Ornament

Rozvilinový ornament (Bible krále Václava IV., před 1400)
Ornamenty v příručce z roku 1898

Ornament (latinsky ornamentum – výstroj, ozdoba, okrasa) je ve výtvarném umění ozdobný prvek, který slouží ke zkrášlení nebo členění staveb, stěn, ploch, tkanin a předmětů všeho druhu. Jeho zdobná či estetická funkce silně převažuje nad funkcí zobrazovací nebo vyprávěcí (narativní).

Odklon od ornamentu byl jedním z určujících znaků moderní (funkcionalistické) architektury, nejvýrazněji formulované větou „ornament je zločin“ ve vlivném článku vídeňského architekta Adolfa Loose z roku 1910.

Popis

Ornament může být nakreslen, namalován nebo natištěn na nádobě, na stěně nebo v knize, vytkán nebo vyšit do látky, vytesán z kamene, vyroben ze dřeva, kovu nebo hlíny nebo vtlačen do povrchu materiálu. Ornamenty mají velké množství různých forem, které mohou být inspirovány určitými předměty, květinami nebo zvířaty, je však vždy silně stylizován a nepodává žádné sdělení. Proto se může jednat i o různé abstraktní a geometrické vzory.

Charakteristickým znakem ornamentu je opakování zdobného prvku podle určitých pravidel. Existují vzorníky kreseb, které slouží jako předlohy pro vytváření ornamentů při výzdobě nábytku, architektury apod. Ornamenty se používají od nepaměti. Každá civilizace si vytvořila svou vlastní formu nebo modifikovala ornamenty jiných kultur.

Ornamentika

Ornamentika je soustava ornamentů typických pro určité časové období, kulturu, výtvarný styl nebo jednotlivého umělce. Termín může označovat také činnost, která se teoreticky i prakticky ornamentem zabývá.

Vzorník ornamentů

Vzorníky ornamentů z encyklopedie Meyers Konversations-Lexikon:

Odkazy

Reference

  1. Meyers Konversations Lexikon (1885-1890), heslo Ornament, sv. 12, str. 450n.

Literatura

  • Hubatová-Vacková, Lada: Tiché revoluce uvnitř ornamentu: Studie z dějin uměleckého průmyslu a dekorativního umění v letech 1880–1930. Praha: UMPRUM, 2012.
  • Jirsa, Tomáš: Fyziognomie psaní. V záhybech literárního ornamentu. Praha: Filozofická fakulta UK, 2012.
  • Ottův slovník naučný, heslo Ornament. Sv. 18, str. 887

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Wenzelsbibel03.jpg
Wenzelsbibel (Band 2, f. 130r); Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Codex Vindobonensis 2759-2764
Meyers b12 s0450b.jpg
This is page 450b, as numbered of 1028, in Volume 12 of the German illustrated encyclopedia Meyers Konversationslexikon, 4th edition (1885-1890), fraktur font, title "Ornaments II (Middle Ages)" showing 47 types of ornaments (ornamental designs) c. 1888.
Meyers b12 s0450d.jpg
This is page 450d, as numbered of 1028, in Volume 12 of the German illustrated encyclopedia Meyers Konversationslexikon, 4th edition (1885-1890), fraktur font, title "Ornaments Ornamente IV (17/18th Century and Asia)" showing 28 types of ornaments (ornamental designs) c. 1888.
Meyers b12 s0450c.jpg
This is page 450c, as numbered of 1028, in Volume 12 of the German illustrated encyclopedia Meyers Konversationslexikon, 4th edition (1885-1890), fraktur font, title "Ornaments III (Renaissance)" showing 33 types of ornaments (ornamental designs) c. 1888.
Meyers b12 s0450a.jpg
This is page 450a, as numbered of 1028, in Volume 12 of the German illustrated encyclopedia Meyers Konversationslexikon, 4th edition (1885-1890), fraktur font, title "Ornaments I (Antiquity)" showing 54 types of ornaments (ornamental designs) c. 1888.