Příkon

Příkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství energie dodané za jednotku času. Značí se stejně jako výkon písmenem P, jeho základní jednotkou je v soustavě SI watt (značka: W).

Poměr mezi (užitečným) výkonem stroje a jeho příkonem vyjadřuje veličina účinnost.

Výpočet

,

kde W je práce, t je čas, za který byla energie spotřebována.

V případě elektrických spotřebičů je okamžitý elektrický příkon možno spočítat jako

,

kde U je elektrické napětí a I je elektrický proud.

Příklady

Elektrické spotřebiče

Související články