Obec

Obec

Obec, též municipalita (z lat. municipalis), je veřejnoprávní korporace, tedy právnická osoba, která je základní jednotkou veřejné správy, územní samosprávný celek základního stupně[1]. V tomto smyslu je subjektem samosprávy a v různé míře, podle typu obce, také vykonavatelem státní správy. V některých zemích je obcí téměř každé město či vesnice, v jiných zemích je obvyklé, že obec je tvořena větším množstvím vesnic nebo že některé obce mohou být součástí města.

Obec v Česku

Podrobnější informace naleznete v článcích Obec (Česko) a Seznam obcí v Česku.

V Česku základní definici obce obsahuje zákon o obcích: „Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.“[2] V lednu 2022 se v Česku nacházelo 6254 obcí a 4 vojenské újezdy, které jsou v některých případech (např. pro statistické účely) řazeny mezi obce.[3]

Obec v Polsku

V Polsku je obdobou obce gmina.

Obec na Slovensku

Podrobnější informace naleznete v článcích Obec (Slovensko) a Seznam měst, obcí a vojenských obvodů na Slovensku.

Pojetí obce je obdobné jako v Česku.

Obec v Anglii

V Anglii je obdobou obce civilní farnost.

Obec v USA

V různých amerických státech je chápán pojem obec různě a je i různě označován.

Stát New York

Podrobnější informace naleznete v článku New York (stát)#Administrativní členění.

Ve státě New York se obec označuje slovem town a představuje správní oblast s vlastní samosprávou, která má na starost komunity bez vlastní samosprávy (hamlets) a městečka (villages) v ní začleněné. Obce mají blíže k okrsku, než ke klasickému městu nebo obci. Tyto obce mají většinou velmi velké rozlohy (desítky až stovky km²) a obsahují několik výše zmíněných osad a malých měst. Příkladem takové obce je např. obec Chester, v okrese Warren, na severu státu.

Odkazy

Reference

  1. Ústava České republiky (zákon č. 1/1993 Sb.), článek 99
  2. § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Dostupné online.
  3. Malý lexikon obcí České republiky - 2022 [online]. Czso.cz, 2022-12-15 [cit. 2023-02-06]. Kapitola Metodické vysvětlivky. Dostupné online. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Obec Liptovská Porúbka.jpg
Autor: Karel Větrovský, Licence: Copyrighted free use
Obec v údolí.