Novobaroko

Strakova akademie

Novobaroko (neobaroko, pseudobaroko) je nejmladší z historizujících slohů. Vznikl v druhé polovině 19. století a přetrval až do 20. let 20. století. Významněji se začal prosazovat až po roce 1900. Co se týče detailů ornamentiky a členění, tvarů vikýřů a mansardových střech, čerpá tento sloh inspiraci z baroka 18. století. Z pochopitelných důvodů se historické předloze vymykají např. mnohopatrové nájemní domy, které v Praze začaly vznikat po modernizaci tehdejšího Josefova. Zajímavostí tohoto stylu je přejímání orientálních a maurských prvků a motivů pro stavby židovských synagog.

Příklady staveb

Literatura

  • BEZOUŠKOVÁ, Martina: České novobarokní sochařství. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021. ISBN 978-80-7671-022-1 (print), ISBN 978-80-7671-023-8 (online)
  • BIRNBAUM, V., Barokní princip v dějinách architektury, Praha, Vyšehrad 1941.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Strakova akademie.jpg
Autor: Anton Fedorenko, Licence: CC BY-SA 3.0
Strakova Akademie
Column impost.svg
Autor: Ssolbergj, Licence: CC BY-SA 3.0
The impost of a column.