Neznělá bilabiální ploziva

Obrázek znaku IPA
Číslo IPA101
Znak IPAp
Znak SAMPAp
zvuk Zvuková ukázka

Neznělá bilabiální ploziva je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem p, číselné označení IPA je 101, ekvivalentním symbolem v SAMPA je p.

Charakteristika

  • Způsob artikulace: ražená souhláska (ploziva). Vytváří se pomocí uzávěry (okluze), která brání proudění vzduchu a je na posléze uvolněna, čímž vzniká zvukový dojem - od toho též označení závěrová souhláska (okluziva).
  • Místo artikulace: obouretná souhláska (bilabiála). Uzávěra se vytváří mezi oběma rty.
  • Znělost: neznělá souhláska - při artikulaci jsou hlasivky v klidu. Znělým protějškem je b.
  • Ústní souhláska - vzduch prochází při artikulaci ústní dutinou.
  • Středová souhláska - vzduch proudí převážně přes střed jazyka spíše než přes jeho boky.
  • Pulmonická egresivní hláska - vzduch je při artikulaci vytlačován z plic.

V češtině

V češtině se tato hláska zaznamenává písmenem P, p.

V jiných jazycích

Média použitá na této stránce

Bilabial consonant.svg
Bilabiar - use in tables
Labiodental consonant.svg
Labiodental - use in tables
Dental consonant.svg
Dental - use in tables
Alveolar consonant.svg
Alveolar - use in tables
Postalveolar consonant.svg
Post-alveolar - use in tables
Retroflex consonat.svg
Retroflex - use in tables
Palatal consonant.svg
Palatal - use in tables
Velara consonant.svg
Velara - use in tables
Uvulara consonant.svg
Uvulara - use in tables
Faryngal consonant.svg
Faryngal - use in tables
Epiglotal consonant.svg
Epiglotal - use in tables
Glotal.svg
Glotal - use in tables
IPA 101.svg
Autor: Zirland, Licence: CC BY-SA 2.5