Nemocnice Třebíč

Nemocnice Třebíč
Nemocnice Třebíč, budova O2 (operační sály)
Nemocnice Třebíč, budova O2 (operační sály)
Základní údaje
Právní formapříspěvková organizace
Datum založení2003, Jihlava
ZakladatelJaroslav Bakeš
SídloTřebíč, Česko
Adresa sídlaPurkyňovo nám. 133/2

674 01 Třebíč

Česká republika
Souřadnice sídla
Klíčoví lidéIng. Eva Tomášová - ředitelka, MUDr. Jiří Jeřábek, Ph.D., Mgr. Alena Hošková, Ing. Luděk Šedivý, František Kalina, BA (Hons), MSc, Mgr. Helena Jašová
Charakteristika firmy
Rozsah působeníokres Třebíč
Službyzdravotnictví
MajitelKraj Vysočina
OceněníStavba Vysočiny (2011)
Identifikátory
Oficiální webnem-tr.cz
IČO00839396
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Nemocnice Třebíč, budova C
Nemocnice Třebíč, budova O2
Nemocnice Třebíč, budova C
Nemocnice Třebíč, budova M
Nemocnice Třebíč, budova M

Nemocnice Třebíč, plným názvem Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace je zdravotnické zařízení poskytující zdravotní péči ve spádové oblasti okresu Třebíč.

Vizí Nemocnice Třebíč je "Stabilní komplexní regionální centrum zdraví se zárukou odbornosti a efektivnosti a vnímáním potřeb člověka v každém věku."[1]

Charakteristika

Zřizovatelem je Kraj Vysočina. Nemocnice sídlí od svého založení v roce 1902 v jejkovském Radostíně.

Nemocnice Třebíč má 18 lůžkových oddělení a 8 komplementárních oddělení (s laboratoří a traktem operačních sálů a jednou ústavní lékárnou). Na celkem téměř 680 lůžek připadá 940 zaměstnanců, z toho 147 lékařů a 433 zdravotních sester.[2]

V roce 2019 pracovalo v nemocnici 1041 zaměstnanců.[3]

Nemocnice Třebíč měla dvě detašovaná pracoviště: pracoviště léčebny dlouhodobě nemocných na náměstí Svobody 358 v Moravských Budějovicích (100 lůžek) a v ulici Družstevní 1320 v Třebíči-Domcích (55 lůžek). Budovu v ulici Družstevní nemocnice prodala v roce 2014.[4]

V Nemocnici Třebíč má od 1. září 2007 své ředitelství Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních kraje Vysočina.

V roce 2016 získala nemocnice Třebíč ocenění v celostátní soutěži Bezpečná nemocnice druhé místo za projekt Zvyšování bezpečnost provozu operačních sálů v Nemocnici Třebíč za pomoci sofistikovaného SW. Cílem projektu je elektronizace práce na operačních sálech.[5]

V roce 2019 získala nemocnice opět druhé místo v soutěži Bezpečná nemocnice.[6] Druhé místo získala za projekt „Edukace zaměstnanců Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, v hygienické dezinfekci rukou pomocí UV lampy“.[7]

V rámci epidemie onemocnění covid-19 byl u třebíčské nemocnice instalován odběrový stan.[8] Nemocnice také vydala prohlášení, že děkuje dobrovolníkům za dodání štítů vytištěných na 3D tiskárnách.[9]

Nemocnice má v roce 2017 problém s personálem, celkem se nedostává personál na 12 míst. Nově se však stabilizovala situace v oddělení urologie, kdy nastoupil nový primář Ivo Šabacký a další dva lékaři.[10] V roce 2017 otevřen nový pavilon chirurgických oborů.[11]

V roce 2018 nemocnice byla nejztrátovější krajskou nemocnicí v Kraji Vysočina, kdy z důvodu nárůstů mezd, odpisů majetku a vyšších investic dosáhla ztráty 18 milionů Kč.[12] Dne 18. října 2018 byla v areálu nemocnice vysazena lípa ke stému výročí vzniku československé republiky.[13]

Roku 2019 byla ve spolupráci s Jadernou elektrárnou Dukovany uspořádána akce úklidu a úprav zeleně v areálu nemocnice, účastnilo se osm zaměstnanců elektrárny a sedm dobrovolníků Klubu českých turistů.[14]

V červnu 2020 nastoupil nový primář chirurgického oddělení MUDr. Jan Cagaš[15] V červnu 2022 byl postaven nový pavilon operačních sálů.[16][17] V roce 2022 proběhly oslavy 120. výročí nemocnice, byl také posvěcen nově zasazený významný strom, je jím sakura.[18]

V lednu 2023 nastoupil nový primář ORL oddělení MUDr. Jiří Rottenberg, Ph.D.[19]

Oddělení

Nemocnice Třebíč, budova U

Lůžková

Komplementární

 • Centrální laboratoř
 • Centrální operační sály, sterilizace
 • Léčebná výživa a stravování
 • Lékárna
 • Patologie
 • Radiodiagnostika
 • Centrální dispečink sanitářů
 • Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno

