale bavorská vláda mu odmítla poslušnost. V této době hrozilo rozdělení Německa i kvůli rozpolcenosti ostatních regionů. Využil toho Hitler za podpory Ericha Ludendorffa a přepadl s oddílem SA-manů zasedání bavorské vlády v Bierhalle (proto se tato akce nazývá Mnichovský pivní puč). Byl to tak jeho první pokus získat úřad říšského kancléře. Po rozehnání „pochodu“ na Mnichov (zorganizovaného po vzoru Mussoliniho) říšskou obranou byl Adolf Hitler odsouzen na 5 let do vězení v Landsbergu. 9. listopadu 1923 byla NSDAP rozpuštěna a zakázána na celém území Německa.

Adolf Hitler, jemuž byl trest zkrácen na 9 měsíců, se za mřížemi nenudil. Nadiktoval Rudolfu Hessovi knihu Mein Kampf – v podstatě ideový program strany. Po svém propuštění v roce 1925 Adolf Hitler obnovil NSDAP a v tomtéž roce vyšel i Mein Kampf. Před 4 000 stoupenci pronesl Hitler svůj projev, ve kterém označil svůj cíl – získat moc legálními prostředky.

Od poloviny dvacátých let útočil Hitler ve svých projevech stále častěji na marxismus, který pokládal za politický a ideologický produkt židovství.[5] Židé se tak pro Hitlera stali synonymem bolševismu a marxismus jím byl chápán jako politická podoba judaismu.[5]

V období 1925–1929 se vyhraněné straně nedařilo. Německo hospodářsky rostlo a spělo k demokracii. Ačkoli se radikální členové strany pokoušeli o rozvrat Výmarské republiky, neznamenali větší problém. Roku 1928 získala strana jen 12 (1,9 %) poslaneckých mandátů.

Stranický odznak
Prapor NSDAP

30. léta

(c) Bundesarchiv, Bild 119-0289 / NeznámýUnknown author / CC-BY-SA 3.0
Hitler s členy NSDAP v roce 1930

S hospodářskou krizí se situace změnila. NSDAP zažila volební úspěch. Strana se snažila ovlivnit celý národ, což bylo řečeno i v díle Mein Kampf: „Nové hnutí, které si za svůj cíl vytyčilo opětovné vybudování německého státu s vlastní suverenitou, musí svůj boj beze zbytku zaměřit na získání širokých mas obyvatelstva“. NSDAP se pokusila zachytit co nejvíce voličů. Střední vrstvy a rolníky lákal slibovaný boj s nezaměstnaností (začátkem 30. let byly v říši 3 miliony lidí bez práce), průmyslníky zase zajímalo, že NSDAP nechce mít nic společného s komunisty a neslibuje podporu dělnictvu, i proto se do nacistických pokladen hrnuly sponzorské dary. Demagogickou agitací postupně získala členy takřka všech sociálních skupin. Ovšem projevy Hitlera nebyly tím, co přineslo podporu.[6] Imponovala i mladé generaci díky své odhodlanosti a též svým charismatickým vůdcem. 23. ledna 1930 se durynským ministrem vnitra stal Wilhelm Frick – první nacista ve státní funkci. 14. září 1930 rezignoval kancléř Brüning a vypsal všeobecné volby. Na úkor většinou umírněných stran dostali nacisté v říšském sněmu 107 (17,5 %) poslaneckých mandátů, tedy 6 400 000 hlasů. Stali se tak druhou nejsilnější stranou v Německu, což vítali i lidé z různých končin světa, kteří si přáli jakkoli zabránit bolševismu.[zdroj?]

Hitler nadále řečnil o silném Německu a znovupřipojení ztracených území kvůli Versailleské smlouvě. Během tohoto roku se stahovaly spojenecké jednotky z bývalých částí říše – ze Sárska a z Porýní. Roku 1931, kdy vyhlásila Danatbank bankrot a tím se odstartoval i postupný finanční krach všech bank, se ocitlo téměř 6 milionů Němců bez práce. To nahrávalo komunistům a nacionálnímu socialismu. Adolf Hitler se spolčil s tiskovým magnátem Alfredem Hugenbergem. Hitlerovy proslovy tak získaly velkou publicitu. Emil Kirdorf a Fritz Thyssen, porúrští průmyslníci, taktéž podporovali NSDAP, která měla v té době již cca 800 000 členů.

