Oxfordská univerzita

Oxfordská univerzita
University of Oxford
latinsky Universitas Oxoniensis
Logo univerzity
Logo
Motto
„Dominus Illuminatio Mea“
Hospodin je světlo mé (Žalm 27,1)
ZkratkaOU
Rok založení1096
Vedení
KancléřLord Chris Patten
Počty akademiků (k roku 2011)
Bakalářských studentů11 723 [1]
Magisterských studentů9 327 [1]
Studentů celkem19 791
Další informace
Rozpočet3,6 miliardy GBP (vč. colleges)[2]
SídloOxford
AdresaOxford, OX1 2JD, Spojené království
Zeměpisné souřadnice
http://www.ox.ac.uk/
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Oxfordská univerzita (anglicky University of Oxford, často také Oxford University, latinsky Universitas Oxoniensis) je nejstarší univerzita v anglicky mluvící části světa a jedna z nejstarších univerzit vůbec. Sídlí v anglickém městě Oxford a je považována za jednu z nejprestižnějších a nejlépe hodnocených univerzit na světě. V mezinárodním žebříčku vysokých škol THE World University Rankings se již pět let v řadě umisťuje na 1. místě.[3] Její tradiční barvou je tmavě modrá.

Univerzita funguje na bázi federativního zřízení, tvoří ji 39 autonomních kolejí, 5 permanent halls of residence a řada fakult. V čele instituce stojí kancléř a vicekancléř. Vzhledem k tomu, že kancléř je spíše symbolická funkce, do níž jsou doživotně voleny významné osobnosti, samotné vedení univerzity fakticky připadá na vicekancléře.

Součástí Oxfordské univerzity je také několik muzeí a knihoven, které patří k nejstarším v Anglii.

Historie

Rok založení ani počátky univerzity nejsou známy. Nejstarší doklad o probíhající výuce v Oxfordu je k roku 1096.[4] První známý vyučující je teolog Theobald z Étampes na počátku 12. století. K výraznému nárůstu počtu studentů došlo, když král Jindřich II. zakázal v roce 1167 Angličanům studovat na univerzitě v Paříži. Od roku 1201 stál v čele univerzity magister scolarum Oxonie. Pro tuto funkci se od roku 1214 dodnes používá titul kancléř. V roce 1248 získala univerzita oficiální uznání chartou krále Jindřicha III.

Po násilných sporech studentů s občany města v roce 1209 odešla část univerzitní obce do Cambridge, kde pak vznikla Univerzita v Cambridgi.

Přibližně v té době začaly také vznikat koleje, anglicky colleges, které se původně omezovaly pouze na poskytování ubytování a stravy studentům a akademikům, později se ovšem jejich působnost rozšířila i na aktivity spojené s výukou. K nejstarším patří University College (založená Vilémem z Durhamu 1249), Balliol College a Merton College, jejichž vznik se datuje do 13. století.

Od konce 15. století byla výuka na Oxfordu značně ovlivněna renesancí. Pod vlivem reformace a rozkolu s římskokatolickou církví mnoho učenců uteklo do Evropy a metoda výuky se změnila ze středověké scholastiky na výuku v renesančním duchu. Během anglické občanské války se univerzita stala centrem roajalistů, zatímco město Oxford stálo na straně parlamentaristů. Od 18. století se však univerzita snaží stát stranou politických konfliktů.

V druhé polovině 19. století vznikly první čtyři ženské koleje: Lady Margaret Hall (1878[5]), Somerville College (1879[6]), St Hugh's (1886[6]) a St Hilda's (1893[6]). Ovšem až v roce 1920 se ženy mohly stát plnohodnotnými studentkami a získat titul. [6] Pět kolejí určených pouze pro muže bylo zpřístupněno ženám v roce 1974 a poslední výhradně ženská kolej St. Hilda’s otevřela své brány mužům v roce 2008. Nyní jsou tedy všechny koleje koedukační.[6]

Podle legendy odešli po nepokojích mezi studenty a měšťany, které vyvrcholily roku 1209, někteří z profesorů směrem na severovýchod do města Cambridge a založili tam University of Cambridge. Mezi těmito dvěma univerzitami od té doby panuje rivalita, byť obvykle přátelská, a to téměř ve všech oblastech. Obě univerzity však mají mnoho společných charakteristických rysů a je na ně tedy často odkazováno společně jako na Oxbridge.