Z historie

Budovy nemocnice v roce 1920

Historie třebíčské nemocnice těsně souvisí se zajišťováním lékařské péče v Třebíči. Funkci zdravotnických zařízení ještě dříve plnili též lazebníci v lázních; v roce 1573 jsou v Třebíči doloženy hned troje. Lazebníci byli zároveň „ranhojiči a zubotahači“. První špitál vznikl v Třebíči kolem roku 1505; později byl nazýván „sousedský“. Na Jejkově měla špitál jednota bratrská v místě dnešního katolického gymnázia, a to až do roku 1640. Druhý „sousedský“ špitál stával u podklášterského mostu. Roku 1668 ho přesunuli do dnešní ulice Sirotčí do míst, v nichž dnes stojí budova okresního ředitelství Policie České republiky. V Pomezní ulici v Zámostí byla zbudována nemocnice („Krankenhaus“) v roce 1852 pro židy. Roku 1854 došlo k zřízení nového městského špitálu. Nemocné navštěvovali městští lékaři MUDr. Miloslav Haněl a nikoli akademicky vzdělaný František Dreuschuch jako „lidový lékař“. Pro nízkou úroveň špitálu a fakt, že pro chirurgické zákroky bylo třeba dojíždět do vzdáleného Brna, Jihlavy nebo Znojma, rozhodlo město roku 1899 postavit novou nemocnici.[20]

Třebíč otevřela svou nemocnici v pravém slova smyslu v roce 1902 pod názvem Všeobecná veřejná nemocnice Františka Josefa I.. Vysvětil ji brněnský biskup František Saleský Bauer 12. října 1902.[21] První pacienty přijala v listopadu téhož roku. Tím prvním pacientem byla Anežka Vokounová, provdaná Brázdová z Rapotic, ani ne 18letá oběť střelby na posvícenské zábavě; pro závažnost svých zranění zůstala v nemocnici na půl roku a přes prvotní Bakešův úsudek přežila do pokročilého věku.[22][23]

Nemocnice byla oficiálně otevřena 1. ledna 1903, to měla 60 lůžek. Hlavní budova dodnes stojí; její podobu však rekonstrukce pozměnila. Zdravotní péči tehdy zajišťovali 3 lékaři a 12 řádových sester. Místo primáře třebíčská samospráva obsadila MUDr. Jaroslavem Bakešem, který vzešel z výběrového řízení. Tou dobou měl za sebou praxi na vídeňské chirurgické klinice v Brně.[24] Ve své funkci zůstal celkem osm let. Roku 1909 odešel do Brna; 1. října se jeho nástupcem stal MUDr. Stanislav Kostlivý, později první profesor chirurgie na Univerzitě Komenského v Bratislavě.[20] Ke konci první světové války se ve staré budově nemocnice usídlil válečný lazaret.[25]

Po druhé světové válce správu nemocnice převzal národní výbor. Od roku 1952 nemocnice až do 90. let náležela nemocnice okresnímu ústavu národního zdraví, organizaci zřizované okresním národním výborem. V osmdesátých letech 20. století byl postaven pavilon CH.[26] Mezi roky 1954 a 1964 pracoval jako primář neurologie v nemocnici Erich Bock.[27] Mezi lety 1985 a 1990 byla v nemocnici protialkoholní záchytná stanice.[28]

Po sametové revoluci převzal správu třebíčský okresní úřad a 1. ledna 2003 kraj Vysočina.[29] V roce 2001 vedení nemocnice vyzvalo pracovníky nemocnice, aby se vzdali 13. platů a nemocnice tak mohla zainvestovat nákup potřebného nemocničního technického vybavení. Případně pak mohli i použít číst svého platu a tu věnovat nemocnici na investiční rozvoj.[30]

V roce 2006 se nemocnice nechvalně proslavila záměnou novorozeňat, po které musela rodinám vyplatit vysoké odškodné.

Ke konci roku 2010 v rámci konání akce Děkujeme, odcházíme podalo výpověď celkem 83 lékařů z celkového počtu 135 lékařů třebíčské nemocnice, podle ředitele nemocnice je nutné analyzovat jaké budou vazby odcházejících lékařů k dalšímu provozu nemocnice.[31]

23. dubna 2015 byla ve spodní části budovy pavilonu L vysvěcena Nemocniční kaple Andělů Strážných.

V březnu roku 2020 došlo k omezení plánovaných operací a výkonů z důvodů epidemie nemoci covid-19.[32] V prosinci roku 2020 byly zapůjčeny testovací laboratorní přístroje pro PCR testování koronaviru.[33]

V roce 2022 proběhly oslavy 120. výročí nemocnice, byl také posvěcen nově zasazený významný strom, je jím sakura.[34]

Rekonstrukce nemocnice

Budova bývalé chirurgie před demolicí
Nová budova C

Mezi lety 2016 a 2017 byl postaven nový pavilon chirurgických oborů (pavilog G), kdy již na přelomu let 2015 a 2016 došlo k demolici stávajících pavilonů A a A1. Nový pavilon bude čtyřpatrovou moderní budovou a jeho součástí bude urgentní příjem, 14 ambulancí, centrální rentgen, haly urgentního a ambulantního příjmu, jednotka běžné a chirurgické intenzivní péče a jednotka ARO. Stejně tak bude součástí celkem 116 lůžek. Spojen bude s dalšími pavilony, dojde k spojení s pavilonem G a objektem centrálních operačních sálů. Současně se stavbou nového pavilonu dojde k úpravám v pavilonu O, kde vznikne vysokoprahový urgentní příjem pro sanitní vozy. Ke konci rekonstrukce dojde ke stržení budov hlavní vrátnice, transfuzní stanice a lůžkové budovy chirurgického pavilonu.[35] Stěhování z původních budov proběhlo zpočátku roku 2016, pavilon A musel být vystěhován k přelomu ledna a února.[36] Budova byla vystěhována a připravena k demolici a byla předána stavební firmě.[37] Při bourání starého pavilonu s věžičkou došlo k problémům, neboť stará budova byla probetonována, protože dříve byla střilnou, při demolici se zachovaly dřevěné stropy, ty pak byly prodány do Itálie, kde budou přebudovány na nábytek.[10]

