Oblačnost

PokrytíKódVýznamSymbol
0/80jasnoCloud cover 0.svg
1/81jasnoCloud cover 1.svg
2/82skoro jasnoCloud cover 2.svg
3/83malá oblačnostCloud cover 3.svg
4/84polojasnoCloud cover 4.svg
5/85oblačnoCloud cover 5.svg
6/86oblačnoCloud cover 6.svg
7/87skoro zataženoCloud cover 7.svg
8/88zataženoCloud cover 8.svg
9nelze rozeznatCloud cover 9.svg

Oblačnost je mírou, jež udává stupeň pokrytí oblohy oblaky. Oblačnost je významným meteorologickýmklimatologickým prvkem. V klimatologii se vyjadřuje v desetinách pokrytí oblohy – 0/10 do 10/10. V synoptické meteorologii se používá osmin – 0/8 až 8/8 pokrytí oblohy oblaky. V obou případech znamená 0/10 nebo 0/8 jasnou bezoblačnou oblohu, 10/10 nebo 8/8 znamená zcela zataženou oblohu.

Množství oblačnosti lze vyjádřit v procentech. Globální hodnota oblačnosti pro planetu Zemi je udávána kolem 54 %, což je více než jedna polovina povrchu Země.

Množství oblačnosti je významným meteorologickým a klimatologickým prvkem, neboť oblaky hrají zásadní roli v energetické bilanci Země a jsou součástí zpětných vazeb uvažovaných i při modelování počasípodnebí. Stačí si uvědomit, jaký mají vliv na albedo Země – αZemě = 30 %; αoceány = 2 až 7 %; αoblaky = až 75 %.

Oblačnost je úzce svázána se slunečním svitem. Je zřejmé, že se oba prvky „doplňují“.

Čáry spojující místa se stejným množstvím oblačnosti se nazývají izonefy[1].

Dříve byly pod pojmem oblačnost chápány všechny oblaky a jejich skupiny, přičemž se uvažovala oblačnost nízká, střední, vysoká, konvektivní, orografická, proměnlivá a jiná další. U oblačnosti se stanovovaly druhy, tvary a odrůdy, výška základny, ale také množství a hustota. A právě pro množství oblačnosti se dnes užívá označení oblačnost.

Na meteorologických mapách se oblačnost (množství oblačnosti) zaznamenává přímo do staničního kroužku pomocí specifických symbolů.

Za období 1983–2017 se oblačnost nad pevninou zvýšila o téměř čtvrt procenta.[2]

OblačnostVysvětlení
JasnoObloha bez oblaků
Skoro jasnoVětšina oblohy bez oblaků
PolojasnoPolovina oblohy zakryta oblaky
OblačnoVětšina oblohy zakryta oblaky
Skoro zataženoTéměř celá obloha zakrytá oblaky
ZataženoObloha úplně zakrytá oblaky

Reference

  1. Česká meteorologická společnost [online]: Elektronický meteorologický slovník (eMS) [cit 08.03.2022]. Dostupné z: http://slovnik.cmes.cz
  2. COX, Daniel T. C.; MACLEAN, Ilya M. D.; GARDNER, Alexandra S. Global variation in diurnal asymmetry in temperature, cloud cover, specific humidity and precipitation and its association with leaf area index. Global Change Biology. 2020-09-30, s. gcb.15336. Dostupné online [cit. 2020-10-01]. ISSN 1354-1013. DOI 10.1111/gcb.15336. (anglicky) 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Cloud cover 2.svg
Symbol for 2/8 cloud cover – scattered clouds; similar to U+25D4 U+25D4.svg
Cloud cover 9.svg
Symbol Sky obscured
Cloud cover 5.svg
Symbol for 5/8 cloud cover – cloudy
Cloud cover 4.svg
Symbol for 4/8 cloud cover – partly cloudy
Cloud cover 3.svg
Symbol for 3/8 cloud cover – lightly cloudy
Cloud cover 8.svg
Symbol for 8/8 cloud cover – overcast
Cloud cover 7.svg
Symbol for 7/8 cloud cover – nearly overcast
Cloud cover 6.svg
Symbol for 6/8 cloud cover – mostly cloudy; similar to U+25D5 U+25D5.svg
Cloud cover 1.svg
Symbol for 1/8 cloud cover – sunny
Cloud cover 0.svg
Symbol for 0/8 cloud cover – cloudless