Oxid vápenatý

Oxid vápenatý
Obecné
Systematický názevOxid vápenatý
Triviální názevpálené vápno
Anglický názevCalcium oxide
Německý názevCalciumoxid
Sumární vzorecCaO
Vzhledbílá pevná práškovitá látka
Identifikace
Registrační číslo CAS1305-78-8
PubChem14778
UN kód1910
SMILES[Ca]=O
Číslo RTECSEW3100000
Vlastnosti
Molární hmotnost56,08 g/mol
Teplota tání2 580 °C
Teplota varu2 850 °C
Hustota3,316 g/cm³
Index lomunD=1,837
Rozpustnost ve vodě0,131 hm.% (0 °C)
0,123 hm.% (20 °C)
0,096 hm.% (50 °C)
0,05 hm.% (100 °C)
Měrná magnetická susceptibilita−3,4×10−6 cm3 g−1
Struktura
Krystalová strukturakrychlová plošně centrovaná
Hrana krystalové mřížkya= 481,08 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−635,07 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt1 343 J/g
Standardní molární entropie S°38,1 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°−604,04 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp0,763 JK−1g−1
Bezpečnost
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
[1]
Nebezpečí[1]
R-větyR34, R36, R41
S-větyS2, S8, S22, S24/25, S26, S27, S28, S36/37/39
NFPA 704
0
3
2
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Oxid vápenatý (chemický vzorec CaO), triviálními názvy pálené vápno nebo též nehašené vápno je široce rozšířená běžně používaná chemická sloučenina. Oxid vápenatý je bílá žíravá a alkalická krystalická látka. Komerčně vyráběný oxid vápenatý také často obsahuje příměsi oxidu hořečnatého, oxidu křemičitého a malá množství oxidu hlinitého a oxidu železitého.[2]

Oxid vápenatý je obvykle vyráběn tepelným rozkladem hornin, jako je vápenec, který obsahuje uhličitan vápenatý (CaCO3 ve formě minerálů kalcitu a aragonitu). Rozklad je prováděn zahříváním jemně mleté horniny na teplotu přesahující 825 °C.[3] Tento proces je nazýván kalcinace nebo též pálení vápna. Uvolňuje se při něm oxid uhličitý (CO2) a uhličitan se přeměňuje na oxid vápenatý (CaO). Jako palivo se používá nejčastěji hnědé uhlí, koks, černé uhlí (respektive antracit) nebo zemní plyn. Dříve se jako palivo používalo též dřevo.

CaCO3 → CaO + CO2

 

 

 

 

Tento proces je reverzibilní, a proto od okamžiku, kdy je vypálené vápno ochlazeno, začíná vstřebávat okolní oxid uhličitý ze vzduchu a po čase se opět změní na původní uhličitan. Pálení vápna patří mezi první chemické procesy objevené člověkem již v pravěku.

Použití

Vývoj tepla při hašení vápna

Jako hydratované nebo též triviálně hašené vápno ve formě hydroxidu vápenatého Ca(OH)2 (název tohoto minerálu je portlandit). Je využíván jako součást malty a sádry ke zvýšení tvrdosti materiálu. Příprava hašeného vápna je velmi jednoduchá, neboť oxid vápenatý je jeho zásaditý anhydrid a s vodou reaguje velmi rychle a exotermně.

CaO + H2O → Ca(OH)2

Historicky nejstarší využití vápna bylo ve stavebnictví – v omítkách je používali již starověcí Římané. Při nedostatku vápence kvůli tomu dokonce někdy byly rozbíjeny mramorové sochy.

Oxid vápenatý je též používán při výrobě skla a díky své schopnosti reagovat s křemičitany je používán v moderních postupech výroby ocelí a hořčíkových, hliníkových a jiných neželezných kovů. Napomáhá vyplavování nečistot do strusky.