Součástí stavby je i výstavba nového energetického centra, dvoupodlažní budova centra byla vybudována v místech, kde dříve stávala kotelna. Součástí stavby bude vybudování nové rozvodny nemocnice a také nového a výkonnějšího dieselového záložního agregátu. Další součástí stavby bude rovněž přesun zásobníků kapalných plynů a následně bude do budovy přesunuta telefonní ústředna, serverovna a dispečink kontrolora. Součástí stavby bude i napojení stávajících budov nemonice na nové technologie.[38] V rozhovoru s ředitelkou nemocnice Třebíč Evou Tomášovou bylo uvedeno že pavilon chirurgických oborů bude otevřen v druhé polovině roku 2017. Stejně tak bylo oznámeno, že následovat bude rekonstrukce interiérů budovy pavilonu G (gynekologie, ORL a LDN), posléze dojde k demolici budovy pavilonu CH a vstupní brány do areálu nemocnice.[39] V roce 2017 byla do prodeje obálkovou metodou dána budova za třebíčskou nemocnicí, jež je nazývána jako Gigant, je to bývalá ubytovna nemocnice a někdejší místo zubní pohotovosti.[40] V říjnu roku 2017 bylo oznámeno, že termín otevření pavilonu G bude 21. listopadu 2017. Dne 25. listopadu byl den otevřených dveří. Pacienti budou do nových prostor přijímání od 4. ledna 2018.[41] Pavilon byl otevřen 21. listopadu 2017, kdy 25. listopadu proběhl den otevřených dveří. Do konce roku 2017 pak bude probíhat stěhování a nákup nové techniky jako je CT a další. Patra budovy jsou barevně odlišena. Investorem stavby byl Kraj Vysočina, dodavatelem stavby byl PKS stavby. Celková cena stavby dosáhla 425 milionů Kč, další náklady pak nemocnice získala z dotací regionálních programů na nákup nového vybavení.[42] V lednu 2017 již začal fungovat provoz v nové budově C, kdy prozatím nebyly otevřeny specializované ambulance, ty byly otevřeny ke konci měsíce. V provozu pak již jsou lůžka intenzivní péče.[43]

Po dokončení rekonstrukce došlo k demolici pavilonu CH, což je dle hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka nejhorší nemocniční budova v kraji, budou rekonstruovány i operační sály a bude zbourána budova bývalé transfuzní stanice a vstupní brána i s bývalým ředitelstvím. Budou také upraveny komunikace a také některé nově vystavěny. Přibude také asi 20–30 parkovacích míst.[44] Pavilon CH je demolován od dubna roku 2018,[45] kdy od ledna 2017 došlo k postupné likvidaci sítí a interiérů tohoto pavilonu. některé vybavení bylo nabídnuto příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina nebo také nemocnicím sesterských měst na Ukrajině. V únoru 2018 bude zdemolován pavilon Z. V říjnu roku 2018 má být dokončena budova pro magnetickou rezonanci, ta bude stát na pozemku zbořeného pavilonu CH,[26] bude to jednopatrová přístavba budovy C.[46] Stavba započala v červnu 2018, otevření je naplánováno na leden roku 2018.[47]

Rekonstruuje se také pavilon G, kdy bude kompletně upraven a obnoven jeho interiér. V září roku 2018 bude zdemolován historický objekt vrátnice a ředitelství.[26] Celková částka na rekonstrukci porodnice je 200 milionů Kč.[46] Budova pavilonu G s bývalou porodnicí měla být otevřena 1. října 2018, nově v ní bude dialýza, LDN, jednodenní chirurgie a zázemí pro personál.[48] Budova byla otevřena 1. října, byla rozšířena a od 1. do 4. října proběhl testovací provoz. Součástí rekonstrukce byla i modernizace techniky, byla instalována úpravna vody pro dialýzu nebo systém centrálního monitoringu pacientů. Od 8. října začala demolice bývalé vrátnice nemocnice. Upraven byl také pavilon O, kde je od roku 2019 urgentní příjem.[49]

Po zbourání bývalé vrátnice, bývalé budovy patologie a úpravě prostor okolo bývalého vstupu do areálu došlo k úpravám. Řeší se i budova prodejny, která patří soukromým majitelům – kraj Vysočina by chtěl budovu zakoupit, ale nabídka od majitelů byla velmi nevýhodná a tak v roce 2019 od prodeje sešlo. Na místě vstupu by měla být vybudována nová recepce a systém pro vjezd s kamerovým dohledem. Bylo oznámeno že v roce 2019 bude otevřen vjezd pro sanitní vozy urgentního příjmu.[50] Dne 7. ledna 2019 byl otevřen urgentní příjem v pavilonu O.[51] Problémem urgentního přijmu je nedostatek lékařů pro 24 hodinový provoz emergency pavilonu.[52] V červnu roku 2019 byl do pavilonu emergency instalován nový přístroj na magnetickou rezonanci.[53] Roku 2019 přispěla korejská společnost KHNP (sponzorující i Horáckou Slavii Třebíč a usilující o zakázku na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany) sponzorským darem na nákup ultrazvukového přístroje pro neurologické oddělení.[54]

