Negace

Logická negace (používá se pro ni symbol nebo , popř. se označuje pruhem nad proměnnou) je unární logická operace, která vezme výrok "p" do dalšího výroku "ne p", psáno ¬p, který je samostatně interpretován jako pravda, když p je nepravda nebo jako nepravda, když p je pravda. Pro vstup vypadá pravdivostní tabulka negace následovně (0 označuje nepravdivé tvrzení, 1 označuje pravdivé tvrzení):

01
10

Negace výroku

Negace výroku (graficky ¬, ; textově non) je v matematické logice opačná pravdivostní hodnota k výroku. Negace výroku se označuje symbolem ¬. Tento symbol se umísťuje před označení výroku. Negace výroku se dá též zapsat textově non či graficky ′. Pokud je tedy výrok označen jako A, negace takového výroku může být ¬A, nonA či A′.

VýrokNegace výrokuVysvětlení
V¬VObecné označení výroku a jeho negace.
Jsem editor Wikipedie.Nejsem editor Wikipedie.Negace může být i Není pravda, že jsem editor Wikipedie.
Haf!Nejedná se o výrok, tudíž ho nelze negovat.
3 + 2 = 53 + 2 ≠ 5
3 + 2 = 63 + 2 ≠ 6Výrok je vše co se dá označit za pravdivé či nepravdivé. V tomto případě 3 + 2 = 6, je nepravdivý výrok. Pokud ho negujeme, zapíšeme 3 + 2 ≠ 6.

Pokud negujeme negaci výroku, dostáváme opět výrok. Tedy: ¬(¬A) = A.

Vlastnosti

(exkluzivní disjunkce)

Související články

Externí odkazy