V prezidentských volbách 13. března 1932 se Adolf Hitler umístil až druhý s 11 miliony hlasy, hned za maršálem Paulem von Hindenburg. V parlamentních volbách obdrželi nacionální socialisté 230 mandátů, sociální demokraté 133, střed 97 a komunisté 89. Ačkoli byli nacisté nejsilnější stranou, neměli většinu pro vytvoření vlády a odmítali spolu s komunisty vytvoření vlády koaliční. Hitler odmítl i místo vicekancléře pod Papenem. Po vyslovení nedůvěry Papenově vládě a po jeho odstoupení se situace nezlepšila. Komunisté získali několik hlasů na úkor socialistů, ale setrvalo se na mrtvém bodě. Prezident von Hindenburg podal Hitlerovi nabídku na kancléřství, avšak v omezené formě, což Hitler nepřijal: „Buď všechno, nebo nic!“. Dne 30. ledna 1933 ho tak říšský prezident jmenoval říšským kancléřem.

Za tvrdé, neúprosné politické kampaně zachvátil 27. února 1933 budovu říšského sněmu požár, z něhož Hitler obvinil komunistická hnutí. Von Hindenburg to použil jako důvod pro vyhlášení dekretu, jenž omezil ústavní svobodu slova, tisku atd., což umožnilo v podstatě neomezené řádění nacistických sil.

V březnových volbách získala NSDAP 44 % hlasů a v koalici s pravicovou německou nacionální stranou to činilo 53 %. I když to nebyla převážná většina, kvůli dezorganizovanosti opozičních stran, uchopila NSDAP moc do svých rukou. Hitler tak směl po další čtyři roky vládnout pomocí dekretů. Svými diktátorskými pravomocemi upevnil svou moc. Znamenalo to v podstatě konec Výmarské ústavy. Hned se postavil proti nezávislým odborům, Židům a jiným politickým stranám. Židé byli hromadně propouštěni ze státních pozic. Byly jim bojkotovány obchody, podniky a i lékařské či advokátské praxe. Vedení odborů bylo pozatýkáno a místo něj byli dosazeni nacisté. Hitler si mistrnými tahy získal i přízeň dělníků, jelikož zakládal pracovní tábory pro mladé a nové práce se dostalo i díky snaze o znovuvyzbrojení. Svět se maximálně vzmohl na plané výhrůžky. Pod patronací fanatického ministra propagandy Josepha Goebbelse se veřejně pálily knihy mnohých autorů – Einsteinem počínaje a konče Freudem. Svět mlčel, i když se NSDAP 14. července 1933 ustanovila jedinou legální stranou v Německu – ostatní strany byly zakázány. Nový říšský sněm byl podpořen 92 % voličů – zbytek, odpůrci nacismu, odevzdali prázdný volební lístek. V říši bylo schváleno i vystoupení Německa ze Společnosti národů.

(c) Bundesarchiv, Bild 183-R97782 / CC-BY-SA 3.0
Nacistický rozhlasový vůz během volební kampaně k prezidentským volbám v roce 1932 v Berlínském obvodu Pankow

Hitler začal zakládat lidové soudy a zrušil i běžnou právní ochranu občanů. Z často vykonstruovaných procesů byli odsouzení posíláni do koncentračních táborů zřízených taktéž již roku 1933 (například v Dachau).

Adolf Hitler si takříkajíc sám zametl před prahem díky čistkám trvajícím od 30. 6. do 2. 7. 1934. Pro tento masakr vedení SA, Hitlerových odpůrců a sociálních živlů NSDAP se vžil název Noc dlouhých nožů. Hitler se tak zbavil lidí, kteří by mohli oslabit jeho moc. Například SA, mající v roce 1934 3 miliony členů, mohla směle konkurovat armádě. Mezi cca 1 000 zavražděnými osobami nechyběl ani velitel SA Ernst Röhm, spoluzakladatel strany Gregor Strasser či exkancléř Schleicher. Akci provedly polovojenské jednotky SS (Schutzstaffeln der NSDAP), které byly založeny roku 1925 k ochraně funkcionářů NSDAP. SS vedené od roku 1929 Heinrichem Himmlerem se posléze prosadily jako samostatná složka, jako obávaný bezpečnostní aparát v Říši.

