Obr

Obr z románu spisovatele Françoise Rabelaise

Obr je legendární bytost, která se vyznačuje velikou silou a velikostí. V některých mytologiích (například severské, řecké) obři představují prvotní bytosti, které stály u zrodu světa a později na straně chaosu v bitvě proti bohům. V novověkých pohádkách se většinou obři líčí jako přihlouplí a zlí tvorové, kteří bývají poraženi lstí svých malých nepřátel.

Obři v literatuře a mytologii

Literární díla:

Lidové pohádky:

  • O Palečkovi – Paleček vstoupí do služby k obrovi.
  • O kouzelné fazoli – Janek po stonku kouzelné fazole vyšplhá do paláce v oblacích, kde žije lidožravý obr.
  • Kocour v botách – Kocour v botách lstí přesvědčí obra, aby se proměnil v myš, a potom ho sežere.

Řecká mytologie:

Severská mytologie:

Přenesený význam slova

Slovo se užívá také v přeneseném významu pro označování různých hmotných objektů mimořádné (nadměrné) velikosti. Například v astronomii označuje obr-hvězda, například veleobr, nebo obr-planeta, například plynný či ledový obr.

Související články

Externí odkazy

Literatura

  • Obři a titáni: tělo, hygiena a vzpoura proti řádu. In Bytosti na pomezí: texty o literární fantastice. Praha: Pulchra, 2016. 284 s. ISBN 978-80-7564-003-1.

Média použitá na této stránce

Gargantua choque l'arbre contre le château du gué de Vède - Illustration de Gustave Doré pour le Chapitre 36 de Gargantua.jpg
Le géant Gargantua détruit de le château du gué de Vède avec un arbre dans le cadre de la guerre pricrocholine. Gravure de Gustave Doré du premier tome de l'édition des Œuvres de Rabelais en 1873 par l'éditeur Garnier Frères.