V květnu roku 2019 byl otevřen nový vjezd do areálu nemocnice z Purkyňova náměstí, na stejném místě byl postaven i platební terminál pro platbu vjezdu do nemocnice.[55] Od roku 2020 je pohotovostní služba přemístěna do budovy C. V roce 2020 také bylo modernizováno zařízení pro centrální sterilizaci, byly pořízeny dva nové sterilizátory.[56][57] V listopadu 2020 byly zakoupeny nové dýchací přístroje Airvo, ty byly pořízeny s přispěním sbírky, kterou nemocnice uspořádala ve spolupráci s městem Třebíč, bylo jich zakoupeno celkem 10. Byl také zakoupen tzv. biovak, který je používán pro převozy infekčních pacientů mezi odděleními.[58] Sbírka pro přístroje Airvo proběhla v červnu roku 2020.[59] V roce 2022 byly zatepleny budovy stravovacího provozu a administrativy, tím se sníží jejich energetická náročnost.[60]

Stavba budovy pro operační sály v roce 2020

Na území při vstupu do nemocnice by po demolicích měla být postavena třípatrová budova přístavby budovy operačních sálů dle návrhu architekta Jaroslava Homolky z ateliéru Atelier Penta. Stavba by měla být započata na přelomu let 2019 a 2020.[61] V listopadu roku 2019 bylo dokončeno projektování přístavby budovy O s operačními sály. Stavba začne v březnu roku 2020. V prvním patře budou vybudovány 4 nové operační sály. Stavba by měla trvat asi 2,5 roku. Po dokončení budou rekonstruovány současně fungující operační sály.[62][63] V září roku 2020 byla dokončena hrubá stavba nové budovy pro operační sály, celková cena by měla dosáhnout 345 milionů Kč.[64] V polovině roku 2021 by měly být dokončeny 4 operační sály a stavební firma se přesune na starší budovu, kterou opraví.[65] V únoru roku 2021 bylo oznámeno, že čtyři nové operační sály budou zprovozněny v červnu téhož roku. Připravuje se výběrové řízení na dodání vybavení operačních sálů, předběžně se počítá s cenou kolem 67 milionů Kč. Po dokončení by měla navázat rekonstrukce stávajících sálů.[66] Sály jsou nejmodernějšími sály v Kraji Vysočina, jsou vybaveny komplexním kamerovým systémem a dalšími technickými prostředky.[67] V roce 2022 byly otevřeny i zbylé nové operační sály.[68] K otevření a zprovoznění nových operačních sálů došlo v červenci roku 2022.[69]

Parkovací dům

V roce 2019 bylo oznámeno, že místo bývalé prodejny potravin by mohl vzniknout parkovací dům, Kraj Vysočina se dlouhodobě snažil budovu získat do vlastnictví a nadále s pozemkem pod budovou nakládat. To se dlouho nedařilo, v roce 2019 se povedlo domluvit výměnu objektu prodejny potravin za budovu na ulici Maxima Gorkého. Stavba by mohla začít kolem roku 2021 nebo 2022.[70] Místo parkoviště by mohl být po roce 2021 postaven parkovací dům pro 220 vozidel. Investorem by měl být Kraj Vysočina.[71][72] Dle vyjádření Kraje Vysočina z roku 2020 by měla stavba parkovacího domu být dokončena v roce 2023, celkové náklady by měly dosáhnout 165 milionů Kč.[73][74] V roce 2021 byly zveřejněny vizualizace a upřesněna cena parkovacího domu.[75] Stavba se však nestihla v roce 2023 dokončit, v říjnu tohoto roku stavba teprve začala.[76]

Hned na počátku října byla zdemolována budova někdejšího obchodu.[77] Stavba by měla stát 130 milionů Kč, celkem by mělo být v parkovacím domě 216 míst pro automobily, 5 míst pro motocykly a 49 míst pro jízdní kola.[78]

Během přestavby byly vykáceny keře a stromy, nově bude osazeno 31 stromů, 41 keřů, téměř 400 růží, více než sto rododendronů a osm set trvalek a okrasných trav.[79]

Po roce 2000

V roce 2020 nastoupil na pozici primáře Chirurgického oddělení Jan Cagaš.[80] V roce 2017 zakoupila nemocnice dva moderní ultrazvukové diagnostické přístroje, první pro oddělení kardiologie a druhý pro oddělení urologie.[81] V roce 2020 pak nemocnice zakoupila laparoskopickou věž na operační sály.[82][83] Nové přístroje pro oddělení urologie – ultrasonograf a cytoskop byly zakoupeny i v roce 2021.[84] V roce 2021 město Třebíč uspořádalo veřejnou sbírku pro Nemocnici Třebíč, celkem se vybralo 550 tisíc Kč, nemocnice tak mohla zakoupit přístroj pro podporu dýchání.[85] V roce 2022 nemocnice přešla, stejně jako ostatní krajské nemocnice Kraje Vysočina, na nový informační systém.[86] V roce 2022 ze sponzorských darů byl pořízen optický koherentní tomograf.[87]

