NUTS

NUTS neboli Nomenklatura územních statistických jednotek, (zkratka z francouzského Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques, nebo anglického Nomenclature of Units for Territorial Statistics) jsou územní celky vytvořené pro statistické účely Eurostatu (statistický úřad Evropské unie) pro porovnání a analýzu ekonomických ukazatelů, statistické monitorování, přípravu, realizaci a hodnocení regionální politiky členských zemí EU. Klasifikaci NUTS zavedl Eurostat v roce 1988.

Normalizovaná klasifikace územních celků v Česku nese název CZ-NUTS.

Vedle soustavy NUTS od roku 1990 existuje i soustava LAULocal Administrative Units („Místní samosprávné jednotky“) – zahrnující obce a okresy. V současnosti tato soustava nahrazuje (a plně jim odpovídá) dřívější stupně NUTS 4 a NUTS 5.

statistická jednotkapočet v ČR
(CZ-NUTS)
zkratkačeský ekvivalent
NUTS 0stát1
NUTS 1území (ČR)1
NUTS 2regiony (soudržnosti)8
NUTS 3kraj14
LAU 1 (dříve NUTS 4)okres76+Praha
LAU 2 (dříve NUTS 5)obec6253

Aby bylo pro celou Evropskou unii dosaženo srovnatelnosti jednotlivých statistických celků, jsou pro jednotlivé úrovně soustavy NUTS stanoveny meze počtu obyvatel. Je-li počet obyvatel celého členského státu menší než minimální hranice pro danou úroveň NUTS, tvoří celý stát jedinou územní jednotku NUTS pro tuto úroveň.

statistická jednotkanejvyšší počet obyvatelnejnižší počet obyvatel
NUTS 17 000 0003 000 000
NUTS 23 000 000800 000
NUTS 3800 000150 000

NUTS v jednotlivých státech

Další evropské státy

 • Norsko NO-NUTS
 • Island IS-NUTS
 • Švýcarsko CH-NUTS
 • Lichtenštejnsko LI-NUTS
 • Albánie AL-NUTS
 • Černá Hora ME-NUTS
 • Srbsko RS-NUTS
 • Severní Makedonie MK-NUTS
 • Turecko TR-NUTS
 • Spojené království UK-NUTS

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of Belgium.svg

Belgická vlajka

This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.

Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.
Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Flag of Finland.svg
Finská vlajka
Flag of Ireland.svg
Zelený pruh má znázorňovat většinové katolické obyvatelsto Irska, oranžový pruh reprezentuje protestantskou menšinu a bílý pruh uprostřed znázorňuje mír a harmonii mezi nimi.
Flag of Portugal (alternate).svg
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910).
Slovenia Flag.svg
Autor: Professorsolo2015, Licence: CC BY-SA 4.0
Flag of Slovenia
Flag of Iceland.svg
The Flag of Iceland.
 • Horizontal aspect ratio: 7:1:2:1:14;
 • Vertical aspect ratio: 7:1:2:1:7.
Flag of Liechtenstein.svg
Flag of Liechtenstein