Ovoce

Venkovní prodej ovoce v Barceloně
Ovoce podle plodů: Bobule (borůvky, angrešt, rybíz), ale také souplodí nažek (jahody), souplodí peckovic (maliny) a peckovice (meruňky a broskve v pozadí)

Jako ovoce se označují zpravidla plody, souplodí, plodenství nebo semena převážně víceletých semenných rostlin, nejčastěji dřevin. Ovoce však není biologickým pojmem s přesným vymezením (které se navíc v různých jazycích liší). V zemědělské, potravinářské a gastronomické praxi se tento termín používá k označení spíše sladkých dužinatých plodů užitkových stromů, keřů, ale i lesního ovoce. Věda, která se zabývá posuzováním jednotlivých odrůd ovoce, se nazývá pomologie, podle starořímské bohyně ovoce či ovocnářství Pomony, jinak chápané jako personifikace ovoce.

Ovoce je velmi významným zdrojem vitamínů. Hlavní složkou ovoce jsou voda a sacharidy. Obsah bílkovin a tuků je zanedbatelný (pod 1 %). Ovoce je nutričními poradci často doporučováno jako bohatý zdroj vitamínů i živin, ale korelace byly nalezeny údajně i například v pravděpodobnosti výskytu rakoviny.[1][2]

Historie

Prehistorická evoluce

Přestože trávicí systém ptáků většinu semen rozloží, existují cesty, jak může být konzumace plodů drobnými ptáky nápomocná (proti jiným druhům, např. housenkám je naopak častá produkce toxinů)[3]: Pokud semínko např. ptákům při přeletu ze zobáku vypadne nebo přecijen odolá metabolickým procesům,[4] výrazně pomůže rozšíření semen stromu – a tím i stromů, lákavých pro ptáky.

Starý indický nástroj na sběr ovoce

Tento princip hrál roli v primární evoluci ovocných plodů, zejména ve vzniku sladkých (kaloricky bohatých) lesních plodů.

Počátky pěstování

Pěstování ovocných druhů se vyvinulo ze zvyklostí lovců a sběračů. Vůbec první záměrnou selekci pěstovaných druhů můžeme zaznamenat v perském listu India.[5] V případě ovoce následně docházelo vlivem lidského umělého výběru ke zvětšování plodů a zmenšování semen, vlivem křížení také byly šlechtěny nové druhy, což můžeme dnes vidět na rozdílu mezi planými a kulturními druhy. Zdokonalovaly se i samotné techniky pěstování od speciálního náčiní na sběr, až ochranu před hmyzími škůdci i ptactvem. V rámci kolumbovské výměny se také do Evropy dostalo mnoho nových druhů jako ananas nebo kukuřice a vedle zlepšení zdravotní péče všechny tyto faktory pomohly na konci 18. století výraznému nárůstu obyvatelstva. Už v devatenáctém století se objevily snahy o aplikaci přirozeného výběru na hospodaření s rostlinami (dnes známo jako zelená revoluce) a v procesu globalizace se ovocné druhy rozšířily po celém světě.[6] Kromě změn v koncentraci a velikosti plodů bylo také zjištěno, že jsou adaptačně plastičtější.[6]

Situace dnes

Takzvané pokojové rostliny většinou původně pochází z tropů, kde je celoročně stejná teplota kolem 20 stupňů, lze dnes běžně zakoupit do prostředí domácnosti. Dnes sady často odkupují semena od specializovaných firem a i samotný sběr je do značné míry zautomatizován. Ve dvacátém století se poprvé objevil i například bezpeckatý pomeranč a jeho větve byly nařízkovány na pomerančovníky po celém světě. Od 20. let se mezi zemědělci rozšiřují i metody využívající mutageneze.[6] V poslední době se také výzkumné týmy zaměřují na „pěstování“ mutací proti suchu a vedru s očekávanou aplikací ve vývoji adaptací na globální oteplování nebo ve vesmírné kolonizaci.[7]

Ovocné druhy

Pomologické členění

Pomologie je nauka o odrůdách. Podle pomologického členění i hospodářského hlediska se ovocné druhy středoevropských rostlin dělí na jádroviny, peckoviny, skořápkoviny a drobné ovoce. Uvedená kategorizace nemůže obsáhnout variabilitu ovocných druhů subtropů a tropů (citrusy, marhaník – granátové jablko, ananas, banány apod.).