Nacistický režim, už dost silný, 19. září získal i úřad prezidenta, jímž se po smrti 87letého Paula von Hindenburg stal Hitler. Zákon z 1. srpna spojil prezidentskou a kancléřskou funkci – Hitler i tak stejně upřednostňoval oslovení „der Führer“, vůdce.

(c) Bundesarchiv, Bild 102-15183 / CC-BY-SA 3.0
Plakát NSDAP – Reichstagswahl
Leták – pálení knih
(c) Bundesarchiv, Bild 146-1983-122-01A / Hoffmann, Herbert / CC-BY-SA 3.0
Volební propaganda
(c) Bundesarchiv, Bild 183-R27373 / CC-BY-SA 3.0
Reichsautobahn – Adolf Hitler
(c) Bundesarchiv, Bild 102-04062A / Georg Pahl / CC-BY-SA 3.0
Nürnberg – Reichsparteitag
Adolf Hitler se svým štábem
Stranický průkaz NSDAP

Na mezinárodní scéně se strana, představovaná v první řadě Hitlerem, chovala taktéž nevybíravě. Pokusila se o vpád do Rakouska, kterému zabránil promyšlený Mussoliniho tah, a oproti Versailleské mírové smlouvě neustále zvyšovala stavy armády. Zavedena byla všeobecná branná povinnost a na veřejnost prosakovaly zprávy i o založení letectva. Jako argument pro znovuvyzbrojení předložil Hitler taktéž nepovolený růst armády SSSR a Francie. Zastrašovací diplomacie se NSDAP dařila. V roce 1936 Německo obsadilo Porýní. Další roky postupovalo podle plánu, vytyčeného generálním štábem, na získání Sovětského svazu a Evropy.

Oblíbenost nacistů v Třetí říši stoupala díky národnímu hospodářskému růstu. Zbrojení dalo práci nezaměstnaným, stavěly se budovy, byty a dálnice. I pořádání olympijských her v Berlíně 1936 si připsal Hitler jako propagandistický tah. Oblíbenost „vůdce“ se zvyšovala a občané byli hrdi na svou zem.

Další smutnou kapitolu pro židovskou populaci zahájilo přijetí norimberských zákonů 15. září 1935. Tyto tvrdé rasové zákony měly ospravedlnit kruté zacházení s Židy. Byli zbaveni občanských práv, omezeno bylo i jejich vlastnictví majetku. Nešlo o poslední antisemitské zákony schválené NSDAP. Jejich platnost se posléze rozšiřovala i na dobyté země během druhé světové války.

Další etapou holokaustu – vyvrcholením represí proti židovskému národu – se stal pogrom v noci z 9. na 10. 11. 1938 (tzv. křišťálová noc). SA a NSDAP se mstila pod záminkou vraždy německého úředníka na velvyslanectví v Paříži židovským mladíkem. 91 Židů přišlo o život, 7 000 židovských obchodů bylo spolu s židovskými školami a synagogami vypleněno a zapáleno. Nejenže v následných procesech bylo posláno 30 000 Židů do koncentračních táborů, ale židovská komunita musela ještě zaplatit odškodné 1 miliardu marek. V důsledku další postupné arizace se nehledělo na hanebnost diskriminačních opatření.

Situace se horšila pro všechny rasy neárijského původu. Ozbrojené jednotky podléhající velení NSDAP terorizovaly národy. Adolf Hitler uchvacoval svými fanatickými idejemi miliony následovníků a své odpůrce tvrdě potíral. Se stoupenci po boku – ministrem letectví Hermannem Göringem, ministrem propagandy Josephem Goebbelsem a Heinrichem Himmlerem, vůdcem SS a velitelem gestapa – se odvážil vkročit do dějin bezohledným rozpoutáním druhé světové války.

