Novinář

Televizní reportérka před kamerou
Miroslav Sígl na legitimaci Syndikátu novinářů ČR (konec 90. let).

Novinář či žurnalista je člověk pracující v žurnalistice. Jeho povoláním je sbírání, ověřování a šíření informací. Slovo novinář bylo původně používáno pro člověka píšícího do novin, ale postupně se tento termín rozšířil i na lidi publikující v rozhlase, televizi, či na internetu.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce