Pánev (geomorfologie)

Mostecká pánev podblíž Jezeří

Pánev je v geomorfologii poměrně rozsáhlá sníženina, která vznikla tektonickým prohybem zemské kůry. Pánve jsou zpravidla vyplněny usazeninami mladšími, než jsou horniny jejich vyššího lemu.[1] Jedná se o tvar reliéfu vznikající na zvrásněných horninách. Pánev je deprese kruhového nebo oválného půdorysu, pro kterou je typické synklinální uložení hornin. Na okrajích pánve obvykle vznikají mírně ukloněné plochy tzv. kuesty.[2]

Výskyt

Typickým příkladem pánví v Česku jsou Podkrušnohorské (Chebská, Mostecká a Sokolovská) nebo Jihočeské pánve, z geologického hlediska i rozsáhlá Česká křídová pánev. V zahraničí je to např. Panonská pánev, Velká pánev či Sečuánská pánev.

Odkazy

Reference

  1. DEMEK, Jaromír; MACKOVČIN, Peter, a kolektiv. Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. 2. vyd. Brno: AOPK ČR, 2006. 582 s. ISBN 80-86064-99-9. 
  2. SMOLOVÁ, Irena; VÍTEK, Jan. Základy geomorfologie: vybrané tvary reliéfů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1749-3. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Nordböhmisches becken near Jezeří.jpg
Autor: Lysippos, Licence: CC BY-SA 3.0
Braunkohletagebau im Nordböhmischen Becken unterhalb von Schloss Jezeří