Podpora NSDAP ve společnosti

Poté, co se moci v NSDAP ujal v roce 1921 s konečnou platností Hitler, získávala strana pozvolna stále více příznivců ve všech společenských třídách. Predominance NSDAP byla mezi nižšími středními vrstvami, protestanty, vesnickými a maloměstskými voliči, zejména v severním a východním Německu, strana byla schopna získat podporu mezi vzdělanými, horními středními vrstvami a profesionálními skupinami, stejně jako více limitovaný stupeň podpory mezi některými sekcemi méně organizovaného dělnictva.[7]

Podpora průmyslníků

Po svém znovuzvolení do čela strany v roce 1921, Hitler zavrhl původní socialistické ideály své strany a získal si tím přízeň velkých průmyslníků a středostavovských voličů.[5] Začal být stále častěji zván do prominentních salonů, kde se setkal s celou řadou důležitých lidí z řad armády a z podnikatelských kruhů, kteří mu později pomohli na cestě k moci. Nacisté potřebovali stále větší sumy peněz na volební kampaně a na financování provozu stranického aparátu, SA a SS. Straně tak finančně pomáhali němečtí průmyslníci, jako např. uhlobaron Emil Kirdorf, který ovládal černé politické fondy, tzv. porúrskou pokladnu, do které přispívali majitelé dolů v Porúří, kteří spoléhali na to, že se nacisté tvrdě vypořádají s odboráři a komunisty. Finanční pomoci se strana dočkala také od ocelářských magnátů Fritze Thyssena a Alberta Voeglera. Tichá podpora plynula i od dalších průmyslníků jako byl např. Georg von Schnitzler z chemického podniku I. G. Farben, Wilhelm Cuno z Hamburg-Amerika-Line, kolínský průmyslník Otto Wolf nebo kolínský bankéř Kurt von Schroeder. Přispěla také řada bank a finančních institucí – mimo jiné Deutsche Bank, Dresdner Bank nebo pojišťovna Allianz.[5] Ačkoliv byla finanční podpora podnikatelských kruhů zanedbatelná jako faktor v úspěchu NSDAP před rokem 1930, a nebyla ani velmi důležitá potom, průmyslníci si začali všímat důležitosti NSDAP v destrukci parlamentního systému a stávali se vlivnými zejména v letech 1932 až 1933 v přesvědčování Hindenburga, že Hitler by mohl být nějak užitečný v tomto projektu.[8]

Podpora armády

Většina vyšších německých důstojníků se nikdy nesmířila s porážkou v první světové válce a s nástupem republikánského zřízení.[9] Armádě imponovalo, jaký význam přikládají nacisté vojenským záležitostem a v Hitlerovi spatřovala většina důstojníků obhájce jejich zájmů, který opětovně vyzbrojí Německo a zasadí se o revizi Versailleské smlouvy. Armáda tak nakonec mlčky přihlížela postupné likvidaci parlamentní demokracie v Německu a nastolení vlády jedné strany – NSDAP. První hlasy odporu se v armádě objevily až na přelomu let 1937 a 1938, kdy první skupinky důstojníků došly k závěru, že je třeba Hitlera zastavit. Znepokojení v armádě nastalo především ve chvíli, kdy Hitler 5. 11. 1937 oznámil svůj záměr napadnout Československo.[10]

Podpora konzervativních politických kruhů

V roce 1933 se dostalo NSDAP tajné podpory i od konzervativních politických špiček v Německu. 4. 1. 1933 se Hitler sešel s významným pravicovým politikem Franzem von Papen, který se rozhodl spojit se s Hitlerem proti úřadujícímu kancléři Kurtu von Schleicher a jeho vládě.[5] Schleicherova pozice byla otřesená a prezident Hindenburg začal vyjednávat s nacisty a Franzem von Papen o nové vládě. V poslední fázi vedl Hitler tajné rozhovory o budoucí vládě s prezidentovým synem, plukovníkem Oskarem von Hindenburg (který po nástupu nacistů k moci získal hodnost generála a značný majetek).[5] 30. 1. 1933 dosáhli nacisté a Franz von Papen svého – byla jmenována nová vláda a Hitler se stal kancléřem.

Podpora střední třídy

U střední třídy se NSDAP těšila rozsáhlé podpoře, jelikož nacisté přiživovali nenávist ke státům Dohody a usilovali o revizi Versaillské smlouvy. Nacisté také projevovali nesmiřitelný odpor k marxismu a bolševismu, tedy k ideologiím, které střední třída považovala za přímé ohrožení svých tradičních pozic ve společnosti.

Podpora justice

Mnozí konzervativní právníci a soudci nepatřili k přesvědčeným nacistům, přesto přivítali nárůst moci NSDAP a následně i Hitlerův režim.[11] V nástupu tohoto režimu spatřovala justice návrat k právu a pořádku v autoritativním pojetí, tak jako tomu bylo za dob císařství. Od tohoto znovunastolení práva a pořádku si justice slibovala nárůst upadající prestiže. Justice se tak postupně zcela podřídila Hitlerově vůli a přestala hrát roli jednoho ze tří základních nezávislých pilířů státní moci.[11]

Členové

Počty členů

1938 v návaznosti na vývoj členství (1919–1933):[12]

DatumČlenové
konec 191964
konec 19203 000
konec 19216 000
23. listopad 192355 787
konec 192527 117
konec 192649 523
konec 192772 590
konec 1928108 717
konec 1929176 426
konec 1930389 000
konec 1931806 294
duben 19321 000 000
konec 19321 200 000
konec 19333 900 000

Volební výsledky

Volby do Reichstagu z března 1933
VolbyHlasy%mandáty
květen 1924
1 918 300
6,5
32
prosinec 1924
907 300
3
14
květen 1928
810 100
2,6
12
září 1930
6 409 600
18,3
107
červenec 1932
13 745 800
37,4
230
listopad 1932
11 737 000
33,1
196
březen 1933
17 277 000
43,9
288

Symboly strany

Organizace NSDAP

Územní organizace NSDAP (1944)

NSDAP přidružené organizace

 • Deutsche Arbeitsfront (DAF)
 • Reichsarbeitsdienst (RAD)
 • NS – Volkswohlfahrt (NSV)
 • Reichsbund der Deutschen Beamten (RDB)
 • NS – Lehrerbund (NSLB)
 • NS – Rechtswahrerbund (NSRB)
 • NS – Bund Deutscher Technik (NSBDT)
 • NS – Kriegsopferversorgung (NSKOV)
 • NS – Deutscher Ärztebund (NSDÄB)

NSDAP kontrolované organizace

 • NS – Reichskriegerbund
 • Technische Nothilfe
 • Reichskolonialbund
 • Deutsches Rotes Kreuz (DRK)
 • Reichsluftschutzbund
 • Nationalsozialistischer Reichsbund fűr Leibesűbungen (NSRL)

Předsedové

Odkazy

Reference

 1. Miloš Calda:Znečištěný pramen od Johna Laughlanda: nacismus a EU? Archivováno 11. 11. 2007 na Wayback Machine. část citující knihu Johna Laughlanda Znečištěný pramen: nedemokratické počátky evropské ideje (The Tainted Source: The Undemocratic Origins of the European Idea, Little, Brown and Co. 1997, Warner Books 1998)..„Nacismus a fašismus byla zjevně od základů antiindividualistická, antiliberální, antiparlamentární a antikapitalistická hnutí., 3.10.2006, euportal.cz
 2. Archivovaná kopie. www.druhasvetovavalka.nazory.cz [online]. [cit. 2010-08-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-07-27. 
 3. Nazi, New Oxford American Dictionary, 2nd ed., Oxford University Press Inc., 2005.
 4. MCGOWAN, Lee. The radical right in Germany: 1870 to the present. Harlow: Longman Publishing ISBN 978-0-582-29193-5. S. 57-64. (anglicky) 
 5. a b c d e f g h i j David Welch, Němci proti Hitlerovi, Opozice v třetí říši 1933-1945, Euromedia Group k. s., 2005, ISBN 80-242-1379-6, str.6 - 31
 6. http://www.osel.cz/10044-jaky-byl-skutecny-vliv-hitlerovych-plamennych-projevu-na-uspech-nsdap.html - Jaký byl skutečný vliv Hitlerových plamenných projevů na úspěch NSDAP?
 7. FULLBROOK, Mary. A Concise History of Germany. 2. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. ISBN 9780521540711.  s. 174
 8. FULLBROOK, Mary. A Concise History of Germany. 2. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. ISBN 9780521540711.  s. 174, 177
 9. David Welch, Němci proti Hitlerovi, Opozice v třetí říši 1933-1945, Euromedia Group k. s., 2005, ISBN 80-242-1379-6, str.145
 10. David Welch, Němci proti Hitlerovi, Opozice v třetí říši 1933-1945, Euromedia Group k. s., 2005, ISBN 80-242-1379-6, str.147
 11. a b David Welch, Němci proti Hitlerovi, Opozice v třetí říši 1933-1945, Euromedia Group k. s., 2005, ISBN 80-242-1379-6, str.76
 12. "Schlag nach!"; Bibliographisches Institut Leipzig, 1. Auflage, 1938.