Výuková báze univerzity

Seznam 39 univerzitních kolejí (colleges) a 5 Permanent Private Halls (PPH), které tvoří Oxfordskou univerzitu:

Univerzitní koleje

NázevZaloženíSesterská kolej v CambridgeFinanční dotace (k roku 2006)
All Souls College1438Trinity Hall£224,588,173
Balliol College1263St John's College£78,307,504
Brasenose College1509Gonville and Caius College£97,731,209
Christ Church1546Trinity College£228,744,460
Corpus Christi College1517Corpus Christi College£57,749,353
Exeter College1314Emmanuel College£46,831,123
Green Templeton College2008St Edmund's College
Harris Manchester College1786, status koleje 1996£7,871,000
Hertford College1282, status koleje 1740£51,736,000
Jesus College1571Jesus College£118,606,000
Keble College1870Selwyn College£47,248,000
Kellogg College1990, status koleje 1994
Lady Margaret Hall1878Newnham College£33,815,000
Linacre College1962Hughes Hall£12,971,000
Lincoln College1427Downing College£69,476,000
Magdalen College1458Magdalene College£153,086,000
Mansfield College1886, status koleje 1995Homerton College£11,766,000
Merton College1264Peterhouse£142,366,000
New College1379King's College£143,000,000
Nuffield College1937£146,206,203
Oriel College1326Clare College£77,486,982
Pembroke College1624Queens' College£40,441,909
The Queen's College1341Pembroke College£130,872,576
Reuben College2019
St Anne's College1878, status koleje 1952Murray Edwards College£39,751,255
St Antony's College1950, status koleje 1963£29,619,743
St Catherine's College1963Robinson College£53,138,357
St Cross College1965Clare Hall
St Edmund Hall1226, status koleje 1957Fitzwilliam College
St Hilda's College1893
St Hugh's College1886Clare College
St John's College1555Sidney Sussex College£303,850,750
St Peter's College1929, status koleje 1961
Somerville College1879Girton College
Trinity College1554Churchill College
University College1249Trinity Hall
Wadham College1610Christ's College
Wolfson College1966, status koleje 1981Darwin College
Worcester College1714St Catharine's College£32,000,000

Permanent Private Halls

PPHPočet studentůObory
Regent's Park College100antická archeologie a starověká historie, angličtina, geografie, právo, historie, historie a politologie
ekonomie a politologie, filosofie a teologie, teologie
Wycliffe Hall50filosofie a teologie, teologie
St Stephen's House20teologie
Blackfriars5politologie a ekonomie, filosofie a teologie, teologie
Campion Hall1-

Organizace univerzity

Univerzita je sdružením více než čtyřiceti autonomních kolejí a hlavním vedením v čele s vicekancléřem. Jednotlivé akademické ústavy jsou centralizovány, tedy nejsou přidružené k žádné konkrétní koleji. Tyto ústavy zajišťují prostředky potřebné pro výuku a výzkum, stanovují osnovy a udělují pokyny pro výuku, podílejí se na výzkumech a zajišťují přednášky a semináře. Koleje pro své studenty zajišťují konzultační výuku. Členové akademického ústavu pocházejí z různých kolejí. Ačkoli se některé koleje více zaměřují na určité předměty (např. Nuffield College je centrem sociálních studií), jde většinou o výjimky a na většině kolejí lze nalézt akademiky a studenty studující nejrůznější předměty. Zařízení jako např. knihovny jsou k dispozici na všech úrovních univerzity: hlavní univerzitou (Bodleianská knihovna), ústavy (knihovny jednotlivých ústavů jako třeba Knihovna fakulty anglistiky) a kolejemi (z nichž každá nabízí svým studentům knihovnu s literaturou mnoha oborů).