Bývá také používán jako přísada pro úpravu vody. Snižuje její kyselost, změkčuje ji, funguje jako flokulant (sbaluje koloidní nečistoty) a napomáhá odstraňování fosfátů a jiných nečistot.

papírnictví pomáhá rozpouštět lignin, působí jako koagulant a bělidlo.

zemědělství a lesnictví snižuje kyselost půdy. Bývá též používán jako účinná složka při čistění a odsiřování plynných zplodin.

Tradičně bývá používán při pohřbívání mrtvých těl do otevřených hrobů zvláště v období epidemií například moru za účelem dezinfekce a zamezení zápachu rozkladu.

Ve forenzních vědách je používán k detekci otisků prstů. Jako dehydratační činidlo se používá k čištění kyseliny citronové, glukosy, barviv a jako pohlcovač CO2. Často bývá používán v hrnčířství, malířství a potravinářství.

Energie uvolněná reakcí oxidu vápenatého s vodou bývá používaná jako zdroj tepla k ohřevu speciálních samoohřevných konzerv jídla.

Roční světová produkce oxidu vápenatého je asi 130 milionů tun. Největší producenti, USA a Čína, vyprodukují každý přibližně 20 milionů tun.[4]

Využití ve stavebnictví

Dle jakosti surovin lze vyrobit dva druhy vápna, které se ve stavebnictví technicky označuje jako tzv. vzdušné vápno.[5]

Druhy vzdušného vápna bílého

OznačeníZnačeníObsah CaO + MgO 1Obsah MgO 1, 2Obsah SO3 1
Bílé vápno 90CL90≥90≤5≤2
Bílé vápno 80CL80≥80≤5≤2
Bílé vápno 70CL70≥70≤5≤2
Doplňující tříděníPřípona
Nehašené vápnoQ
Hašené vápno bíléS
Pozn.:
  • 1 Hodnoty uvedené v hmotnostních %. Pro nehašené vápno platí přímo. U nehašeného vápna se vápenné kaše po odpočtu volné a vázané vody
  • 2 Vyhoví-li zkoušce objemové stálosti dle ČSN EN 459 – 2, připouští se až 7%.

Druhy vzdušného vápna dolomitického

OznačeníZnačeníObsah CaO + MgO 1Obsah MgO 1, 2Obsah SO3 1
Dolomitické vápno 85DL85≥85≤30≤2
Dolomitické vápno 80DL80≥80≥5≤2
Doplňující tříděníPřípona
Polohašené vápno dolomitickéS1
Plně hašené vápno dolomitickéS2
Pozn.:
  • 1 Hodnoty uvedené v hmotnostních %. Pro nehašené vápno platí přímo. U nehašeného vápna se vápenné kaše po odpočtu volné a vázané vody
  • 2 Vyhoví-li zkoušce objemové stálosti dle ČSN EN 459 – 2, připouští se až 7%.

Reference

  1. a b Calcium oxide. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. Oxid vápenatý - E 529. Doktorka.cz [online]. [cit. 2020-11-02]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-11-09. 
  3. Merck Index of chemicals and Drugs, 9th ed. monograph 1650
  4. http://indexmundi.com/en/commodities/minerals/lime/lime_t9.html
  5. Stavební materiály pro 1. roční SPŠ stavebních. M. Dědek, F. Vošický

Literatura

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Calcium-oxide-3D-vdW.png
Calcium oxide 3D chemical structure
09. Гасење вар како силно егзотермен процес.webm
Autor: Petrovskyz, Licence: CC BY-SA 4.0
Pokus, demonstrující hašení páleného vápna jako příklad silně exotermmí reakce. Kapky vody jsou přidávány k pevnému oxidu vápenatému a po chvíli nastává chemická reakce, vyjádřená rovnicí:
CaO + H2O ⟶ Ca(OH)2.
Teplota přitom může dosáhnout až hodnoty 300 °С.
NFPA 704.svg
The "fire diamond" as defined by NFPA 704. It is a blank template, so as to facilitate populating it using CSS.