Literatura

 • Krieger, J. Oxfordský slovník světové politiky. Ottovo nakladatelství s.r.o., Praha: 2000
 • Pečenka M., Luňák P. a kolektiv. Encyklopedie moderní historie. Nakladatelství Libri, Praha: 1999
 • kolektiv autorů. Encyklopedie osobností Evropy. Nakladatelský dům OP, Praha: 1993
 • Kuklík, J., Kuklík J. Dějepis 4. SPN, Praha: 2005
 • sestavil Bowman, S.,B. Kronika dějin 20. století. Columbus, Praha:1993
 • Hitler, A. Můj boj. OtakarII., Pohořelice:2000

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

NS administrative Gliederung 1944.png
Autor: Bennet Schulte, Licence: CC BY-SA 3.0 de
Map of the administrative division of the Greater German Reich (»Großdeutsches Reich«/»Großdeutschland«/"Greater German Empire"/"Greater Germany") by the NSDAP (Nazi Party) 1944, showing Kreise, Gaue and Reichsgaue. In addition, the states, the territories of the Reichsstatthalter and the legal status of Reich territories. Additionally postal codes, license plates, military districts, higher regional courts, State Police offices, railway directorates, Supreme construction management of the highways and work coordination areas 1944.
Buecherverbrennung-flugblatt.jpg

Flugblatt des NS-Studentenbundes, das 1933 zur Bücherverbrennung verbreitet wurde.

Transkription siehe w:de:Bücherverbrennung 1933 in Deutschland#12 Thesen wider den undeutschen Geist
NSDAP-Logo.svg
Party emblem of the National Socialist German Workers Party (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP). Image based on photograph of document bearing the logo: [1]
WARNING: This is a poorly sourced user creation, it does not match any historical source.
Mein Kampf dust jacket.jpeg
Dust jacket of the book Mein Kampf, written by Adolf Hitler. Courtesy of the New York Public Library Digital Collection. The German text “DIE NATIONALSOZIALISTISCHE BEWEGUNG” reads in English “The National Socialist movement.”
NSDAP Wahl 1933.png
Autor: Korny78, Licence: CC BY-SA 2.5
NSDAP election results of 1933 in Germany's constituencies
Bundesarchiv Bild 119-0289, München, Hitler bei Einweihung "Braunes Haus".jpg
(c) Bundesarchiv, Bild 119-0289 / NeznámýUnknown author / CC-BY-SA 3.0
Pro dokumentární účely německý Spolkový archiv často ponechal původní popisky obrázků, které mohou být chybné, neobjektivní, zastaralé nebo politicky extrémní.
München.- Adolf Hitler und NSDAP-Reichsschatzmeisters Franz Xaver Schwarz. Hitler und Schwarz bei der Einweihung des Umbaus des Palais Barlow in der Brienner Straße zum "Braunen Haus", 1930

Abgebildete Personen:

 • Hitler, Adolf: Reichskanzler, Deutschland
 • Schwarz, Franz Xaver: Reichsschatzminister der NSDAP, Deutschland
Bundesarchiv Bild 183-R99057, "Wolfsschanze", Adolf Hitler mit Stab.jpg
(c) Bundesarchiv, Bild 183-R99057 / NeznámýUnknown / CC-BY-SA 3.0
Pro dokumentární účely německý Spolkový archiv často ponechal původní popisky obrázků, které mohou být chybné, neobjektivní, zastaralé nebo politicky extrémní.
Zentralbild

Faschistenführer Hitler mit seinem Stab im Hauptquartier Im Juni 1940 ließ sich Hitler mit seinem Gefolge, es ist anzunehmen, daß dieses Foto in der „Wolfsschanze“ (gebaut von 1940–1942) aufgenommen wurde, im Führerhauptquartier fotografieren. Soweit bekannt vlnr:

