Organická látka

Dřevo je typická organická látka, kde převažuje celulóza, ale je tvořena i desítkami dalších sloučenin

Organická látka (česky méně často ústrojná látka) je obecný název pro materiál, tvořený převážně organickými sloučeninami, který však obvykle obsahuje i příměsi anorganických sloučenin. Obvykle se jedná o velice různorodou směs, kde sice některé látky převažují, ale může mít prakticky libovolné složení. Z hlediska své struktury může být heterogenní nebo homogenní.

Pokud je tato organická látka chemicky čistou látkou, tedy látkou složenou z jednoho druhu molekul, pak hovoříme o organické sloučenině.

Příklady

Typickými příklady organických látek jsou dřevo, půda, ropa, dřeň ovoce, kompost, zemní plyn apod. V surovém stavu je organickou látkou např. metan, který je v čisté formě organickou sloučeninou.

Například zemní plyn je tvořen převážně metanem (85 – 99 %), ale obsahuje i další vyšší uhlovodíky (především etan, propan a butan), sulfan (sirovodík), dusík, oxid uhličitý nebo vodní páru.[1] Může obsahovat i stopová množství dalších plynů, jako např. propan nebo vzácné plyny (argon).

Odkazy

Reference

  1. Co je zemní plyn [online]. GAS s.r.o. [cit. 2012-01-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-11-21. (česky) 

Související články

Média použitá na této stránce

Clemens-August-Buche Holz.jpg
Autor: Traitor, Licence: CC-BY-SA-3.0
Part of the fallen trunk of one of the two Clemens-August-Buchen, over 250 years old European Beeches, at Botanical Garden Bonn. It fell on 18. Jan. 2007. The rotten core is visible.