Jádroviny

Podrobnější informace naleznete v článku Jádroviny.

Jádroviny jsou skupinou rostlin, dřevin, která je používána v ovocnářství pro snadnější označení některých ovocných druhů v čeledi růžovitých (Rosaceae). Jde o rozdělení podle plodu. Je založeno na poznání, že plod rostliny je jedlý pro člověka, s více či méně pevnou jedlou dužninou, a obsahuje více či méně jader. Plodem jádrovin je malvice. Lze shrnout, že některé rostliny, jejichž plodem jsou jedlé malvice, jsou označeny jako jádroviny.

Do jádrovin patří například:

Podobné rozdělení je v Evropě používáno například v němčině, kde je pro tyto druhy používán název kernobst. Některé druhy jádrovin (např. muchovník, temnoplodec, jeřáb) mohou být řazeny do drobného ovoce. Kdoulovec (Chaenomeles superba) není řazen do jádrovin ani do ovoce, ačkoliv plod (malvice) je někdy označován jako jedlý. Plody skalníku Franchetova jsou malvice, jsou pojídány ptáky, nikoliv lidmi. Pro plody nejedlých druhů rostlin lze používat název „ovoce“ pouze přeneseně, v lyrickém popisu, nikoliv jako odborný termín.

Peckoviny

Podrobnější informace naleznete v článku Peckoviny.

Peckoviny je souhrnný název pro skupinu ovocných dřevin. Peckoviny mají pětičetné květy. Slupka je někdy ojíněná (švestky, slivoně), někdy hladká (třešně, višně) nebo typicky plstnatá (meruňky, pravé broskvoně).[8] Jedlý plod obsahuje velkou pevnou strukturu uvnitř, pecku. Dělení je nejčastěji používáno spíše k zjednodušenému vyjádření pro zobecnění společných vlastností některých pěstovaných druhů dřevin (nároky na řez, statistika sklizně, apod.). Do peckovin patří například: višeň, slivoň, třešeň, meruňka, broskvoň a mandloň. Plodem peckovin je peckovice. Do peckovin ovšem není například řazen Ořešák královský, Kokosová palma, ani černý bez, jejichž plodem je rovněž peckovice, ani maliník, ačkoliv jeho souplodí tvoří rovněž peckovice. Z uvedeného vyplývá, že všechny druhy ovoce plodících peckovice nelze řadit do peckovin.

Skořápkoviny

Pěstují se pro výživná a olejnatá semena, ale kromě tuku obsahují i bílkoviny. Plod skořápkovin je buď peckovice (ořešák královský) nebo oříšky (líska). Květy jsou různopohlavné, jednodomé a větrosnubné.[8]

Drobné ovoce

Plody řazené do skupiny drobné ovoce jsou buď malé bobule (rybíz, angrešt, borůvka…) nebo souplodí (jahoda, malina, ostružina…), popřípadě plodenství (moruše). Všechny druhy kromě jahodníku rostou keřovitě.

Botanické hledisko

Řez malvicí (jablko) 1: stopka; 2: semena (jádra); 3: endokarp; 4: mezokarp; 5: zbytky kalicha; 6: dužina; 7: slupka (exokarp)

Botanika pracuje s jasně definovanými pojmy pro rostlinné orgány a z nich vychází i při charakterizaci obecných pojmů. Pro botaniky se proto ovocem rozumí jedlé plody, souplodí, plodenství a semena různých vytrvalých kulturních či planě rostoucích dřevin a bylin,[9] přičemž jsou si vědomi, že toto vymezení zvlášť vzhledem k příbuznému pojmu plodová zelenina nepokrývá úplně celé spektrum druhů ani neumožňuje jejich přesné rozdělení a lze tak nalézt i ty, které nelze jednoznačně zařadit do jedné z uvedených skupin.[9] V nebotanických zdrojích jsou však botanikům připisována i různá jiná vymezení pojmu ovoce, např. včetně některých luštěnin, okurek[10] nebo rajčat[11]. Podle botanické charakteristiky plodu se dělí na:

 • jádroviny (malvice)
 • peckoviny (peckovice)
 • skořápkoviny (uměle vytvořená skupina, protože plodem skořápkovin je peckovice nebo oříšek)
 • bobuloviny (bobule, ale zpravidla i souplodí peckoviček)
 • jahodník (nažka, konzumuje se zdužnatělé lůžko).

Podle čeledí

Z taxonomického hlediska mezi ovoce patří tyto druhy:

 • růžovité (Rosaceae), patří tam například: jabloň, hrušeň, kdouloň, mišpule, jeřáb, švestka, mirabelky, ringle, slíva, višeň, třešeň, broskvoň, meruňka, mandloň, ostružiník, maliník, šípková růže, jahoda
 • ořešákovité (Juglandaceae), jsou to většinou opadavé stromy se zpeřenými střídavými listy, poskytují jedlé ořechy.
 • lískovité (Corylaceae), v 21. století je ale čeleď přejmenována na břízovité (Betulaceae); jsou to keře a stromy s jednoduchými střídavými listy a květy v převislých nebo vzpřímených jednopohlavných jehnědách.
 • meruzalkovité (Grossulariaceae), čeleď zahrnuje jednodomé nebo dvoudomé, opadavé nebo ojediněle i stálezelené keře s Plodem je bobule. Semena jsou s olejnatým endospermem.

Neexistuje ovšem jednotná definice pojmu ovoce. Jedinou možností, jak přesně určit, co je a co není ovocem, je určit toto dohodou a taxativně vyjmenovat. Ovoce se obvykle nerozděluje botanicky, ale hospodářsky anebo podle oblastí, kde roste na ovoce mírného pásu, tropické a subtropické ovoce. Lze je dělit také podle využití (stolní, hospodářské, moštové) nebo podle doby zrání (letní, podzimní, zimní).

Látkové složení ovoce

Voda

Podíl vody v ovoci kolísá a může dosahovat 90 % i více (nejvíce vody obsahuje ovoce jako broskev, meruňky, …) naopak nejméně vody obsahují ořechy, které obsahují jen 5–15 % vody. Obsah vody v ovoci se zmenšuje při skladování.[12]

Vláknina

Vláknina je tvořena celulózou, a proto je pro člověka nestravitelná, ale má velký vliv na správnou funkci střev. Obsah celulózy závisí na druhu ovoce a stupni zralosti. Celulóza ovlivňuje konzistenční vlastnosti ovoce.[12]

Cukry

Obsah cukru se během zrání mění. Škrob obsažený v ovoci se během zrání mění na cukr a oleje. V ovoci je obsažena především fruktóza, dále sacharóza a méně glukózy. Obsah škrobu je důležitý na stanovení optimální doby sklizně pro skladování ovoce.[12]

Tuky a oleje

Jejich obsah vzrůstá s dobou zrání. Tuky a oleje jsou obsaženy hlavně v semenech a ve slupce, mají ochranný vliv před chorobami (olejnatá vrstva na povrchu).

Pektiny

Jsou to rosolovité látky. Pektiny jsou hlavně v nezralém ovoci. Mají vliv na zažívaní a na srdeční činnost. Nejvíce pektinu (asi 1 %) je v jablkách, meruňkách, jahodách a angreštu. Průměrný obsah pektinu v ovoci je 0,2–0,6 %.[12]

Vitamíny

Je to jedna z nejvýznamnější skupin pro člověka. Člověk si je neumí vyrobit, nebo jen omezeně. Vitamíny jsou však životně důležité.

Vitamín C

Nemoc z nedostatku vitaminu C se nazývá kurděje (skorbut). Mezi druhy ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C patří černý rybíz, rakytník, černý jeřáb, jahody, kiwi, plody růže (Rosa pomifera, Rosa rugosa, Rosa canina ). Varem se vitamín C rozkládá.[12]

Provitamín A (beta karoten)

Tělo si vitamín vyrobí. Druhy ovoce s provitamínem A: meruňky, broskve.

Vitamín B6

Druhy ovoce s obsahem vitamínu B6: jablka, hrušky, broskve. Bylo dokázáno, že aktivita a využitelnost synteticky vyrobených vitamínů je nižší než u přirozených.[zdroj?]

Minerální látky

Jsou to jednoduché prvky nebo jednoduché anorganické látky. Nejvýznamnější minerální látka jsou železo (tvorba krve), vápník (vliv na kosti), draslík, fosfor (krvetvorba, růst a tvorba buňky), hořčík.