Odkazy

Reference

 1. Vize | nem-tr.cz. www.nem-tr.cz [online]. [cit. 2023-02-09]. Dostupné online. 
 2. Výroční zpráva [online]. NEMOCNICE TŘEBÍČ [cit. 2015-12-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-12-25. 
 3. JAKUBCOVÁ, Hana. Celkem šest oddělení nemocnice se potýká s nedostatkem lékařů. Třebíčský deník. 2019-12-27. Dostupné online [cit. 2020-02-06]. 
 4. Bývalý objekt Nemocnice Třebíč na Družstevní má nového majitele. i-vysočina.cz. 2014-07-23. Dostupné online. 
 5. BROTHÁNKOVÁ, Monika. Bezpečnou nemocnicí 2016 na Vysočině je Nemocnice Třebíč [online]. Jihlava: Kraj Vysočina, 2017-01-19 [cit. 2017-01-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-02-02. 
 6. MAHEL, Luděk. Bezpečnou nemocnicí je letos také ta třebíčská. trebicsky.denik.cz. 2019-02-10. Dostupné online [cit. 2019-03-03]. 
 7. ŠALANDOVÁ, Jitka; SVATOŠOVÁ, Jitka. Bezpečnou nemocnicí je letos Nemocnice Třinec. Jeden z dalších titulů zůstává na Vysočině [online]. Jihlava: Kraj Vysočina, 2019-02-08 [cit. 2019-03-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-03-06. 
 8. ČTK. Vysočina má 112 nakažených. U třebíčské nemocnice vzniklo třetí odběrné místo. Jihlavská Drbna - zprávy z Jihlavy a Vysočiny [online]. TRIMA NEWS, 2020-04-01 [cit. 2020-06-24]. Dostupné online. 
 9. HRONOVÁ, Zuzana. Operujeme v potápěčských brýlích, zní z Třebíče. Studenti tisknou zdravotníkům štíty. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2020-04-13 [cit. 2020-06-24]. Dostupné online. 
 10. a b JAKUBCOVÁ, Hana. Stavba pavilonu v třebíčské nemocnici pokračuje, doktoři ale chybí. iDNES.cz [online]. 2017-02-02 [cit. 2017-02-18]. Dostupné online. 
 11. Nemocnice v Třebíči otevřela nový pavilon, dominují mu kruhy a barvy. iDNES.cz [online]. 2017-11-22 [cit. 2023-02-09]. Dostupné online. 
 12. MALÝ, Lukáš. Ztráty krajských nemocnic na Vysočině jsou přes 24 milionů korun - Zdraví.Euro.cz. zdravi.euro.cz [online]. 2019-04-03 [cit. 2019-04-28]. Dostupné online. 
 13. MAHEL, Luděk. Zaměstnanci třebíčské nemocnice vysadili lípu ke 100. výročí ČSR. Třebíčský deník. 2018-10-19. Dostupné online [cit. 2018-10-26]. 
 14. FUKAL, Radek. Dobrovolníci z dukovanské elektrárny letos podruhé zvelebili areál Nemocnice Třebíč – Vysočina news [online]. Revy HB, 2019-09-12 [cit. 2019-11-03]. Dostupné online. 
 15. JAKUBCOVÁ, Hana. Třebíčská chirurgie má nového primáře. Cagaš plánuje rozvoj oddělení. Třebíčský deník. 2020-06-10. Dostupné online [cit. 2023-02-09]. 
 16. ŘÍHOVÁ, Ivana. Nejmodernější operační sály na Vysočině jsou v třebíčské nemocnici. Podívejte se. Třebíčský deník. 2021-06-10. Dostupné online [cit. 2023-02-09]. 
 17. PODEŠVA, Pavel. Nejmodernější zázemí pro operace. Nemocnice Třebíč otevřela staronový pavilon. Třebíčský deník. 2022-06-16. Dostupné online [cit. 2023-02-09]. 
 18. KRČMÁŘ, Milan. V třebíčské nemocnici slavili 120 let, zasadili i strom. Podívejte se. Třebíčský deník. 2022-09-10. Dostupné online [cit. 2023-02-09]. 
 19. KRČMÁŘ, Milan. Třebíčská nemocnice má nového primáře na ORL. Působil i na Maltě a v Anglii. Třebíčský deník. 2023-01-30. Dostupné online [cit. 2023-02-09]. 
 20. a b Janák, l. c., str. 181.
 21. Novotný, l. c., str. 84.
 22. Novotný, l. c., str. 95–96. Novotný cituje L. Číhala: Nejvzácnější gratulant – první pacient, Svobodné slovo, 22. 11. 1967.
 23. JAKUBCOVÁ, Hana. Primář vyléčil postřelenou ženu koňakem. Kulku měla v těle do smrti. iDNES.cz [online]. 2015-07-23 [cit. 2016-09-29]. Dostupné online. 
 24. Novotný, l. c., str. 83.
 25. VONDRÁK, František. Třebíčským lazaretem prošly tisíce vojáků. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-02-13 [cit. 2017-02-19]. Dostupné online. 
 26. a b c JAKUBCOVÁ, Hana. Panelák rozstříhá speciální bagr, zmizí i vstupní brána. Třebíčský deník. 2018-02-01. Dostupné online [cit. 2018-02-01]. 
 27. https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=16497
 28. DVOŘÁKOVÁ, Lenka. První protialkoholní stanici v kraji provozovala psychiatrická nemocnice. Pár let lidé střízlivěli v jiných městech. Jihlavská Drbna - zprávy z Jihlavy a Vysočiny [online]. Drbna.cz, 2021-05-16 [cit. 2021-05-27]. Dostupné online. 
 29. Kraj Vysočina. Zřizovací listina Nemocnice Třebíč [online]. Jihlava: Kraj Vysočina, 2003-03-31 [cit. 2015-12-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-05. ZK-02-2003-36, př. 16. 
 30. STAŇKOVÁ, Halina. Nemocnice vyzvala k obětování výplat. iDNES.cz [online]. 2001-06-28 [cit. 2020-04-24]. Dostupné online. 
 31. ČTK. Na Vysočině podalo výpověď 391 lékařů. Třebíčský deník [online]. 2010-12-29 [cit. 2011-01-03]. Dostupné online. 
