Ostrakon

Ostrakon se jménem ostrakizovaného Kimóna [syna] Miltiada

Ostrakon (střední rod, mn. č. ostraka)[1] je řecké slovo označující „střep hliněné nádoby. Pro svou snadnou dostupnost a lacinost byla v některých starověkých kulturách ostraka používána jako psací materiál sloužící k zápisu běžných každodenních či méně důležitých textů. Střepy sloužily i k takzvanému ostrakismu (střepinovému hlasování) o vypovězení občana ze starověkých Athén. V současné době je tento pojem používán obecně, ostrakizovat znamená vyloučit jedince z kolektivu.

V egyptologii se tento termín používá také k označení stejným způsobem použitých úlomků vápence.

Reference

  1. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2023. Heslo ostrakon. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

AGMA Ostrakon Cimon.jpg
Autor: Marsyas, Licence: CC BY-SA 2.5
Ostracon bearing the name of Cimon, 486 or 461 BC. Ancient Agora Museum in Athens.