Objemový průtok

Objemový průtok (objemový tok) je objem kapaliny nebo plynu, který proteče jedním místem (celým průřezem v jednom místě trubice) za jednotku času.

Značení

  • Značka: QV
  • Jednotka SI: metr krychlový za sekundu, zkratka m3·s−1
    • V imperiálních jednotkách se průtok měří v CFS, CFPS (cubic foot per second, kubické stopy za sekundu) nebo CFM, CFPM (cubic feet per minute, kubické stopy za minutu). Tyto jednotky lze vidět v anglicky psaných technických textech, například u popisů větráků.

Výpočet

Objemový průtok

Podle definice objemového toku se jedná o množství kapaliny procházející za časový interval daným průřezem, tzn.

Má-li proudové vlákno průřez o obsahu a kapalina v místě průřezu má rychlost , postoupí částice v průřezu za dobu o dráhu . Trubicí proteče kapalina o objemu . Předchozí vztah lze tedy pro homogenní rozložení rychlosti po průřezu vyjádřit jako

,

kde je okamžitá rychlost proudění.

Vlastnosti

Při ustáleném proudění ideální kapaliny v uzavřené trubici zůstává objemový průtok ve všech místech trubice stejný, kapalina se nestlačuje ani neroztahuje, nikde se neztrácí ani nehromadí. Tento jev popisuje rovnice kontinuity.

Související články

Média použitá na této stránce

Objemový průtok.png
Autor: Pav.Hany, Licence: CC BY-SA 3.0
Znázornění objemového průtoku v trubici o stálém průměru.