Obláčka

Obláčka je obřad, při němž si nově příchozí člen řeholního řádu, obvykle označovaný jako novic či novicka, poprvé obléká řeholní oděv svého řádu.

Název je pravděpodobně odvozen od českého slova obléci, výklad přes latinské slovo oblatus – „obětovaný Bohu“ je nejspíše lidová etymologie.[1]

Reference

  1. MORAVCOVÁ, Anežka. Přechodový rituál obláčka a časné sliby u řeholní komunity bosých karmelitek a Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Praha, 2021 [cit. 2023-09-26]. 95 s. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie. Vedoucí práce doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.. s. 26. Dostupné online.

Externí odkazy