SA-Obergruppenführer Wilhelm Brückner,
OKH-Adjutant Major Engel,
Reichspressechef Dr. Otto Dietrich,
Hitlers Begleitarzt Dr. Karl Brandt,
Chef des OKW Generaloberst Wilhelm Keitel,
Luftwaffenadjutant Generalmajor [Karl] Bodenschatz,
Adolf Hitler,
Wehrmachtsadjutant Oberst Rudolf Schmundt,
SS-Adjutant SS-Gruppenführer Julius Schaub,
Chef des Wehrmachtsführungsamtes im OKW General Alfred Jodl,
Adjutant Himmler und Verbindungsmann zu Hitlers SS-Gruppenführer Karl Wolff,
Leiter der Parteikanzlei Reichsleiter Martin Bormann,
Hitlers Leibarzt Prof. Dr. [Theo] Morell,
Luftwaffenadjutant Hauptmann von Below,
Reichsbilderstatter der NSDAP Heinrich Hoffmann.
Die „Wolfsschanze“, ein von Hitler geprägter Name, lag in der Nähe der Stadt Ketrzyn, Wojewodschaft warmińsko-mazurskie (früher Rastenburg, Amtsbezirk Allenstein), Republik Polen.
ParteiabzeichenGold.jpeg
Autor: No machine-readable author provided. Viborg~commonswiki assumed (based on copyright claims)., Licence: CC BY-SA 3.0
Goldenes Parteiabzeichen im Luftfahrtmuseum Wien 2006
NSDAP Alte Garde.svg
The flag of the NSDAP "Old Guard" of the German régime of 1933-1945
Parteiadler der Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (1933–1945).svg
The Parteiadler or Emblem of the Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP; known in English as the National Socialist German Workers' Party, or simply the Nazi Party), which features an eagle looking over its left shoulder, that is, looking to the right from the viewer's point of view. It is similar to the Reichsadler or Emblem of the Deutsches Reich (German Reich, 1933–1945), but the eagle of the latter is looking over its right shoulder, that is, looking to the left from the viewer's point of view (see File:Reichsadler der Deutsches Reich (1933–1945).svg, shown below).
Parteibuch der NSDAP.jpg
The Party ticket, a member of the National Socialist German Workers' Party (NSDAP). Document of the German third Reich . Issued 1 June 1939, a new sample.
Bundesarchiv Bild 183-R97782, Berlin, Wahlwerbung der NSDAP in.jpg
(c) Bundesarchiv, Bild 183-R97782 / CC-BY-SA 3.0
Pro dokumentární účely německý Spolkový archiv často ponechal původní popisky obrázků, které mohou být chybné, neobjektivní, zastaralé nebo politicky extrémní.
Berlin, Wahlwerbung der NSDAP in

ADN-ZB/Archiv Vorbereitungen zum 2. Wahlgang der Reichspräsidentenwahl am 10. April 1932 Ein Lautsprecherwagen der faschistischen NSDAP fährt durch die Prenzlauer Promenade in Berlin - Pankow. 10407-32

[Scherl Bilderdienst]
Bundesarchiv Bild 102-15183, Wahlplakat der NSDAP zur Reichstagswahl.jpg
(c) Bundesarchiv, Bild 102-15183 / CC-BY-SA 3.0
Pro dokumentární účely německý Spolkový archiv často ponechal původní popisky obrázků, které mohou být chybné, neobjektivní, zastaralé nebo politicky extrémní.
Der Kampf Deutschlands für Frieden und Gleichberechtigung!
Ein Wahlplakat an den Litfassäulen in den Straßen Berlins ruft auf "für Frieden und Gleichberechtigung".
Bundesarchiv Bild 119-5519, Coburg, "Deutscher Tag", NSDAP-Delegation.jpg
(c) Bundesarchiv, Bild 119-5519 / CC-BY-SA 3.0
Pro dokumentární účely německý Spolkový archiv často ponechal původní popisky obrázků, které mohou být chybné, neobjektivní, zastaralé nebo politicky extrémní.
Coburg, "Deutscher Tag", NSDAP-Delegation