 32. VOKÁČ, Martin. Do nemocnic na Vysočině pacienti vstupují přes stany a pouze v rouškách. iDNES.cz [online]. 2020-03-16 [cit. 2020-05-28]. Dostupné online. 
 33. ŘÍHOVÁ, Ivana. Pomoc v boji s koronavirem. Nemocnice v Třebíči má novou PCR laboratoř. Třebíčský deník. 2020-12-01. Dostupné online [cit. 2021-03-04]. 
 34. KRČMÁŘ, Milan. V třebíčské nemocnici slavili 120 let, zasadili i strom. Podívejte se. Třebíčský deník. 2022-09-10. Dostupné online [cit. 2022-10-09]. 
 35. VONDRÁK, František. V nemocnici vyroste nový pavilon. Stěhování již začalo [online]. Třebíčský deník, 2015-08-24 [cit. 2015-12-25]. Dostupné online. 
 36. VONDRÁK, František. V nemocnici vrcholí stěhování před stavbou nového pavilonu [online]. Třebíčský deník, 2016-01-19 [cit. 2016-01-20]. Dostupné online. 
 37. MAHEL, Luděk. Nejstarší nemocniční pavilon půjde k zemi [online]. Třebíčský deník, 2016-02-11 [cit. 2016-02-29]. Dostupné online. 
 38. Redakce. Nemocnice buduje energocentrum. Budou v něm záložní systémy pro celý areál [online]. Třebíčský deník, 2016-05-25 [cit. 2016-05-30]. Dostupné online. 
 39. MAHEL, Luděk. Ředitelka nemocnice: Nový pavilon je pozitivní signál. Třebíčský deník [online]. VLP, 2016-09-18 [cit. 2016-09-21]. Dostupné online. 
 40. MAHEL, Luděk. Gigant za třebíčskou nemocnicí je na prodej. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-03-20 [cit. 2017-03-23]. Dostupné online. 
 41. JAKUBCOVÁ, Hana. VIDEO: Za měsíc si lidé prohlédnou nový pavilon od přízemí po střechu. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-10-18 [cit. 2017-10-24]. Dostupné online. 
 42. SVATOŠOVÁ, Jitka. Pavilon C Nemocnice Třebíč je letošní největší krajskou investicí ve zdravotnictví [online]. Jihlava: Kraj Vysočina, 2017-11-21 [cit. 2017-12-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-12-04. 
 43. JAKUBCOVÁ, Hana. Pacienti urologie či chirurgie už v Třebíči marodí v novém. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-01-06 [cit. 2017-01-14]. Dostupné online. 
 44. JAKUBCOVÁ, Hana. Stavba nového pavilonu jde do finále, přeměna nemocnice tím ale nekončí. iDNES.cz [online]. 2017-08-02 [cit. 2017-11-03]. Dostupné online. 
 45. HOMOLA, Oldřich; SVATOŠOVÁ, Jitka. Začala demolice pavilonu CH třebíčské nemocnice. Kraj Vysočina [online]. Kraj Vysočina, 2018-04-06 [cit. 2018-04-13]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2018-04-13. 
 46. a b ZELNÍČKOVÁ, Ilona. Panelák, na který si stěžovali pacienti třebíčské nemocnice, jde k zemi. iDNES.cz [online]. 2018-04-09 [cit. 2018-04-19]. Dostupné online. 
 47. MAHEL, Luděk. Stavba budovy pro magnetickou rezonanci v Třebíči začíná. Třebíčský deník. 2018-06-22. Dostupné online [cit. 2018-07-25]. 
 48. ZELNÍČKOVÁ, Ilona. Třebíčská nemocnice bude už brzy otevírat další opravený pavilon. iDNES.cz [online]. 2018-08-14 [cit. 2018-08-30]. Dostupné online. 
 49. ZELNÍČKOVÁ, Ilona. V třebíčské nemocnici se otevírá nový pavilon pro hemodialýzu a LDN. iDNES.cz [online]. 2018-10-01 [cit. 2018-10-14]. Dostupné online. 
 50. LAUDIN, Radek. Kvůli rekonstrukci nemocnice se mění i třebíčské Purkyňovo náměstí. iDNES.cz [online]. 2018-12-03 [cit. 2018-12-10]. Dostupné online. 
 51. MAHEL, Luděk. V třebíčské nemocnici začal fungovat nový urgentní příjem. trebicsky.denik.cz. 2019-01-09. Dostupné online [cit. 2019-02-28]. 
 52. JAKUBCOVÁ, Hana. Nemocnice shání lékaře pro emergency. Zatím musí pacienti do různých ambulancí. trebicsky.denik.cz. 2019-02-02. Dostupné online [cit. 2019-03-03]. 
 53. JAKUBCOVÁ, Hana. Hlavně opatrně! Nemocnice v Třebíči už má magnetickou rezonanci. trebicsky.denik.cz. 2019-06-05. Dostupné online [cit. 2019-10-23]. 
 54. MAHEL, Luděk. Korejská společnost KHNP přispěla nemocnici na pořízení ultrazvukového přístroje. trebicsky.denik.cz. 2019-07-03. Dostupné online [cit. 2019-10-23]. 
 55. MAHEL, Luděk. Třebíčská nemocnice zprovoznila nový a nyní jediný vjezd do areálu. trebicsky.denik.cz. 2019-05-15. Dostupné online [cit. 2019-07-12]. 
 56. FRUHWIRTOVÁ, Eva. Nemocnice Třebíč modernizovala centrální sterilizaci. Noviny kraje Vysočina [online]. Kraj Vysočina, 2020-03-23 [cit. 2020-06-04]. Dostupné online. 
 57. JAKUBCOVÁ, Hana. Nové operační sály i parkovací dům v třebíčské nemocnici. Podívejte se. Třebíčský deník. 2020-04-15. Dostupné online [cit. 2020-06-26]. 
 58. ŘÍHOVÁ, Ivana. Třebíčská nemocnice pořizuje další přístroje. Pomohou v péči o covidové pacienty. Třebíčský deník. 2020-11-06. Dostupné online [cit. 2021-02-09]. 