Třísloviny

Třísloviny jsou organické látky mající svíravou, trpkou chuť (jeřáby. pecky vinné révy, …). Po poškození zdravého pletiva ovoce se třísloviny rychle okysličují a získávají hnědou barvu. V přiměřeném množství dodávají ovoci příjemnou chuť

Aromatické látky

Jsou to vonné látky. Aromatické látky jsou tvořeny převážně éterickými oleji. Způsobují typické vůně ovoce, ale i odrůd. Zráním se jejich obsah zvyšuje.

Ovoce mírného pásu

Přehled nejběžnějších druhů

NázevObrázek
RostlinaČeleďRod
JablkoJablko
Kategorie „Apples“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Apples“ na Wikimedia Commons
Jabloň
Malus
růžovité
jabloň
HruškaHruška
Kategorie „Pears“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pears“ na Wikimedia Commons
Hrušeň
Pyrus
růžovité
hrušeň
TřešněTřešně
Kategorie „Cherries“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Cherries“ na Wikimedia Commons
Třešeň
Prunus
růžovité
slivoň
VišněVišně
Kategorie „Prunus cerasus“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prunus cerasus“ na Wikimedia Commons
Višeň obecná
Prunus cerasus
růžovité
slivoň
Švestka
Kategorie „Prunus domestica“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prunus domestica“ na Wikimedia Commons
Slivoň švestka
Prunus domestica
růžovité
slivoň
BlumaBluma
Kategorie „Prunus domestica subsp. Italica“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prunus domestica subsp. Italica“ na Wikimedia Commons
Slivoň bluma
Prunus domestica ssp. Italica
růžovité
slivoň
SlívaSlíva
Kategorie „Prunus domestica subsp. Insititia“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prunus domestica subsp. Insititia“ na Wikimedia Commons
Slivoň slíva
Prunus domestica ssp. Insititia
růžovité
slivoň
MirabelkaMirabelka
Kategorie „Prunus domestica subsp. Syriaca“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prunus domestica subsp. Syriaca“ na Wikimedia Commons
Slivoň mirabelka
Prunus domestica ssp. Syriaca
růžovité
slivoň
Trnka
Trnka
(c) Glyn Baker, CC BY-SA 2.0
Kategorie „Prunus spinosa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prunus spinosa“ na Wikimedia Commons
Slivoň trnka
Prunus spinosa
růžovité
slivoň
MeruňkaMeruňka
Kategorie „Apricots“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Apricots“ na Wikimedia Commons
Meruňka obecná
Prunus armeniaca
růžovité
slivoň
BroskevBroskev
Kategorie „Peaches“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Peaches“ na Wikimedia Commons
Broskvoň obecná
Prunus persica
růžovité
slivoň
JeřabinyJeřabiny
Kategorie „Sorbus aucuparia (fruit)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sorbus aucuparia (fruit)“ na Wikimedia Commons
Jeřáb ptačí
Sorbus aucuparia
růžovité
jeřáb
OskerušeOskeruše
Kategorie „Sorbus domestica“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sorbus domestica“ na Wikimedia Commons
Jeřáb oskeruše
Sorbus domestica
růžovité
jeřáb
MandleMandle
Kategorie „Almonds“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Almonds“ na Wikimedia Commons
Mandloň obecná
Amygdalus communis
růžovité
slivoň
Lískový ořechLískový ořech
Kategorie „Hazelnuts“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hazelnuts“ na Wikimedia Commons
Líska obecná
Corylus avellana
břízovité
líska
Vlašský ořechVlašský ořech
Kategorie „Juglans regia“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Juglans regia“ na Wikimedia Commons
Ořešák královský
Juglans regia
ořešákovité
ořešák
Kaštan jedlýKaštan jedlý
Kategorie „Castanea sativa fruit“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Castanea sativa fruit“ na Wikimedia Commons
Kaštanovník setý
Castanea sativa
bukovité
kaštanovník
Borůvka
Kategorie „Vaccinium myrtillus“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vaccinium myrtillus“ na Wikimedia Commons
Brusnice borůvka
Vaccinium myrtillus
vřesovcovité
brusnice
BrusinkaBrusinka
Kategorie „Vaccinium vitis-idaea“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vaccinium vitis-idaea“ na Wikimedia Commons
Brusnice brusinka
Vaccinium vitis-idaea
vřesovcovité
brusnice
Černý rybízČerný rybíz
Kategorie „Ribes nigrum“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ribes nigrum“ na Wikimedia Commons
Černý rybíz
Ribes nigrum
meruzalkovité
rybíz
Rybíz červenýRybíz červený
Kategorie „Ribes rubrum“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ribes rubrum“ na Wikimedia Commons
Rybíz červený
Ribes rubrum
meruzalkovité
rybíz
Bílý rybízBílý rybíz
Kategorie „Ribes glandulosum“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ribes glandulosum“ na Wikimedia Commons
Bílý rybíz
Ribes glandulosum
meruzalkovité
rybíz
AngreštAngrešt
Kategorie „Gooseberries“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Gooseberries“ na Wikimedia Commons
Srstka angrešt
Ribes uva-crispa
meruzalkovité
meruzalka
HroznyHroznové víno
Kategorie „Grapes“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Grapes“ na Wikimedia Commons
Réva vinná
Vitis vinifera
réva
MalinaMalina
Kategorie „Raspberry“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Raspberry“ na Wikimedia Commons
Ostružiník maliník
Rubus idaeus
růžovité
ostružiník
OstružinaOstružina
Kategorie „Blackberry“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Blackberry“ na Wikimedia Commons
Ostružiník
Rubus
růžovité
ostružiník
JahodaJahoda
Kategorie „Strawberries“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Strawberries“ na Wikimedia Commons
Jahodník
Fragaria
růžovité
jahodník

