Příkop (válečnictví)

Příkop u hradu, Španělsko

Příkop je ve válečnictví podélná prohlubeň zbudovaná člověkem a používá se jako opevňovací prvek. Tvoří překážku pro postup útočníka, ať už samostatně či (častěji) v kombinaci s dalšími obrannými prvky. Ve středověku příkopy vylepšovaly obranné možnosti hradu. V nejdomyšlenějších variantách se spojovaly například s padacím mostem a bylo je možno zaplavit. V suchých příkopech byly občas chovány šelmy (např. medvědi), to však zpravidla až později a jejich funkce byla spíše dekorativní, popřípadě mohly ještě sloužit jako hlídači. V moderním válečnictví se používá budování tzv. protitankových příkopů jakožto překážky pro nepřátelskou automobilovou techniku.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Foso del Castillo de La Mota.jpg
Foso del Castillo de la Mota en Medina del Campo, Valladolid (España).