Nabídka

Posun křivky nabídky (S, modrá), který způsobuje pokles ceny a zvýšení objemu zboží na trhu. Toto je způsobeno posunem optima (E) po křivce poptávky.

Nabídka (značí se S, z anglického supply) je ekonomický pojem vyjadřující objem výstupu výroby, který chce vyrábějící subjekt na trhu prodat za určitou cenu. Rozlišujeme elastickou (pružnou) nabídku a neelastickou nabídku. Zákon rostoucí nabídky vysvětluje, že s rostoucí cenou roste nabízené množství tržních výstupů, toto platí i naopak. Toto se vysvětluje tím, že vysoké ceny zboží jsou pro nové a další výrobce stimulem, toto znamená, že vyšší výroba přinese vyšší zisk.

Typy nabídky

 • Agregátní – souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přicházejí výrobci na trh, cenu určuje trh,
 • individuální – nabídka jednoho výrobce, je určena objemem výroby tohoto jednotlivého výrobce a cenou jeho zboží,
 • dílčí (tržní) – představující součet individuálních nabídek jednotlivých firem na určitém trhu, pouze jednoho druhu zboží
 • Finanční kotace – tržní údaje týkající se cenného papíru nebo komodity
 • Prodejní nabídka – nabídková cena zboží nebo služeb na míru

Prodejní nabídka

Prodejní nabídka umožňuje potenciálnímu kupci vidět náklady, které budou spojeny s požadovanou prací. Mnoho podniků poskytuje služby, které nemohou mít předem stanovenou cenu, protože související náklady se mohou lišit. Například použité materiály a potřebná pracnost se mohou lišit v závislosti na individuálních potřebách zákazníka. Někdy je důležité i hledisko časové nebo kapacitní. Proto je běžnou praxí, že takové společnosti poskytují potenciálnímu zákazníkovi odhad ceny (cenotvorba). Cenová nabídka pomáhá potenciálnímu kupci při rozhodování o společnosti nebo službě. Vzhledem k tomu, že kvalita a profesionalita dodavatele se obvykle posuzují společně s cenou, většina společností poskytuje významným potenciálním zákazníkům svá portfolia a příklady předchozí práce.

Ovlivňující faktory

 • Cena daného zboží,
 • výrobní náklady, pokles nákladů umožňuje ze stejných zdrojů vyrobit více,
 • ceny alternativních výrobků, které může výrobce produkovat se svými výrobními faktory
 • počet výrobců či dodavatelů (včetně dovozu),
 • specifické faktory – počasí v zemědělství, technické požadavky na výrobky,
 • hospodářská politika státu v oblasti zahraničního obchodu,
 • očekávání

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Sales quote na anglické Wikipedii.


Související články

Literatura

 • MACÁKOVÁ, Libuše, a kolektiv. Mikroekonomie:základní kurs. Slaný: Melandrium, 2007. ISBN 978-80-86175-56-0. Kapitola Nabídka, s. 31–32. 
 • BERAN, Theodor. „Význam a využití matematických modelů v ekonomii“: Strojař, časopis Masarykovy akademie práce, strojní společnosti na ČVUT v Praze, prosinec 2022, roč. XXXI., dvojčíslo 3–4/2022. ISSN 1213-0591, registrace Ministerstva kultury ČR E13559, str. 1-7.
 • PRECLÍK, Vratislav. Průmyslová logistika, 359 s., ISBN 80-01-03449-6, Nakladatelství ČVUT v Praze, 2006

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Supply-demand-right-shift-supply.png
(c) SilverStar na projektu Wikipedie v jazyce angličtina, CC BY 2.5
Illustrates the effect on equilibrium of leftward shift in supply