Příkrov

Příkrov, příkrovové okno, příkrovová troska a násunový zlom
Příkrov, příkrovové okno, příkrovová troska a násunový zlom Šedě alochton; bíle autochton.

Příkrov je velké horninové těleso (alochton), které bylo přemístěno alespoň do vzdálenosti 5 km na jinou horninovou jednotku (autochton). K přemístění dochází buď tektonicky, nebo gravitačním skluzem.

Jsou popsány dva základní typy příkrovů:

  • vrásový příkrov – tvořený rozsáhlou ležatou vrásou,
  • kerný příkrov – tvořený přesunutými horninovými krami. Touto cestou vznikají četná pohoří (příkrovové pohoří), např. Alpy nebo Karpaty.

Příkladem příkrovů jsou subtatranské nebo austroalpinské příkrovy a jejich podjednotky.

Odkazy

Související články

  • Kategorie:Příkrovy

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Prikrov cz.png
Autor: Xerostomus, Licence: CC BY-SA 4.0
Příkrov, příkrovové okno, příkrovová troska a násunový zlom