Nasákavost

Nasákavost je schopnost materiálu přijímat vodu. Nasákavost vyjadřujeme v procentech hmotnosti, jako poměr přijatého hmotnostního množství kapaliny k hmotnosti vysušeného vzorku v procentech objemu jako objem přijaté kapaliny vyjádřený v procentech objemu vzorku.

Hmotnostní nasákavost nh je dána vztahem:

kde mk je hmotnost nasáklé kapaliny, mh je hmotnost nasáklého vzorku, ms je hmotnost vysušeného vzorku

Objemová nasákavost nk je dána vztahem:

kde Vk je objem nasáklé kapaliny, V je objem vzorku, ρk je hustota nasákavé kapaliny

Stavební hmotyNasákavost (% hmotnost)
hutný kámen0,5 – 1,0
pórovitá keramika15,0 – 25,0
beton2,0 – 8,0
lehký beton30,0 – 90,0
vláknocement15,0 – 25,0

Reference

Externí odkazy