Obsah

Obsah je v geometrii veličina, která vyjadřuje velikost plochy. Jiné názvy jsou plocha, výměra, rozloha. Obsah je mírou (tedy charakteristikou velikosti) dané dvourozměrné části prostoru. Označuje se písmenem S, či v mezinárodním použití písmenem A. Povrch tělesa je součtem obsahů všech ploch, které geometrické těleso ohraničují.

Někdy je slovo obsah nesprávně používáno pro objem prostorových (třírozměrných) těles, který se označuje písmenem V.

Jednotky

Jednotka v soustavě SI:
Další používané jednotky:
  • kilometr čtvereční (km2): 1 km2 = 1 000 000 m2
  • hektar (ha): 1 ha = 10 000 m2
  • ar (a): 1 a = 100 m2
  • decimetr čtvereční (dm2): 1 dm2 = 0,01 m2
  • centimetr čtvereční (cm2): 1 cm2 = 0,0001 m2
  • milimetr čtvereční (mm2): 1 mm2 = 0,000001 m2
Nestandardní jednotky:
Měřidla:

Vzorce

Nejběžnější vzorce pro obsah či povrch:
TvarVzorecProměnné
Čtverec je délka strany čtverce.
Obdélník a jsou délky stran obdélníku.
Trojúhelník je základna a jí příslušná výška.
Kruhr je poloměr.
Elipsa a jsou hlavní poloosa a vedlejší poloosa.
Povrch koule nebo je poloměr a je průměr.
Lichoběžník a jsou rovnoběžné strany a jejich vzdálenost (výška).
Pravidelný osmiúhelník je strana.
Kruhová výseč je poloměr a je úhel (v radiánech).

Související články

Externí odkazy