Optická mohutnost

Optická mohutnost je veličina, která vyjadřuje zakřivenost čočky.

Značení

Výpočet

Optická mohutnost se určí jako převrácená hodnota obrazové ohniskové vzdálenosti čočky, tzn.

Vlastnosti

Pro tenké čočky, které se vzájemně dotýkají, lze optickou mohutnost výsledného optického systému přibližně určit jako součet optických mohutností jednotlivých čoček.

Optická mohutnost se využívá např. v oftalmologii.

Související články