"Deutscher Tag" in Coburg, links mit Pfeife und Hut Oskar Körner, Oktober 1922

[Coburg.- Großveranstaltung des Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes am Wochenende des 14./15. Oktober 1922. Posieren der NSDAP-Delegation]

Abgebildete Personen:

 • Körner, Oskar: 2. Vorsitzender der NSDAP (links, stehend), gestorben 9.11.1923, Deutschland
 • Christensen, Oluf: (rechts, stehend), gestorben 30.04.1957, Deutschland
Reichsadler Deutsches Reich (1935–1945).svg
The Imperial Eagle or Emblem of the German Empire (German Reich, used 1935–1945), which features an eagle looking over its right shoulder, that is, looking to the left from the viewer's point of view. It is similar to the Parteiadler or Emblem of the Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP; known in English as the National Socialist German Workers' Party, or simply the Nazi Party), but the eagle of the latter is looking over its left shoulder, that is, looking to the right from the viewer's point of view.
Bundesarchiv Bild 102-04062A, Nürnberg, Reichsparteitag, SA- und SS-Appell.jpg
(c) Bundesarchiv, Bild 102-04062A / Georg Pahl / CC-BY-SA 3.0
Pro dokumentární účely německý Spolkový archiv často ponechal původní popisky obrázků, které mohou být chybné, neobjektivní, zastaralé nebo politicky extrémní.
Parteitag der NSDAP in Nürnberg 1934.
Heldenehrung in der Luitbold Arena während eines Appells der S.A. und S.S. In der Mitte der Führer, der Chef des Stabes der S.A. Lutze und Reichsführer der S.S. Himmler
Padlock-silver-medium.svg
Autor: Uploaded from English WP by User:Eleassar Converted by User:AzaToth to a medium silver color., Licence: CC0
Padlock, medium silver variant. This image file was created by AJ Ashton.
Reichsmark.jpg
Autor: User Roger Zenner on de.wikipedia, Licence: CC BY-SA 2.5
Obtained from article Reichsmark in german wikipedia, by Roger Zenner.
Adolf Hitler Berghof-1936.jpg
(c) Bundesarchiv, Bild 146-1990-048-29A / CC-BY-SA 3.0
Obersalzberg, Berghof, Adolf Hitler in office sitting on his desk. Bavarian national library, Hoffmann phototheque, image number hoff-1956. Picture of 1936, published in IB in 1937, special issue titled : Adolf Hitler's Germany.
Bundesarchiv Bild 183-R27373, Reichsautobahn, Adolf Hitler beim 1. Spatenstich, bei Frankfurt.jpg
(c) Bundesarchiv, Bild 183-R27373 / CC-BY-SA 3.0
Pro dokumentární účely německý Spolkový archiv často ponechal původní popisky obrázků, které mohou být chybné, neobjektivní, zastaralé nebo politicky extrémní.
Zentralbild

Adolf Hitler am 23. September 1933 beim ersten Spatenstich zum Reichsautobahnbau der Strecke Frankfurt/Main - Darmstadt-Mannheim, als Mittel zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit. Hinter Hitler Bauleiter Jakob Sprenger, NSKK-Korpsführer Adolf Hühnlein und der Generalinspekteur für das deutsche Straßenwesen Ing. Fritz Todt.

[Scherl Bilderdienst]
Bundesarchiv Bild 146-1983-122-01A, Wahlpropaganda der NSDAP.jpg
(c) Bundesarchiv, Bild 146-1983-122-01A / Hoffmann, Herbert / CC-BY-SA 3.0
Pro dokumentární účely německý Spolkový archiv často ponechal původní popisky obrázků, které mohou být chybné, neobjektivní, zastaralé nebo politicky extrémní.
Sommer 1932 im Mecklenburgerland.
Hitlers getreue S.A. lässt es sich nicht nehmen, zu den bevorstehenden Reichstagswahlen alle Kräfte für den Wahlfang einzuspannen und auch den kleinsten Bauernhof für den Stimmenfang reif zu machen.
Flag of the NSDAP (1920–1945).svg
Flag of the NSDAP during 1920 to 1945. Used to accompany File:Flag of German Reich (1933–1935).svg as National and commercial flag during 1933 to 1935.