Tropické a subtropické ovoce

Přehled nejběžnějších druhů

NázevObrázek
RostlinaČeleďRod
AnanasAnanas
Kategorie „Pineapples“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pineapples“ na Wikimedia Commons
Ananasovník chocholatý
Ananas Comosus
BromeliovitéAnanasovník
CitronCitron
Kategorie „Lemon“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lemon“ na Wikimedia Commons
Citronovník
Citrus limon
routovité
citrus
GrapefruitGrapefruit
Kategorie „Grapefruits“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Grapefruits“ na Wikimedia Commons
Citrus paradisi
Citrus paradisi
routovité
citrus
Mandarinka
Kategorie „Mandarins“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mandarins“ na Wikimedia Commons
Mandarinka obecná
Citrus reticulata
routovité
citrus
PomeloPomelo
Kategorie „Citrus maxima“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Citrus maxima“ na Wikimedia Commons
Citrus maxima
Citrus maxima
routovité
citrus
PomerančPomeranč
Kategorie „Oranges“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Oranges“ na Wikimedia Commons
Pomerančovník pravý
Citrus chinensis
routovité
citrus
BanánBanán
Kategorie „Banana“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Banana“ na Wikimedia Commons
Banánovník
Musa
banánovníkovité
banánovník
DatleDatle
Kategorie „Dates“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dates“ na Wikimedia Commons
Datlovník pravý
Phoenix dactylifera
arekovité
datlovník
DurianDurian
Kategorie „Durian“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Durian“ na Wikimedia Commons
Durian cibetkový
Durio zibethinus
slézovité
durian
FíkFík
Kategorie „Ficus carica fruit“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ficus carica fruit“ na Wikimedia Commons
Fíkovník
Ficus
morušovníkovité
fíkovník
Granátové jablkoGranátové jablko
Kategorie „Punica granatum fruit“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Punica granatum fruit“ na Wikimedia Commons
Granátovník obecný
Punica granatum
kyprejovité
granátovník
KakiKaki
Kategorie „Diospyros kaki“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Diospyros kaki“ na Wikimedia Commons
Tomel japonský
Diospyros kaki
ebenovité
tomel
KarambolaKarambola
Kategorie „Star fruit“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Star fruit“ na Wikimedia Commons
Malajská hvězda
Averrhoa carambola
šťavelovité
averrhoa
Kiwi
Kategorie „Actinidia deliciosa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Actinidia deliciosa“ na Wikimedia Commons
Aktinídie ovocná
Actinidia deliciosa
aktinidiovité
aktinidie
KdouleKdoule
Kategorie „Quinces“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Quinces“ na Wikimedia Commons
Kdouloň obecná
Cydonia oblonga
růžovité
kdouloň
Liči
Kategorie „Lychees“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lychees“ na Wikimedia Commons
Liči čínské
Litchi chinensis
mýdelníkovité
liči
MangoMango
Kategorie „Mango“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mango“ na Wikimedia Commons
Mangovník
Mangifera
ledvinovníkovité
mangovník
Naši
Kategorie „Pyrus pyrifolia“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pyrus pyrifolia“ na Wikimedia Commons
Hrušeň asijská
Pyrus pyrifolia
růžovité
hrušeň
PapájaPapája
Kategorie „Papaya“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Papaya“ na Wikimedia Commons
Papája obecná
Carica papaya
papájovité
papája
AvokádoAvokádo
Kategorie „Avocado“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Avocado“ na Wikimedia Commons
Hruškovec přelahodný
Persea americana
vavřínovité
hruškovec
OlivaOliva
Kategorie „Olives“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Olives“ na Wikimedia Commons
Olivovník
Olea
olivovníkovité
olivovník
Kokosový ořechKokosovník ořechoplodý
Cocos nucifera
arekovitékokosovník

