Přírodní park Třebíčsko

Zdroje k infoboxu
Zdroje k infoboxu
Přírodní park
Přírodní park Třebíčsko
Typická krajina parku mezi Třebíčí a Budíkovicemi
Typická krajina parku mezi Třebíčí a Budíkovicemi
Základní informace
Vyhlášení1982
VyhlásilOkresní národní výbor v Třebíči
Nadm. výška350–620 m n. m.
Rozloha98 km²
Poloha
StátČeskoČesko Česko
OkresTřebíč
UmístěníTrnava, Přeckov, Hodov, Horní Vilémovice
Souřadnice
Přírodní park Třebíčsko
Přírodní park Třebíčsko
Další informace
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Přírodní park Třebíčsko (dříve Oblast klidu Třebíčsko) je chráněnou oblastí (přírodní park) dle Zákona o ochraně přírody a krajiny s výskytem významných rostlin severně od města Třebíče a to na 9 800 hektarech v oblasti Křižanovské vrchoviny a Jevišovické pahorkatiny. Nadmořská výška se pohybuje od 350 do 620 metrů nad mořem a park leží primárně na podloží z hornin Třebíčského masivu. Park byl vyhlášen roku 1982.[1] Ke schválení vyhlášky došlo 23. prosince 1982. Park byl chráněn a dřevinná zeleň registrována jako nezbytná.[2]

Přírodní poměry

Typická krajina parku

Geologie

Nadmořská výška se pohybuje od 350 do 620 metrů nad mořem a park leží primárně na podloží z hornin Třebíčského masivu, geologické podloží je tvořeno hlubinnými vyvřelinami třebíčského žulosyenitového plutonu. Tento masiv v prvohorách v malých hloubkách ztuhl a postupem času byl tektonickými pohyby rozlámán. Část masivu severně od Třebíče byla později vytlačena na povrch, plášť pokrývající žulosyenity byl rozrušen a žulosyenitové balvany byly obnaženy v podobě velkých kulových balvanů. Ostrůvky těchto balvanů jsou charakteristickým prvkem přírodního parku. U Bochovic a Hostákova se vyskytují křemenné žíly.[3]

Flora a fauna

Původně byla plocha parku zalesněna acidofilními bučinami a v nižších polohách acidofilní doubravy. Postupně však došlo k odlesnění a lesy byly nahrazeny loukami, poli a pastvinami. V současnosti však jsou v parku přítomny jen menší smíšené lesíky s borovými, dubovými či smrkovými stromy. Na terasách mezi poli se nachází remízky s břízami a dalšími stromy.

Kolem rybníků a vodních toků se nachází mokré louky s porostem violky bahenní, blatouchu bahenního a kohoutku lučního, po odlesnění zůstaly na některých místech parku fragmenty kostřavových pastvin s porostem koniklece velkokvětého.

Součástí krajiny jsou drobné rybníky, kdy na zarostlých malých rybníčcích hnízdí lyska černá či polák velký.[4]

Vodstvo

V přírodním parku se nachází také několik zajímavých rybníků. Mezi nejzajímavější patří rybníky Velký a Malý Bor, rybník Buršík u Přeckova a potok Březinka. Významné jsou výskytem bobra evropského. Důkazem jsou ohlodané stromy a malé hráze postavené bobrem na potoce Březinka.

Maloplošně chráněná území uvnitř parku

PP Kobylinec

Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) na Kobylinci
Kobylinec porostlý konikleci

Kobylinec je přírodní památka ležící asi půl kilometru východně od obce Trnavy. Jedná se o území kostřavové pastviny (náhradní porosty po původních lesích udržované spásáním a kosením). Rozloha památky je 0,44 ha. Kobylinec je zajímavý především výskytem koniklece velkokvětého, který je poměrně vzácný. Památkou byl Kobylinec vyhlášen v roce 1982.[5][6]

PP Ptáčovský kopeček

Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) roste i na Ptáčovském kopečku. Ten je taktéž přírodní památkou ležící v těsné blízkosti místní části Třebíče Ptáčova. Obě přírodní památky bývají v době, kdy koniklece kvetou, hojně navštěvovanými místy.[7]

PP Syenitové skály u Pocoucova

Syenitové skály nedaleko Pocoucova

Syenitové skály u Pocoucova jsou jednou ze známých lokalit v přírodním parku. Rozloha rezervace je 0,7 ha. Zajímavé jsou výskytem žulosyenitových balvanů. Některé z nich zaujmou svou polohou, protože se vyskytují například metr vysoko na úzkém podstavci. Tento zajímavý úkaz vnikl tak, že kolem žulosyenitového balvanu byla méně odolná rula, kterou postupně odklidily vnější činitelé (voda, písek, vítr).[8]

PP Pazderna

Přírodní památka Pazderna byla zřízena z důvodu zachování přirozené mokré louky s výskytem vstavače májového (Dactylorhiza majalis).[9]

Památný strom Velký javor

Velký javor je památný strom nacházející se jižně od obce Věstoňovice, roste tedy již za hranicí parku. Se svým stářím asi 600 let patří mezi nejstarší stromy v České republice. Obvod jeho kmenu činí 750 cm.

Odkazy

Reference

 1. GASTOVÁ, Simona. Přírodní park Třebíčsko [online]. Brno: Mendelova univerzita v Brně - Agronomická fakulta, duben 2007 [cit. 2015-11-03]. Dostupné online. 
 2. HALÁMEK, Vladimír. Přírodu zvelebovat a chránit. Jiskra. 1983-03-16, roč. 1983, čís. 11, s. 3. 
 3. GASTOVÁ, s. 19-20
 4. GASTOVÁ, s. 20-21
 5. Informační tabule na Kobylinci
 6. GASTOVÁ, s. 24-25
 7. GASTOVÁ, s. 22-23
 8. GASTOVÁ, s. 23-24
 9. GASTOVÁ, s. 21-22

Literatura

 • Příroda Třebíčska
 • DVORSKÝ, František. Třebíčský okres. Brno: GARN, 2008. 442 s. ISBN 978-80-86347-95-0. 
 • ZEJDA, Radovan. Třebíčsko. 1. vyd. Třebíč: SURSUM, 2001. 206 s. ISBN 8085799839. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Information-silk.svg
Autor: , Licence: CC BY 2.5
A tiny blue 'i' information icon converted from the Silk icon set at famfamfam.com
Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Relief Map of Czech Republic.png
Autor: derivative work Виктор_В, Licence: CC BY-SA 3.0
Relief map of the Czech Republic
Red pog.png

Shiny red button/marker widget.

Converted from SVG
Přírodní park Třebíčsko 02.jpg
Autor: Ria, Licence: CC BY 3.0
Typická krajina severně od Třebíče v Přírodním parku Třebíčsko
Přírodní park Třebíčsko Kobylinec.jpg
Autor: Ria, Licence: CC BY 3.0
Přírodní památka Kobylinec nedaleko vesnice Trnavy, okres Třebíč, Česká republika.
Tr-trnava-syenit.jpg
Přírodní památka Syenitové skály u Pocoucova nedaleko Trnavy, okres Třebíč, Česká republika.
Typical scene from Natural park Třebíčsko in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Frettie, Licence: CC BY 3.0
Typická scéna z Přírodního parku Třebíčsko v Třebíči.
Pulsatilla grandis.jpg
Autor: Ria, Licence: CC BY 3.0
Koniklec Velkokvětý (Pulsatilla grandis). Lokalita: Přírodní památka Kobylinec u vesnice Trnava u Třebíče v České republice.