Studium

Akademický rok

Akademický rok je rozdělen do tří trimestrů: Michaelmas (od října do prosince), Hilary (od ledna do března) a Trinity (od dubna do června). V rámci těchto trimestrů univerzitní rada každý rok určí osm týdnů, tzv. „Full terms“ kdy probíhá výuka studentů. Tato období jsou kratší než na většině ostatních britských univerzit. Od studentů se mimo jiné předpokládá, že se budou intenzivně připravovat i během prázdnin (vánočních, velikonočních a letních).

Výuka

Hlavním typem výuky je výuka formou konzultací (tutoriálu), kdy jeden až čtyři studenti stráví hodinu s akademikem diskuzí o jejich celotýdenní práci, většinou eseji (v případě humanitních věd, většiny sociálních věd, některých matematických, fyzikálních či přírodních věd) nebo úlohách (v případě většiny matematických, fyzikálních či přírodních věd a některých sociálních věd). Studenti mají většinou jednu nebo dvě konzultace týdně a to u jakéhokoli akademika na jakékoli koleji, nejen na jejich vlastní koleji, podle toho, jaká kvalifikace je potřeba a kolik je k dispozici vyučujících. Doplňkem ke konzultacím jsou přednášky, kurzy a semináře organizované ústavy. Postgraduální studenti studijních oborů založených na praktické výuce většinou absolvují kurzy a semináře, i když s větším důrazem na individuální výzkum.

Ceremonie na Oxfordu

Zkoušky a tituly

Za organizaci zkoušek a udělování titulů je zodpovědná univerzita sama. Pro získání prvního titulu je potřeba úspěšně složit dvě sady zkoušek. První sada zkoušek, která se nazývá „Honour Moderations“ („Mods“) nebo „Preliminary Moderations“ („Prelims“) obyčejně probíhá na konci prvního ročníku (u těch, co studují právo, teologii, filosofii a teologii, experimentální psychologii, psychologii, filosofii a fyziologii probíhají zkoušky po dvou trimestrech a u těch, co studují klasická studia po pěti). Druhá sada zkoušek, „Final Honour School“ („Finals“) probíhají na konci studia. Na základě výkonu u těchto závěrečných zkoušek je absolventům udělen titul prvního, vyššího a nižšího druhého, nebo třetího stupně. Titul prvního stupně je většinou předpokladem pro postgraduální studium. Magisterské a doktorské tituly založené na vlastním výzkumu jsou udělovány pro všechny předměty postgraduálního studia vyučované na univerzitě. Na základě tradice mohou všichni absolventi bakalářského studia po sedmi letech od imatrikulace bez jakéhokoli dalšího studia za nepatrný poplatek zažádat o povýšení svého titulu na titul „MA“ („Master of Arts“).

Čestné doktoráty

Encaenia je každoroční ceremonie Oxfordské univerzity, během které významné světové osobnosti přebírají její nejvyšší ocenění: titul čestného doktora. Pouze čtyřikrát za více než pět a půl století udělování titulu byli mezi laureáty Češi:[7]

Dnešní stav

Rektorem univerzity je anglický politik Chris Patten. Celkem má více než 21 000 studentů.

Slavní absolventi

Pembroke College

Oxford má velmi důležitou roli ve vzdělávání ve Spojeném království. Jde ale o elitářský[8][9][10] přístup ke vzdělání. Vystudovalo zde nejméně 8 zahraničních panovníků, 47 držitelů Nobelovy ceny, 3 držitelé Fieldsovy medaile, 26 premiérů Spojeného království (včetně bývalého premiéra Davida Camerona), nejméně 30 zahraničních prezidentů a premiérů, 12 svatých, 89 arcibiskupů, 18 kardinálů a jeden vzdoropapež.

Současní vědci jako jsou , Richard Dawkins a držitelé Nobelovy ceny Anthony James Leggett, Tim Berners-Lee a mnoho jiných.