Odkazy

Reference

 1. Zdravá výživa: Bez zeleniny a ovoce to určitě nepůjde [online]. Abecedazdravi.cz [cit. 2016-05-17]. Dostupné online. 
 2. MLČOCH, Zbyněk. Ovoce a zelenina - působení na lidské tělo a zdraví, obsah minerálů, vitamínů [online]. Zbynekmlcoch.cz [cit. 2016-05-17]. Dostupné online. 
 3. HONTELA, Slavoj. Rehek domácí: Úvaha o stavu vědomí a nedědomí. [s.l.]: [s.n.] 
 4. KLEYHEEG, Erik; VAN LEEUWEN, Casper H. A.; MORISON, Mary A. Bird-mediated seed dispersal: reduced digestive efficiency in active birds modulates the dispersal capacity of plant seeds. Oikos. 2015-07-01, roč. 124, čís. 7, s. 899–907. Dostupné online [cit. 2016-05-17]. ISSN 1600-0706. DOI 10.1111/oik.01894. (anglicky) 
 5. WILCZYNSKI, J. Z. On the Presumed Darwinism of Alberuni Eight Hundred Years before Darwin. Isis. 1959, s. 459. DOI 10.1086/348801. (anglicky) 
 6. a b c is.muni.cz [online]. is.muni.cz [cit. 2016-05-17]. Dostupné online. 
 7. Live Science [online]. Live Science [cit. 2016-05-17]. Dostupné online. 
 8. a b KYNCL, František. Ovocnictví. 1.. vyd. Praha: SZN, 1979. 468 s. S. 6–10. 
 9. a b ČAZV. Ovoce a zelenina [online]. Praha: 2021 [cit. 2023-06-05]. Dostupné online. 
 10. VAN ERNE, Michaela. VYŘEŠENO: Je meloun ovoce, nebo zelenina? [online]. 2018-02-19 [cit. 2023-06-05]. (Encyklopedie Radiožurnálu). Dostupné online. 
 11. PRIMA, F. T. V. Je rajče ovoce, nebo zelenina? Je to složitější, než si myslíte. living.iprima.cz [online]. [cit. 2023-06-02]. Dostupné online. 
 12. a b c d e IVIČIČ, Ladislav; JÍLEK, Rudolf. Ovocnictví: učebnice pro střední zemědělské školy studijní obor zahradnictví a vinohradnictví. 1.. vyd. Praha: SZN Rostlinná výroba., 1987. 475 s. s. S. 336. 

Literatura

 • William Anthony: Léčivá síla ovoce a zeleniny, Metafora 2017, ISBN 978-80-7359-532-6

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Table grapes on white.jpg
Autor:


fir0002
flagstaffotos [at] gmail.com
Canon 20D + Sigma 150mm f/2.8
, Licence: GFDL 1.2
Table Grapes isolated on a white background
Heidelbeeren-WJP-1.jpg
(c) W.J.Pilsak, CC BY-SA 3.0
Heidelbeeren in einem Sammelgefäß
Fruits Prunus domestica.jpg
Autor: YAMAMAYA, Licence: CC BY-SA 3.0
Fruits of Prunus domestica
Raspberries.jpg
Autor:


