Pěšcová struktura

Termínem pěšcová struktura se v šachu rozumí uspořádání pěšců na šachovnici, někdy je též nazývána „pěšcová kostra“. Jedná se o jeden ze zásadních faktorů pozice a vždy ovlivňuje plán hry. Uspořádání pěšců je oproti uspořádání ostatních figur relativně statické a neměnné (pěšec nemůže dozadu, pohybuje se pomalu a lze ho snadno zablokovat), proto si vrcholoví šachisté dávají pozor na jakékoliv tahy pěšci. První, kdo se zabýval pěšcovou strukturou, byl šachista a hudebník François-André Danican Philidor (17261795), s jeho průzkumem pěšcové struktury souvisí i jeho slavný výrok „pěšci jsou duší šachové hry“.

Dělení pěšců

Pokud chceme zkoumat pěšcovou strukturu jako celek, musíme nejprve prozkoumat jednotlivé pěšce, u nichž zjišťujeme:

 1. Jak daleko jsou postouplé (jak daleko od startovní řady se nacházejí) – ve většině případů jsou tím lepší, čím jsou blíže poli proměny.
 2. Postavení vzhledem k ostatním pěšcům:
  • Pokud jsou dva pěšci na jednom sloupci, pak takové pěšce nazýváme dvojpěšcem.
  • Pokud na sousedních sloupcích není pěšec stejné barvy, pak takového pěšce nazýváme izolovaným pěšcem.
  • Pokud je na alespoň jednom ze sousedních polích pěšec a zároveň je za dotyčným pěšcem, pak je dotyčný pěšec krytý pěšec.
  • Pokud je na alespoň jednom ze sousedních polích pěšec a zároveň je před dotyčným pěšcem, pak je dotyčný pěšec opožděný pěšec.
  • Pokud jsou dva pěšci na sousedním sloupci, na stejné řadě a jsou napadáni, pak je nazýváme visacími pěšci.
  • Pokud na sloupci před pěšcem, ani na dvou sousedních sloupcích není žádný pěšec opačné barvy, pak ho nazýváme volným pěšcem.

Časté pěšcové struktury

Pro některé časté pěšcové struktury má šachová teorie pojmenování a vypracované typické plány:

Doporučená literatura

 • AARON, Nimcovič, Můj systém. ŠACHinfo 1999, přeložil Vladimír Kudrna
 • HORA, Vratislav: Tarrasch – učitel šachových generací. Frýdek-Místek 1992
 • HORA, Vratislav: Typové pozice, Metodické materiály – Středolesí 1997
 • HRABĚ, Jaroslav: Izolovaný pěšec. Frýdek-Místek 1990
 • ZÁVODNÝ, Zdeněk: Metodický dopis. Dvojpěšci. Praha 1987


Externí odkazy