Pára

Pára je obecné označení pro plynné skupenství nějaké látky.

V technické praxi se toto označení převážně používá jen pro plynné skupenství vody, jehož správné pojmenování je vodní pára. V hovorové mluvě se tak označuje i bílá vodní mlha.

Pára je plyn, který lze zkapalnit izotermickou kompresí.

Vznik páry

 • Pára může vznikat několika způsoby:
  • Sublimace – odpařování z povrchu pevného tělesa
  • Vypařování – odpařování pouze z povrchu kapaliny; probíhá při každé teplotě
  • Var – vypařování z celého objemu kapaliny
  • chemická reakce (typicky hoření) - pára vznikne jako produkt chemické reakce látek, obsahujících komponenty, potřebné ke vzniku dané látky v plynném skupenství. Například pro vodní páru je to kyslík a vodík. Tyto reakce jsou často exotermické, vzniklá látka proto má plynné nebo pevné skupenství (dým), ne však kapalné.

Druhy páry

 • Sytá pára – má teplotu přesně odpovídající teplotě kapaliny v termodynamické rovnováze
  • Vlhká pára nebo také mokrá pára – sytá pára s kapičkami kapaliny
  • Suchá pára – sytá pára bez zbytků kapaliny, někdy se tak označuje i mírně přehřátá pára
 • Přehřátá pára – pára o vyšší teplotě, než by odpovídalo termodynamické rovnováze s kapalinou
 • Ostrá páravodní pára odebíraná přímo z kotle (má tlak i teplotu odpovídající výstupu z kotle nebo přehřívače)

Související články

Externí odkazy