Písek (sediment)

Pískovna Miletice

Písek je nezpevněný klastický sediment proměnlivého složení, jehož zrna mají velikost od 0,05 do 2 mm. Vzniká rozpadem mateřských hornin a je buď reziduální (netransportovaný), či jsou úlomky transportovány vodou, větrem či ledem a následně uloženy na jiném místě (redepozice).

Dělení

Plážový písek
 • dle velikosti zrna
  • jemnozrnný (0,05–0,25 mm)
  • středně zrnitý (0,25–0,5 mm)
  • hrubozrnný (0,5–2 mm)
 • petrografické – obdobně jako u dělení pískovců
 • speciální druhy
  • glaukonitový – obsahující minerál glaukonit
  • vápencový – mateřskou horninou byl vápenec
  • korálový – obsahuje úlomky korálů
  • žulový – mateřskou horninou byla žula
Písečné duny Sahary
 • dle původu
  • mořský – např. plážový písek (bývá zrnitostně vytříděný)
  • jezerní – místem sedimentace byla jezera
  • říční – na říčních terasách či přímo v řečišti
  • glaciofluviální – vytvářený při sunutí ledovců
  • vátý – typický např. pouštní písek či písky u pobřeží moře

Užití

Třídící věž v pískovně
 • stavebnictví – největší množství
 • slévárenství – formy pro kovové odlitky
 • sklářství – zejména čisté křemenné písky pro výrobu křišťálového skla
 • cihlářství – jako ostřící materiál
 • chemický průmysl – jako filtrační materiál
 • průmysl – leštící, brusný materiál

Výskyt

Odkazy

Literatura

 • SVOBODA, Josef et al. Encyklopedický slovní geologických věd. Svazek 2. N–Ž. Praha: Academia, 1983. 851 s. 509-21-857. S. 174–175. 
 • HEJTMAN, Bohuslav. Petrografie. 3. opravené. vyd. Praha: SNTL, 1981. 262 s. 04-410-81. S. 136–137. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Libya 4608 Idehan Ubari Dunes Luca Galuzzi 2007.jpg
Autor: Luca Galuzzi (Lucag), Licence: CC BY-SA 2.5
Dunes of Erg Awbari (Idehan Ubari) in the Sahara desert region of the Wadi Al Hayaa District, of the Fezzan region in southwestern Libya.
Sand sorting tower.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 2.0
PismoBeachSand.JPG
Sand from Pismo Beach, California.
Miletice, pískovcový lom II.jpg
Autor: Pokud má díla používáte mimo projekty Wikimedia, ocenil bych upozornění. Více z mé práce najdete v mé osobní galerii., Licence: CC BY 3.0
Těžba písku z povrchového dolu blízko vesnice Miletice, Středočeský kraj