Neoimpresionismus

Neoimpresionismus je termín zavedený francouzským kritikem umění Félixem Fénéonem v roce 1886, k charakteristice uměleckého hnutí založeného malířem Georgesem Seuratem. Nejznámější Seuratův obraz Nedělní odpoledne na ostrově Grande Jatte, jenž byl poprvé vystaven v pařížském Salonu nezávislých, datuje počátek hnutí.[1] V 80. a 90. letech devatenáctého století reagovala řada francouzských malířů na rozmach modernismu, spojeného s vědeckými objevy včetně optiky, hledáním nových technik. Ovlivněni vědecky podloženým výkladem tahů štětce a teorií barev, rozpracovanou Chevreulem a Roodem,[2] definovali malíři vlastní soudobé umění.[3] V tvorbě se stoupenci neoimpresionismu snažili zobrazovat scenérie moderní urbanizace, stejně jako krajiny a mořská pobřeží.[3] K hnutí neoimpresionistů jsou vztahovány pointilismus a divizionismus, jakožto dominantní techniky v rané fázi hnutí.

Část kritiků charakterizovala neoimpresionismus za první skutečné avantgardní hnutí v malířství.[4] Rychlý zrod hnutí souvisel se silnou vazbou na anarchismus, který určoval tempo pro následná umělecká vyjádření.[4] Hnutí a umělecká technika byly pokusem o „harmonizaci“ pohledu moderní vědy, anarchistické teorie a diskuse o hodnotách akademismu na sklonku devatenáctého století. Zástupci hnutí „přislíbili využití zrakové zkušenosti a psychobiologické teorie v hledání velké syntézy mezi ideálem a skutečností, dočasností a podstatou, vědou a temperamentem.“[1]

Představitelé hnutí

Časová osa životů

Neoimpresionisté

Příklady obrazů

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Neo-Impressionism na anglické Wikipedii.

  1. a b HUTTON, John G. Neo-Impressionism and the Search for Solid Ground: Art, Science, and Anarchism in Fin-de-siecle France. Baton Rouge, Louisiana: Louisiana State University Press, 2004. ISBN 0-8071-1823-0. (anglicky) 
  2. KLEINER, Fred S.; MAMIYA, Christin J. Gardner’s Art through the Ages. 11th. vyd. [s.l.]: Thomson Learning, Inc., 2001. ISBN 0-15-507086-X. (anglicky) 
  3. a b LEE, Ellen W.; SMITH, Tracy E. The Aura of Neo-Impressionism: The W. J. Holliday Collection. Redakce Edelstein Debra. Indianapolis, Indiana: Indianapolis Museum of Art] [dist. by] Indiana University Press, 1983. ISBN 0-936260-04-1. (anglicky) 
  4. a b WARD, Martha. Pissarro, Neo-Impressionism, and the Spaces of the Avant-Garde. [s.l.]: The University of Chicago Press, 1996. ISBN 0-226-87324-2. S. 1. (anglicky) 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce