Neznělá postalveolární afrikáta

Obrázek znaku IPA
Číslo IPA103 (134)
Znak IPA
Znak SAMPAtS
Česká fonetická transkripceč

Neznělá postalveolární afrikáta je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem , pro zdůraznění současné artikulace lze zapsat s vázacím znakem t͡ʃ, číselné označení IPA je 103 (134), ekvivalentním symbolem v SAMPA je tS.

Charakteristika

  • Způsob artikulace: polotřená souhláska (afrikáta). Vytváří se současnou artikulací dvou hlásek - [t]/[c] a [ʃ]. Nejprve se vytvoří krátká uzávěra (okluze), která je vzápětí uvolněna. Vzduch poté proudí úžinou (konstrikce), která se staví do proudu vzduchu, čímž vzniká šum.
  • Místo artikulace: zadodásňová souhláska (postalveolára), částečně palatizovaná (palatizace). Úžina se vytváří mezi jazykem a dásňovým obloukem a částečně i tvrdým patrem.
  • Znělost: neznělá souhláska - při artikulaci jsou hlasivky v klidu. Znělým protějškem je d͡ʒ.
  • Ústní souhláska - vzduch prochází při artikulaci ústní dutinou.
  • Středová souhláska - vzduch proudí převážně přes střed jazyka spíše než přes jeho boky.
  • Pulmonická egresivní hláska - vzduch je při artikulaci vytlačován z plic.

V češtině

V češtině se tato hláska zaznamenává písmenem Č, č.

Jako t͡ʃ se může vyslovovat i spojení psaného /t, d/ a /š/, např. ve slovech [ˈɟɛt͡ʃ.ci:] a rai [ˈra.t͡ʃɪ], v pečlivé výslovnosti se však obě hlásky raději vyslovují odděleně: [ˈɟɛt.ʃci:], [ˈrat.ʃɪ].

V jiných jazycích

V polštině se tato hláska zaznamenává spřežkou Cz, cz, v němčině se zapisuje spřežkou Tsch, tsch

Média použitá na této stránce

Bilabial consonant.svg
Bilabiar - use in tables
Labiodental consonant.svg
Labiodental - use in tables
Dental consonant.svg
Dental - use in tables
Alveolar consonant.svg
Alveolar - use in tables
Postalveolar consonant.svg
Post-alveolar - use in tables
Retroflex consonat.svg
Retroflex - use in tables
Palatal consonant.svg
Palatal - use in tables
Velara consonant.svg
Velara - use in tables
Uvulara consonant.svg
Uvulara - use in tables
Faryngal consonant.svg
Faryngal - use in tables
Epiglotal consonant.svg
Epiglotal - use in tables
Glotal.svg
Glotal - use in tables
IPA Unicode 0x02A7.svg

The IPA Unicode character No. 0x02A7. Symbol of voiceless postalveolar affricate.