Nun

Nut
v hieroglyfickém zápisuNun

Nun (v překladu „Nehybné vodstvo“, původně Niu nebo Nu – „Vodnatý“) je staroegyptský bůh reprezentující v mytologii prvotní pravodstvo či praoceán, který předchází jakoukoli formu existence a z níž se rodí bohové včetně boha – Stvořitele na prvním pahorku náhle se vynořené prvotní suché země (viz benben). Je základní egyptskou kosmologicko-kosmogonickou představou nacházející svůj odraz ve všech tamních mytologických tradicích. Podle shodného mínění badatelů je reflexí každoročně se opakující egyptské existenciální zkušenosti nilské záplavy a jejího opadání, kdy se při ústupu vody postupně obnažovaly první kusy suché země.

Jeho manželka byla Naunet, což byla bohyně vody.[zdroj?]

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Nun budge.gif
THE CREATION. The god Nu rising out of the primeval water and bearing in his hands the boat of Rā, the Sun-god, who is accompanied by a number of deities. In the upper portion of the scene is the region of the underworld which is enclosed by the body of Osiris, on whose head stands the goddess Nut with arms stretched out to receive the disk of the sun.
Sun god Ra2.svg
(c) fi:Käyttäjä:kompak, CC BY-SA 3.0
The egyptian sun god Ra-Horakhty simplified with File:Maler der Grabkammer der Nefertari 001.jpg as reference (horiz mirrored)