Předmět

Předmět může být:

  • synonymum k objekt[1][2]
  • Předmět (filosofie)
  • Předmět (mluvnice) – větný člen (jak v tradiční, tak ve valenční syntaxi)
  • školní předmět – obor výuky či výchovy, jemuž je ve školní výuce věnovaný samostatný cyklus výukových lekcí, v přeneseném významu též samotná jeho výuka
  • záležitost

Reference a poznámky

  1. původní latinský význam obiectum znamená „co je předhozeno (smyslům)“, český výraz vznikl jako kalk latinského
  2. Jiří Rejzek: Český etymologický slovník, LEDA, Voznice, 2001

Externí odkazy