 59. ŘÍHOVÁ, Ivana. Nemocnice v Třebíči shání peníze na dýchací přístroje. Pomoci má sbírka. Třebíčský deník. 2020-10-27. Dostupné online [cit. 2021-02-09]. 
 60. KRČMÁŘ, Milan. Dvě starší budovy třebíčské nemocnice uspoří za vytápění. Třebíčský deník. 2022-08-19. Dostupné online [cit. 2022-10-09]. 
 61. I-VYSOČINA.CZ. Nemocnice Třebíč přešla z etapy demolic do etapy budování. Informujeme o všem [online]. [cit. 2019-10-22]. Dostupné online. 
 62. red. Nemocnice bude mít čtyři nové operační sály. Horácké noviny [online]. Yashica, 2019-11-18 [cit. 2020-01-02]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 63. MAHEL, Luděk. Třebíčská nemocnice bude mít čtyři nové operační sály. Třebíčský deník. 2019-12-03. Dostupné online [cit. 2020-01-22]. 
 64. ŘÍHOVÁ, Ivana. Nové sály v Nemocnici Třebíč? Dělníci dokončili hrubou stavbu. Třebíčský deník. 2020-09-19. Dostupné online [cit. 2020-10-07]. 
 65. FRUHWIRTOVÁ, Eva. V Třebíči roste nový pavilon operačních sálů | [online]. [cit. 2020-12-10]. Dostupné online. 
 66. ŘÍHOVÁ, Ivana. V třebíčské nemocnici staví operační sály: vše jde podle harmonogramu. Třebíčský deník. 2021-02-21. Dostupné online [cit. 2021-03-06]. 
 67. ŘÍHOVÁ, Ivana. Operační sály v Třebíči jsou prošpikované špičkovou technologií i kamerami. Třebíčský deník. 2021-09-22. Dostupné online [cit. 2021-10-29]. 
 68. PODEŠVA, Pavel. Nejmodernější zázemí pro operace. Nemocnice Třebíč otevřela staronový pavilon. Třebíčský deník. 2022-06-16. Dostupné online [cit. 2022-07-17]. 
 69. BRYCHTOVÁ, Daniela. Lékaři třebíčské nemocnice mají nové sály. Příprava stála stovky milionů korun. ČRo Vysočina [online]. Český Rozhlas, 2022-07-27 [cit. 2022-10-08]. Dostupné online. 
 70. MAHEL, Luděk. U třebíčské nemocnice by mohl vyrůst parkovací dům. trebicsky.denik.cz. 2019-03-26. Dostupné online [cit. 2019-04-28]. 
 71. ČTK. V Třebíči by mohl stát parkovací dům s 218 místy. Studie už je hotová. Jihlavská Drbna - zprávy z Jihlavy a Vysočiny [online]. Trima News, 2019-12-27 [cit. 2020-02-05]. Dostupné online. 
 72. CHROMÁ, Martina. Vizualizace parkovacího domu je hotová. Horácké noviny [online]. Yashica, 2020-01-16 [cit. 2020-02-06]. Dostupné online. 
 73. SVATOŠOVÁ, Jitka. Parkovací dům u Nemocnice Třebíč by mohl stát už v roce 2023 | Kraj Vysočina. Kraj Vysočina [online]. Kraj Vysočina, 2020-04-07 [cit. 2020-06-24]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-06-27. 
 74. JAKUBCOVÁ, Hana. Konec marného hledání místa. U třebíčské nemocnice vznikne obří parkovací dům. Třebíčský deník. 2020-04-11. Dostupné online [cit. 2020-06-24]. 
 75. ŘÍHOVÁ, Ivana. Parkování u nemocnice v Třebíči: Trn z paty jim vytáhne tento parkovací dům. Třebíčský deník. 2021-09-15. Dostupné online [cit. 2021-10-29]. 
 76. KRČMÁŘ, Milan. Na parkovací dům u nemocnice dá Třebíč méně peněz. Třebíčský deník. 2023-06-02. Dostupné online [cit. 2023-09-18]. 
 77. KRČMÁŘ, Milan. Z obchodu v třebíčské nemocnici jsou ruiny, ustoupil budoucímu parkovacímu domu. Třebíčský deník. 2023-10-12. Dostupné online [cit. 2024-03-11]. 
 78. ŠVÁRA, Ondřej. První kryté stání v Třebíči: v nemocnici začala stavba parkovacího domu. Třebíčský deník. 2023-10-05. Dostupné online [cit. 2024-03-11]. 
 79. MAHEL, Luděk. Změny v areálu nemocnice se dotknou i zeleně. Třebíčský deník. 2018-06-24. Dostupné online [cit. 2018-06-25]. 
 80. JAKUBCOVÁ, Hana. Třebíčská chirurgie má nového primáře. Cagaš plánuje rozvoj oddělení. Třebíčský deník. 2020-06-10. Dostupné online [cit. 2020-06-29]. 
 81. MAHEL, Luděk. Nemocnice v Třebíči pořizuje špičkové diagnostické přístroje. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-08-04 [cit. 2017-08-06]. Dostupné online. 
 82. JAKUBCOVÁ, Hana. Díky nové věži lékaři zkrátí čekací lhůty na operace. Třebíčský deník. 2020-07-12. Dostupné online [cit. 2020-09-02]. 
 83. ŘÍHOVÁ, Ivana. Zkrátí rekonvalescenci. Třebíčská urologie má novou laparoskopickou věž. Třebíčský deník. 2020-11-03. Dostupné online [cit. 2021-02-09]. 
 84. KRČMÁŘ, Milan. Třebíčská nemocnice: urologické potíže tam vyšetří novými přístroji. Třebíčský deník. 2021-10-17. Dostupné online [cit. 2022-01-05]. 
 85. KRČMÁŘ, Milan. Třebíčané dali nemocnici přes půl milionu: koupí i přístroj na podporu dýchání. Třebíčský deník. 2022-02-17. Dostupné online [cit. 2022-05-02]. 
 86. Nemocnice Třebíč přechází na nový informační systém. Náš region [online]. 2022-03-07 [cit. 2022-05-02]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 87. KRČMÁŘ, Milan. Novinka v třebíčské nemocnici: přístroj vyšetří oko přesně a bezkontaktně. Třebíčský deník. 2022-11-11. Dostupné online [cit. 2023-04-04]. 