fir0002
flagstaffotos [at] gmail.com
Canon 20D + Canon 17-40mm f/4 L
, Licence: GFDL 1.2
Raspberries
Koogan 2002-08-14-160212.jpg
Mirabelles de Lorraine sur l'arbre. Été 2002 / Mirabelles of Lorraine on tree. Summer 2002
Pera.williams.red.bartlett.JPG
Autor: Assianir, Licence: CC BY-SA 3.0
2 Pears Williams (Red Bartlett) one cut vertically
Alexander Lucas 10.10.10.jpg
Autor: Kombucha, Licence: CC BY-SA 3.0
Birnensorte Alexander Lucas
Shinseiki Asian pears at Lyman Orchards 2, 2009-08-30.jpg
Autor: Sage Ross, Licence: CC BY-SA 3.0
The 'Shinseiki' cultivar of Asian pear (Pyrus pyrifolia) at Lyman Orchards in Middlefield, Connecticut
Litchi chinensis Luc Viatour.jpg
(c) I, Luc Viatour, CC BY-SA 3.0
Lychee fruit (Litchi chinensis).
Apple mango and cross section.jpg
Autor: Muhammad Mahdi Karim, Licence: GFDL
An apple mango cultivar and its cross section. Mangifera indica
Berries in Berlin.jpg
Autor: Joliss, Licence: CC BY-SA 3.0
Berries for sale at the market
Carica papaya dsc07806.jpg
Autor: David Monniaux, Licence: CC BY-SA 3.0
Fruits of Carica papaya on sale in Réunion Island
Fruit Stall in Barcelona Market.jpg
Autor: By en:User:Daderot., Licence: CC BY-SA 3.0
Fruit stall in a market in Barcelona, Spain.
Sloe, Fruit of the Blackthorn (Prunus spinosa) - geograph.org.uk - 551715.jpg
(c) Glyn Baker, CC BY-SA 2.0
Sloe, Fruit of the Blackthorn (Prunus spinosa) What to do with a Sloe.

Pick about 800gm of sloes. Decant one bottle of 40% ABV Gin into a measuring jug. Put about 280g of Demerara sugar into the empty gin bottle. Fill the bottle ¾ full with sloes pricking each one a few times with a cocktail stick or something similar before placing it in the bottle. Now pour back as much gin as you can get into the bottle leaving about 2cm air gap in the neck of the bottle. Screw on the cap invert the bottle about 20 times to dissolve the sugar. Dispose of the surplus gin in the time honoured fashion in a G&T or Martini or two.

For the next month invert the bottle a couple of times each morning and then once a week for the next three months (or longer). When you can wait no more filter the liqueur through a coffee filter or fine tea strainer and re-bottle. You will have produced a tincture of pure autumn to gladden the heart on a cold winter's night.

I couldn't do that with these it's against the reserve rules to nick the bird food!
Chestnuts02.jpg
Autor:


fir0002
flagstaffotos [at] gmail.com
Canon 20D + Tamron 28-75mm f/2.8
, Licence: GFDL 1.2
Chestnuts
Carambola Starfruit.jpg
Autor: SMasters, Licence: CC BY-SA 3.0
Zralý plod ovoce karambola, plod stromu karambola obecná v různch úhlech pohledu. Řez plodem má tvar pěticípé hvězdy a odtud se odvozuje její označení hvězdicové ovoce.
Banana and cross section.jpg
Autor:


fir0002
flagstaffotos [at] gmail.com
Canon 20D + Sigma 150mm f/2.8
, Licence: GFDL 1.2
From the left: common form of eating a banana; banana; cross section.
Apricots.jpg
Autor: Fir0002, Licence: CC BY-SA 3.0
Apricots
Breva ficus carica.jpg
Autor: Emi Yañez from Barcelona, Spain, Licence: CC BY 2.0
Breva (higo)
Amelanchier ovalis3.JPG
Amelanchier_ovalis, muchovník,červen 2009, Brno Žabovřesky, ZŠ náměstí Svornosti
Nectarine.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 2.0 de
Apricot and cross section.jpg
Autor: Fir0002, Licence: GFDL 1.2
Apricot and its cross section isolated on a white background.
Avocado.jpeg
Bacon-Avocado
Mirabellen.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
Fragaria Fruit Close-up.jpg
Autor: No machine-readable author provided. FoeNyx assumed (based on copyright claims)., Licence: CC BY-SA 2.5
A strawberry
Citrus Grandis - Honey White - original.jpg
Autor: Ananda, Licence: CC BY-SA 3.0

Citrus Grandis "Honey White Brand" or "Khao Nam Phueng" planted in Nakhon Chai Si, Nakhon Pathom province in Thailand.

ส้มโอขาวน้ำผึ้ง ณ นครชัยศรี
Prunus-insititia-fruits.JPG
Autor: Sten Porse, Licence: CC BY-SA 3.0
Prunus domestica ssp. insititia: Fruits
Autumn Red peaches.jpg
Autumn red peach.
Prunus - President.JPG
(c) Genet, CC BY-SA 3.0
Pflaumensorte "President"
Apple slice.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY 2.0
Lemon.jpg
Autor:

André Karwath aka Aka

, Licence: CC BY-SA 2.5
This image shows a whole and a cut lemon.
Gooseberries in a cup.jpg
Autor: Newt, Licence: CC BY-SA 3.0
Gooseberries
Cherry Stella444.jpg
Autor: Benjamint444, edited by Fir0002, Licence: CC BY-SA 3.0
A pair of cherries from the same stalk. Prunus avium 'Stella'.
Citrus paradisi (Grapefruit, pink).jpg
Autor: א (Aleph), Licence: CC BY-SA 2.5
This photograph shows two pink grapefruits (Citrus ×paradisi), one of the two cut in pieces.
03 Quittenkorb.jpg
Autor: Metzner, Licence: CC BY-SA 2.5
Korb mit reifen Birnenquitten
Black currant (cassis).jpg
Autor: mako from Kangasala, Suomi (Finland), Licence: CC BY 2.0
Closeup of Black Currant (Ribes nigrum) berries
Fuji apple.jpg
Two Fuji apples. In 1992, Washington apple growers harvested about 805,000 boxes of Fujis. Three years later, production had quadrupled to 3.5 million boxes.
White currant (Ribes sativum).jpg
Autor: mako from Kangasala, Suomi (Finland), Licence: CC BY 2.0
Closeup of White Currant (Ribes sativum) berries
Pome Nos.jpg
Autor: Jan Sokol, Licence: CC BY-SA 3.0
Pome (apple). 1: stem, 2: seed, 3: endocarp, 4:mesocarp, 5: calyx, 6: pulp, 7: peel)
Sorbus domestica Sturm8.jpg

FloraWeb.de: Speierling, Sorbus domestica L.
Tela-Botanica.org: Speierling, Sorbus domestica L., syn. Pyrus sorbus Borkh.
ThePlantList.org: Cormus domestica (L.) Spach, syn. Sorbus domestica L.

Original Description
Speierling, Pirus sorbus
Blackberry fruit.jpg
Autor: User:Amada44, Licence: CC BY 3.0
Blackberry
Clementine orange.jpg
Autor: Petr Kratochvil, Licence: CC0
A clementine orange isolated on a white background
Olives vertes.JPG
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
Hjulsta koloni 2010h.jpg
Autor: Holger.Ellgaard, Licence: CC BY-SA 3.0
Hjulsta koloniträdgård
Sour cherry.jpg
Autor: Nicubunu, Licence: CC BY-SA 3.0
Sour cherry fruit
Sorbus aucuparia fruits.jpg
Autor: Valju Aloel, Licence: CC BY 3.0
European Rowan
Sorbus domestica FruitsLeaves BotGardBln0906a.JPG
Autor: BotBln, Licence: CC BY-SA 3.0
Sorbus domestica, the true service tree, in the Berlin Botanical Garden
Kaki2.jpg
Autor: Tomomarusan, Licence: CC BY 2.5
persimmons
Prugne Goccia d oro.jpg
Prugne 'Goccia d'oro'
D101 and random stock.jpg
Autor: Yun Huang Yong from Harbord, Australia, Licence: CC BY-SA 2.0
You can see the difference in colour. The variety on the right is a "101" which has a rich yellow colour as you can see, and a smooth, rich, creamy texture. The 101 is also very easy to open. On the left is the random variety that grows on my grandpa's estate - don't know what it is as the seeds were harvested over 20 years ago by mum & her siblings eating fruit they had purchased.
Walnut03.jpg
Autor:


fir0002
flagstaffotos [at] gmail.com
Canon 20D + Tamron 28-75mm f/2.8
, Licence: GFDL 1.2
Walnut
Pineapple and cross section.jpg
Autor:


fir0002
flagstaffotos [at] gmail.com
Canon 20D + Sigma 150mm f/2.8
, Licence: GFDL 1.2
Pineapple and its cross section isolated on a white background
Citrus clementine.JPG
(c) I, Propaganda, CC BY-SA 3.0
A Clementine cut in half
Pomegranate02 edit.jpg
Autor: Fir0002, Licence: GFDL 1.2
Pomegranate Fruits.