Oxidační činidlo

Symbol oxidačního činidla

Oxidační činidlo je látka, která přijímá elektrony od jiné látky, oxiduje ji a sama sebe redukuje. Mezi nejsilnější oxidační činidla patří prvky z pravé horní části periodické tabulky (například: fluor, kyslík, chlor) a některé sloučeniny (anorg. kyseliny, manganistany, peroxidy) a některé druhy molekul prvků (ozon). Silná oxidační činidla vyvolávají vysoce termické reakce a bývají často využívána ve výbušninách a raketové technice.

Reakce silných oxidačních činidel se špatně zastavují a vytvářejí vice násobně oxidované produkty.

V organické chemii vytvářejí oxidační činidla jako jsou KMnO4, OsO4, O3 cis (Z) prostorové konformace. Tyto reakce bývají označovány jako Cis adice.

Nejčastější oxidační činidla

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

GHS-pictogram-rondflam.svg
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) pictogram for oxidizing substances