Literatura

 • JANÁK, Jan. Třebíč. Dějiny města. Ilustrace Božena a Josef Kremláčkovi. 1. vyd. Svazek 2. Brno: Blok, 1981. 2 svazky (222 s.). S. 116. 
 • NOVOTNÝ, Gustav. Působení MUDr. Jaroslava Bakeše v Třebíči v letech 1902–1909. In: Západní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2007. ISBN 978-80-7275-074-0. S. 83–106.
 • JOURA, J. Portréty ze staré Třebíče LXVII. In Zpravodaj města Třebíče, 1980

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Back part of building Ch in Třebíč Hospital in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Zadní část budovy Ch v areálu Nemocnice Třebíč v Třebíči, okr. Třebíč.
Nemocnice Třebíč (9).jpg
Autor: Nemocnice Třebíč, Licence: CC BY-SA 4.0
Nemocnice Třebíč, budova M
Nemocnice trebic stara.jpg
Autor: Nostrifikator, Licence: CC BY-SA 3.0
Třebíč-Jejkov. Nemocnice. 49°12'46.93"N,15°53'22.92"E
Nemocnice Třebíč (5).jpg
Autor: Nemocnice Třebíč, Licence: CC BY-SA 4.0
Nemocnice Třebíč, budova M
Nemocnice Třebíč (14).jpg
Autor: Nemocnice Třebíč, Licence: CC BY-SA 4.0
Nemocnice Třebíč, budova C
Nemocnice trebic operacni saly chirurgie.jpg
Autor: Nostrifikator, Licence: CC BY-SA 3.0
Třebíč-Jejkov. Nemocnice. 49°12'45.36"N,15°53'21.48"E
Nemocnice trebic laboratore.jpg
Autor: Nostrifikator, Licence: CC BY-SA 3.0
Třebíč-Jejkov. Nemocnice. 49°12'45.74"N,15°53'32.76"E
Nemocnice Třebíč (12).jpg
Autor: Nemocnice Třebíč, Licence: CC BY-SA 4.0
Nemocnice Třebíč, budova C
Nemocnice Třebíč.jpg
Autor: Nemocnice Třebíč, Licence: CC BY-SA 4.0
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Budova O2 (operační sály)
Trebic-nemocnice-1906.jpg
Nemcnice v Třebíči okolo roku 1906
Nemocnice trebic vila.jpg
Autor: Nostrifikator, Licence: CC BY-SA 3.0
Třebíč-Jejkov. Nemocnice. 49°12'47.12"N,15°53'19.51"E
Nemocnice trebic porodnice.jpg
Autor: Nostrifikator, Licence: CC BY-SA 3.0
Třebíč-Jejkov. Nemocnice. 49°12'45.92"N,15°53'24.75"E
View of Hospital in Třebíč in 1920 in Třebíč, Třebíč District.jpg
Pohled na nemocnici v Třebíč v roce 1920 v Třebíči, okr. Třebíč.
Interior of Hospital Chapel of Holy Guardian Angels at Třebíč Hospital in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Interiér kaple Andělů Strážných v Třebíčské nemocnici v Třebíči, okr. Třebíč.
Front part of building C in Třebíč Hospital in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Přední část budovy C v areálu Nemocnice Třebíč v Třebíči, okr. Třebíč.