Mezi dlouhým seznamem spisovatelů, kteří jsou spojeni s Oxfordem jsou nejznámější Evelyn Waugh, Jane Austen, Lewis Carroll, Aldous Huxley, Oscar Wilde, C. S. Lewis, J. R. R. Tolkien, Philip Pullman, Vikram Seth, Plum Sykes a Percy Bysshe Shelley.

Galerie

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku University of Oxford na anglické Wikipedii.

 1. a b Facts and Figues - University of Oxford [online]. University of Oxford [cit. 2012-02-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-08-25. 
 2. New Investment Committee at Oxford University [online]. [cit. 2007-09-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-12-20. 
 3. Five years at the top: Oxford retains first place in World University Rankings | University of Oxford. www.ox.ac.uk [online]. [cit. 2020-10-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 4. A Brief History of the University [online]. University of Oxford [cit. 2007-10-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-04-11. 
 5. History of Lady Margaret Hall [online]. University of Oxford [cit. 2012-02-02]. Dostupné online. 
 6. a b c d e Women at Oxford [online]. University of Oxford [cit. 2012-02-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-03-04. 
 7. http://www.lidovky.cz/oxfordska-univerzita-udelila-halikovi-cestny-doktorat-jako-ctvrtemu-cechovi-1xv-/lide.aspx?c=A160622_140855_lide_ele
 8. http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers/SN00616/oxbridge-elitism – Oxbridge 'elitism' – Commons Library Standard Note
 9. http://www.bbc.com/news/education-28953881 – 'Deeply elitist UK locks out diversity at top'
 10. http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/16/viral-diversity-campaign-oxford-racist - Oxford University's cultural elitism has been exposed by this student campaign

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

All Saints Church Oxford (1).jpg
Autor: Steve Cadman from London, England, Licence: CC BY-SA 2.0
The former Church of England parish church of All Saints, High Street, Oxford: view from the High Street. The church was built 1706-08 and may have been designed by Henry Aldrich. In the early 1970s it was converted into a library for Lincoln College.
Ashmolean.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 2.5
St Mary's Church, Radcliffe Sq, Oxford, UK - Diliff.jpg
Autor: Diliff, Licence: CC BY-SA 3.0
The University Church of St Mary the Virgin viewed from Radcliffe Square. The walls of All Souls College are visible on the left and the chapel of Brasenose College on the far right.
Entrance Inorganic Chemistry Laboratory University of Oxford.JPG
Autor: MartinPoulter, Licence: CC BY 4.0
The entrance to the Inorganic Chemistry Laboratory of the University of Oxford's Department of Chemistry, showing the positioning of three blue plaques celebrating the site as a National Chemical Landmark.
Pembroke College Chapel Quad.JPG
Autor: No machine-readable author provided. Djr xi assumed (based on copyright claims)., Licence: CC BY-SA 3.0
Pembroke College Hall and Chapel Quad.
Worc College.jpg
cottages worcester college oxford
Pitt-rivers-m2.jpg
Autor: Původně soubor načetl MykReeve na projektu Wikipedie v jazyce angličtina, Licence: CC BY-SA 3.0
Pitt Rivers Museum. Photograph by Michael Reeve, 30 May 2004.
Oxford-University-Circlet.svg
Artist's impression of the arms of the university encircled with the classic circlet, although not the official logo of Oxford University as shown in the source (page 9 of PDF)
John Speed's map of Oxford, 1605..jpg
John Speed's map of Oxford, 1605. North is at the bottom. Oxford is still a walled city, but there some buildings are outside the walls, including Magdalen College.
 • "P" is Oxford Castle
 • "N" is Oxford's central crossroads at the junction of the High Street and St Aldates. Broad Street and Holywell Street now run along the line of the north (that is bottom) wall.
ChristChurchOxfordEngraving1742.jpg
Engraving of Christ Church at Oxford, 1742.
1 oxford aerial panorama 2016.jpg
Autor: Chensiyuan, Licence: CC BY-SA 4.0
aerial panorama of Oxford