Neznělá alveolární frikativa

Obrázek znaku IPA
Číslo IPA132
Znak IPAs
Znak SAMPAs
zvuk Zvuková ukázka

Neznělá alveolární frikativa je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem s, číselné označení IPA je 132, ekvivalentním symbolem v SAMPA je s.

Charakteristika

  • Způsob artikulace: třená souhláska (frikativa) patřící mezi sykavky. Vytváří se pomocí úžiny (konstrikce), která se staví do proudu vzduchu, čímž vzniká šum - od toho též označení úžinová souhláska (konstriktiva).
  • Místo artikulace: dásňová souhláska (alveolára). Úžina se vytváří mezi jazykem a dásňovým obloukem.
  • Znělost: neznělá souhláska - při artikulaci jsou hlasivky v klidu. Znělým protějškem je z.
  • Ústní souhláska - vzduch prochází při artikulaci ústní dutinou.
  • Středová souhláska - vzduch proudí převážně přes střed jazyka spíše než přes jeho boky.
  • Pulmonická egresivní hláska - vzduch je při artikulaci vytlačován z plic.

V češtině

V češtině se tato hláska zaznamenává písmenem S, s.

V jiných jazycích

Média použitá na této stránce

Uvulara consonant.svg
Uvulara - use in tables
Dental consonant.svg
Dental - use in tables
Postalveolar consonant.svg
Post-alveolar - use in tables
Velara consonant.svg
Velara - use in tables
Epiglotal consonant.svg
Epiglotal - use in tables
Alveolar consonant.svg
Alveolar - use in tables
Letter s.svg
a lowercase, sans-serif letter 's'
Glotal.svg
Glotal - use in tables
Labiodental consonant.svg
Labiodental - use in tables
Palatal consonant.svg
Palatal - use in tables
Bilabial consonant.svg
Bilabiar - use in tables
Faryngal consonant.svg
Faryngal - use in tables
Retroflex consonat.svg
Retroflex - use in tables