Neapolské království

Království sicilské (před majákem)
Regnum Siciliae (citra Pharum)
Regno di Sicilia (al di qua del Faro)
12821799
17991816
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
Motto Noxias herbas
Geografie
Mapa
Rozloha
cca 85 000 km² (rok 1800)
Obyvatelstvo
Počet obyvatel
cca 5 000 000 (rok 1805)
Národnostní složení
Státní útvar
Aragonská korunaAragonská koruna Aragonská koruna (14421458)
Francouzské královstvíFrancouzské království Francouzské království (15011504)
Španělské impériumŠpanělské impérium Španělské impérium (15041714)
Habsburská monarchieHabsburská monarchie Habsburská monarchie (17141735)
Vznik
rozpad království na dvě části (během tzv. sicilských nešpor)
Zánik
spojení se Sicílií do Království obojí Sicílie
{{{Podřízené celky}}}
Státní útvary a území
Předcházející
Sicilské královstvíSicilské království
Tarentské knížectvíTarentské knížectví
Neapolská republika (1647–1648)Neapolská republika (1647–1648)
Parthenopská republikaParthenopská republika
Republika SenaricaRepublika Senarica
Následující
Neapolská republika (1647–1648)Neapolská republika (1647–1648)
Parthenopská republikaParthenopská republika
Republika SenaricaRepublika Senarica
Království obojí SicílieKrálovství obojí Sicílie
Neapolské království (napoleonská éra)Neapolské království (napoleonská éra)

Neapolské království (latinsky Regnum Neapolitanum, italsky Regno di Napoli), oficiálně Království sicilské (před majákem), bylo historickým státním útvarem na jihu Apeninského poloostrova s hlavním městem Neapolí v letech 12821816. Vzniklo po sicilských nešporách rozdělením původního Sicilského království na ostrovní a pevninskou část.

Po celou dobu své existence bylo Sicilské království předmětem bojů mezi Francií a Aragonií resp. Španělskem, jejichž dynastie se střídavě ujímaly vlády nad jihem Itálie. Po dvaceti letech bojů byla roku 1302 uzavřena mírová smlouva, kterým byla uznána samostatnost ostrovního Sicilského království v čele s aragonskou dynastií přejmenované na království Trinacria, v praxi „Království sicilské za (messinským) majákem“, zatím co pevninská část dynastie Anjou, jehož formální název sice byl Sicilské království, v praxi však „Království sicilské před majákem“, ale protože již nemělo pod kontrolou ostrov a jeho hlavním městem byla Neapol, je dnes je výlučně známé jako Neapolské království. Ve středověku patřilo toto království k nejbohatším státům Evropy. Jeho nástupnickým státem se stalo Království obojí Sicílie (18161861) po sloučení obou Sicilských království. V roce 1861 byl pak tento stát začleněn do sjednoceného Italského království.

Dějiny

Vznik

Do roku 1282 náleželo území okolo města Neapole k Sicilskému království, vzniklému v roce 1130 za vlády normanské dynastie Hautevillů. Za vlády anjouovské dynastie došlo v roce 1282 na ostrově Sicílie k povstání, zvanému „sicilské nešpory“. Příčinou byl daňový útlak vlády krále, který se neustále pokoušel o další expanzivní politiku, mimo jiné na území obnovené Byzantské říše. Povstání, podpořené financemi byzantského císaře Michala VIII., bylo úspěšné pouze částečně. Království se totiž rozdělilo na dvě části – ostrovní a pevninskou. Zatímco na sicilský trůn usedl aragonský král Petr III., Anjouovcům zůstala část pevninská.

Součást aragonských (španělských) držav

V roce 1442 získal od krále Reného z Anjou (posledního kapetovského krále Neapole) vládu v neapolském království aragonský (a sicilský) král z trastamarské dynastie Alfons V. (zde jako Alfons I. Neapolský), který byl jedním z kandidátů po Reného smrti. Tím byla na krátkou dobu opět spojena pod vládu jednoho panovníka území sicilského (ostrovního) a pevninského neapolského království. V té době také patřily aragonské koruně všechna tři (jiho)italská království – Sicilské, Sardinské i Neapolské. Tento stav ale nevydržel dlouho, jelikož Alfons V. oddělil nárok na Neapolsko pro svého druhorozeného syna Ferdinanda I. Ferranteho, který se po jeho smrti v roce 1458 stal králem. Linie založená Ferdinandem I. vládla Neapolsku až do roku 1500, kdy království obsadil francouzský král Ludvík XII., který ho ale již v roce 1504 musel podstoupit aragonskému králi Ferdinandovi II. (zde jako Ferdinand III. Neapolský) když předchozí král Fridrich I. z neapolské linie zemřel. Tak se opět a nyní již trvale dostalo Neapolské království do svazku zemí Aragonské koruny resp. po smrti Ferdinanda II. do panství španělských králů, kde vydrželo až do válek o španělské dědictví.

Rakouské mezidobí

Tyto války, během kterých proti sobě bojovali Bourbon Filip z Anjou podporovaný Francií a habsburská dynastie a jejich spojenci, vznikly po smrti Karla II., posledního španělského (a také sicilského, neapolského a sardinského) krále z rodu Habsburků. Oběma stranám šlo o to obsadit uprázdněný trůn, jelikož Karel nezanechal dědice. Dědičkou všech zemí španělského impéria se tak stala jeho sestra Marie Tereza resp. její vnuk Filip z Anjou, který se španělským králem nakonec stal jako Filip V. Španělský. Jeho protivník, rakouský Habsburk Karel VI., ale získal na odškodněnou tehdejší Španělské Nizozemí, Neapolsko, Milánsko a Sardínii (roku 1720 vyměněna se Savojskem za Sicílii – takže na 15 let byly Sicílie a Neapolsko opět ovládány společně).

Opět pod Španělskem

Součástí Habsburské říše bylo království jen 22 let. Karel VI. o ně společně se Sicilským královstvím přišel už v roce 1735 během válek o polské dědictví. Během nich totiž obě jihoitalská království dobyl s otcovou pomocí třetí syn španělského krále Filipa V., parmský vévoda z rodu Bourbonů, Karel Bourbonský (budoucí španělský král Karel III.) a stal se tak neapolským králem Karlem VII. (a zároveň sicilským jako Karel VI., navíc byl po otci legitimnějším panovníkem než Habsburk Karel VI.). Neapolsko-sicilským králem byl Karel VII. (VI.) až do roku 1759, kdy se po smrti nevlastního bratra Ferdinanda VI. stal španělským králem jako Karel III. Neapolské a Sicilské království tedy přenechal svému třetímu, tehdy osmiletému synovi, který vládl jako Ferdinand IV. (sicilský král jako Ferdinand III.) Ten také založil neapolsko-sicilskou větev Bourbonů, která vládla oběma královstvím (s přestávkou za vlády Napoleona) až do roku 1860.

Napoleonská éra (1806–1815)

Království sicilské před majákem
Regnum Siciliae citra Pharum
Regno 'e Napule
Royaume de Naples
18061815
Vlajka státu
vlajka

znak
Geografie
Mapa
Rozloha
cca 85 000 km² (rok 1815)
Obyvatelstvo
Počet obyvatel
cca 5 000 000 (rok 1805)
Státní útvar
Francie Francie (její klientelistický stát)
Zánik
{{{Podřízené celky}}}
Státní útvary a území
Předcházející
Neapolské království (Bourboni)Neapolské království (Bourboni)
Následující
Království obojí SicílieKrálovství obojí Sicílie

Ferdinand IV. Neapolský (a III. Sicilský) ale neudržel své království po nástupu Napoleona a jeho invazi do Itálie a tak byla v roce 1799 na území neapolského království ustavena tzv. Parthenopská republika, která však neodolala invazi Ferdinandových sil ze Sicílie v tomtéž roce. Roku 1806 ale Napoleon trvale neapolské království obsadil a Ferdinand se opět stáhl na Sicílii (tj. na 9 let nebyly Sicílie a jih Itálie součástí jednoho státu). Vzápětí učinil Napoleon králem Neapolska svého bratra Josefa, který vládl až do roku 1808, kdy byl jmenován králem španělským a na neapolském trůnu ho nahradil švagr Joachim Murat. Murat se snažil Ferdinandovu Sicílii dobýt, ale ta byla chráněna Brity; naopak, ani Brity podporovaný Ferdinand nebyl s to nějak podstatně ohrozit francouzskou vládu nad Neapolskem.

První Napoleonův pád (1814) ještě J. Murat dokázal politicky přežít, když se dohodl s Rakouskem, že ho na trůnu ponechá. Nicméně, jeho vratká pozice ho přiměla znovu se připojit k Napoleonovi po jeho útěku z Elby (1815). Zahájil Neapolskou válku proti Rakousku, ale v operacích v severní Itálii neuspěl a byl nakonec poražen. Ani poslední zoufalý pokus o znovudobytí země po návratu z exilu mu nevyšel.

Znovu v rukou Bourbonů

Vídeňský kongres rozhodl o navrácení Neapolského království zpět do rukou Ferdinanda IV. Ten o rok později formálně spojil obě království do jediného útvaru, který dostal jméno Království obojí Sicílie (jelikož oba původní státní útvary se nazývaly královstvím sicilským).

Symbolika

Po celou dobu své existence bylo Neapolské království v rukou některé cizí dynastie a podle toho se měnila podoba královského znaku i vlajky.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Banner of the Holy Roman Emperor without haloes (1400-1806).svg
Autor: David Liuzzo, eagle by N3MO (re-uploaded by Dragovit), Licence: CC BY-SA 3.0
Banner of the Holy Roman Empire, double headed eagle without haloes (1400-1806)
Flag of Republic of Senarica (fictional).svg
Autor: Dekodrak, Licence: CC BY-SA 4.0
Supposed flag of the Italian microstate of the Republic of Senarica.
Flag of the Kingdom of Naples (1811).svg
Flag of the Napoleonic Kingdom of Naples, from 1811 to 1815.
Banner of the Holy Roman Emperor (after 1400).svg
Autor: David Liuzzo, eagle by N3MO (re-uploaded by Dragovit), Licence: CC BY-SA 3.0
Banner of the Holy Roman Empire, double headed eagle without haloes (1400-1806)
Bandera de Nápoles - Trastámara.svg
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Flag of the Kingdom of Sicily (Hohenstaufen).svg
Autor: , Licence: CC BY-SA 3.0
Banner of the Kings of Sicily under the House of Hohenstaufen.

Manfred, King of Sicily (r. 1258-1266) is known to have changed the field of the royal coat of arms to argent.

Some Nuova Cronica mss. illustrations of the early 14th century show military banners with the design alongside the coat of arms (e.g. ms. Chigiano L VIII 296.
Royal flag of France.svg
Autor: Oren neu dag (talk), Licence: CC BY-SA 3.0
Royal flag of France before the Revolution (heraldic banner of "France modern")
Greater Coat of Arms of Ferdinand IV of Naples.svg
Autor: Heralder, Licence: CC BY-SA 3.0
Greater Coat of arms of King Ferdinand IV of Naples (c.1759-1806 / 1815-1816)
Royal Banner of Aragón.svg
Autor: Tento vektorový obrázek byl vytvořen programem Inkscape ., Licence: CC BY-SA 3.0
Royal Banner of the Kingdom and Crown of Aragón
Italy c 1810.png
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
Flag of the Kingdom of the Two Sicilies (1816).svg
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Flag of the Parthenopaean Republic.svg
Flag of the Parthenopaean Republic, 1799. Vectorization of the original by User:Panairjdde of March 2005.
Coat of arms of the Most Serene Republican Monarchy of Naples.svg
Autor: Samhanin, Licence: CC BY-SA 3.0
Coat of arms of the Most Serene Republican Monarchy of Naples (1647)
Flag of Cross of Burgundy.svg
Autor: Ningyou., Licence: CC BY-SA 3.0
Flag with the cross of Burgundy (saltire). Also named Cross of Burgundy flag. It was used in the Catholic Monarchy and in its viceroyalties such as New Spain and Peru. It was also used by Spain as a military or king's prosonal flag. Used by the Carlist movement.
Arms of Philippe de Tarente.svg
Autor: Carlodangio, Licence: CC BY-SA 4.0
This vector image includes elements that have been taken or adapted from this file:
Arms of Henry, 3rd Earl of Leicester and Lancaster.svg (od Sodacan).
Royal Coat of Arms of Spain (1580-1668).svg
Autor: Heralder, Licence: CC BY-SA 3.0
Coat of Arms of King of Spain, 1580-1668 (Philip II, Philip III, Philip IV and Charles II)
Flag of the Kingdom of Naples (1808).svg
Flag of the Napoleonic Kingdom of Naples, from 1808 to 1811.
Arms of Louis xii (Naples).svg
Autor: Carlodangio, Licence: CC BY-SA 4.0
This vector image includes elements that have been taken or adapted from this file:
Arms of Margaret of Anjou.svg (od Sodacan).
Joachim Murat (1767-1815) (A).jpg
The King of Naples is standing upright, draped in a sumptuous cloak lined with ermine. He holds in his right hand the black velvet cap adorned with white feathers which every person in charge of the court must wear. Joachim Murat wears the sword at his waist and holds the scepter with his left hand. The royal crown is placed on a cushion at its sides. Another version exists with a notable variant: a gilded military helmet decorated with white feathers placed on the piece of furniture on the left. This same helmet was to appear originally on the present painting and it is probably still in place, masked by a repainted, perhaps made by Étienne-François Haro at the request of the family, during the restoration of 1867. Étienne-François Haro (1827-1897) and his son Henri Haro (1855-1911) were famous merchants of color, experts, restorers and merchants of paintings, but also painters themselves.
Flag of the Kingdom of Naples.svg
Flag of the Kingdom of Naples
Arms of Jean dAnjou.svg
Autor: Carlodangio, Licence: CC BY-SA 4.0
This vector image includes elements that have been taken or adapted from this file:
Arms of the Prince of Wales (Ancient).svg (od Sodacan).