Odlévání

Odlévání železa do pískové formy
Nameless Library, odlití betonových knih v policích knihovny obrácených naruby.

Odlévání (ve slovních spojeních často též lití) je způsob výroby různých předmětů tím, že se kapalný (roztavený) kov nebo jiná kapalina nebo suspenze schopná ztuhnout vlévá do formy potřebného tvaru. Způsob výroby odléváním se volí především pro výrobky složitých tvarů, které se nedají vyrobit jiným způsobem (např. obráběním nebo svařováním).

Forma obsahuje dutinu, která je negativem požadovaného výrobku, a v ní případně tzv. jádro. Po ztuhnutí odlévané látky a odstranění formy vzniká odlitek. Ten je buď konečným produktem, nebo polotovarem pro další zpracování – obrábění apod. Forma se vytváří podle modelu, zhotoveného ze dřeva, vosku i jiných materiálů. Tvar modelu je odvozen z požadovaného tvaru odlitku zvětšeného o přídavek na smrštění, navíc jsou na něm vymodelovány tvary potřebné pro výrobní proces – vtoky, odvětrání apod.

Kapalina může zatékat do formy volně, svou tíhou, nebo nuceně; podle druhu působící síly hovoříme o odstředivém lití nebo tlakovém lití, u termoplastů o vstřikování plastů.

Odlévání je 6000 let starý proces. Dosud nejstarší důkaz o odlévání je měděná žába zhotovená přibližně 3200 let př. n. l. v Mezopotámii.[1]

Základní pojmy

  • Model
  • Forma
  • Jaderníky
  • Jádro
  • Formovací směs
  • Modelový písek
  • Výplňový písek
  • Vtoková soustava

Typy

Kov

Při odlévání kovu se jedná o jeden z nejčastějších procesů. Tekutý kov se připravuje v tavících pecích v tavírně. Na místo odlévání (licí pole) se dopravuje v licích pánvích. Formy jsou zhotoveny ze slévárenského písku, při tlakovém lití lehkých kovů i z kovu.

Lití na ztracenou formu

Řemeslník nejdřív zhotovil model výrobku z vosku. Ten obalil hlínou a vypálil v peci. Vosk se rozpustil a vytekl, zbyla dutá hliněná forma. Do ní se nalil roztavený bronz. Když žhavý bronz zchladl, musela se hliněná forma rozbít. Proto se tato technika nazývá "lití na ztracenou formu".

Polyuretanová pryskyřice, beton nebo sádra

V současnosti je většina drobných součástí v hromadné výrobě produkována odléváním. Tyto výrobky jsou vyráběny s co nejmenšími přídavky na obrábění, popřípadě bez nich, jde-li o speciální slitiny. Tento způsob odlévání je nazýván přesné lití.[2]

Sádra samotná se může odlévat, stejně jako jiné chemicky složené materiály jako beton nebo polyuretanová pryskyřice, a používají se buď jednorázové formy, dvoudílné formy, formy zhotovené z malých vyvýšených kousků nebo formy z flexibilního materiálu jako je kaučuk pro výrobu náročných a tzv. svlékacích forem.

Odkazy

Reference

  1. RAVI, B. Metal Casting - Overview. [s.l.]: IIT Bombay, 2004. S. http://www.energymanagertraining.com/foundries/pdf/CDA1.pdf. (anglicky) 
  2. LAPČÍK, Vladimír. Výrobní a environmentální technologie [online]. Ostrava: 2008 [cit. 2010-05-04]. Dostupné online. (česky) [nedostupný zdroj]

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Holocaust Mahnmal Vienna Sept 2006 021.jpg
Autor: Gryffindor, Licence: CC BY 2.5
Detailed image of the Holocaust monument in Vienna, constructed by Rachel Whiteread.
Casting.jpg
Autor: Ab5602, Licence: CC-BY-SA-3.0
Sand mold casting with iron.