Převodovka

Gear reducer.gif
Část převodovky z motoru Pratt & Whitney Canada PT6
Schematický řez převodovkou Rohloff

Převodovka neboli převodová skříň je kompaktní strojní zařízení umožňující převod mezi hnacím a hnaným strojem, tj. technické zařízení, které mění silové a kinetické parametry přenášené energie. Nejčastěji mění úhlovou rychlost a točivý moment rotačního pohybu.
Převodovka se skládá z pevné skříně, která má funkci rámu, a převodového mechanismu. Skříní může být i prostor uvnitř rámu stroje. Převodovka je volitelný pevný převod. Za převodovky nepovažujeme měniče točivého momentu nahrazující spojku, ani rozvodovku bez funkce pevné změny převodového poměru.

Členění převodovek

Podle kinetiky

rotační ► rotační
vstupní energie do převodovky je přenášena rotačním pohybem hřídele, výstupní energie je přenášena rotačním pohybem hřídele ale s jinou charakteristikou, (jiné otáčky / jiný kroutící moment / jiný směr otáčení)
rotační ► lineární
vstupní energie do převodovky je přenášena rotačním pohybem hřídele, výstupní energie je přenášena lineárním pohybem (posuvem)
lineární ► lineární
vstupní energie do převodovky je přenášena lineárním pohybem (posuvem), výstupní energie je přenášena lineárním pohybem (posuvem)
rotační ► periodický
vstup do převodovky vykonává rotační pohyb výstup převodovky vykonává periodický rotační (kývavý) pohyb nebo periodický posuvný pohyb (tam-zpět)

Podle funkce

lineární
výstup převodovky je vždy lineárně úměrný poloze vstupu, např. úhlu natočení hřídele
nelineární
výstup převodovky vykonává pohyb, který není přímo úměrný vstupu převodovky (spojitý, nelineární) případně může být výstup z převodovky přerušovaný (nespojitý, nelineární).

Podle přenosu energie

obousměrné
vstup a výstup převodovky je možno zaměnit (zpravidla u jednoduchého soukolí).
jednosměrné
převodovka má určenou vstupní a výstupní stranu pro přenos energie (zpravidla vícestupňové převodovky).
samosvorné
konstrukce převodovky principiálně neumožňuje obousměrný přenos výkonu (např. šroubové a šnekové převodovky).


Podle převodového poměru

Požadovanou funkcí převodovky s kinetikou pohybu rotační ► rotační je změna otáček a momentu mezi vstupní a výstupní hřídelí.

Převodový poměr

A) převodovka s konstantním poměrem

Jednostupňová převodovka

Jednostupňová převodovka

Jednostupňová převodovka, bez možnosti pevné změny převodového poměru, umístěná ve stroji se nazývá rozvodovka, neboť rozvádí točivý moment po systému.

B) převodovka s proměnným převodovým poměrem

Vícestupňová převodovka umožňuje změnu převodového poměru mezi vstupní a výstupní hřídelí. Změna se provádí změnou vnitřního převodového poměru.

S plynulým převodem

Převodovka s plynulým převodem umožňuje plynulou změnu převodového poměru mezi vstupní a výstupní hřídelí. O tomto typu převodu pojednává článek o variátoru. Tento typ převodovek však neumožňuje přenos velkých výkonů. Variátor, tedy hydrodynamický měnič točivého momentu v automobilu s automatickou převodovkou nahrazuje spojku v místě mezi motorem a převodovkou.

Se stupňovitým převodem

Převodovka se stupňovitým převodem umožňuje změnu převodového poměru pouze ve stupních, neboli skokově. Výhodou je možnost přenosu větších výkonů.

Podle převodového mechanismu

 • S ozubenými koly
  • s čelním soukolím (s přímými, šikmými nebo šípovými zuby) – rovnoběžné vstupní a výstupní hřídele
  • s kuželovým soukolím – různoběžné vstupní a výstupní hřídele
  • se šnekovým soukolím – kolmé vstupní a výstupní hřídele
  • se šroubovým soukolím – mimoběžné vstupní a výstupní hřídele
 • S řetězovým převodem
 • Se speciálními mechanismy např.:

Podle konstrukce skříně

 • se skříní dělenou v ose
 • se skříní dělenou kolmo na osu
 • kompaktní

Související články

Aplikace principu převodovky:

Součásti převodovky:

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

ManualTransmissionAnimation.gif
Autor: Jahobr, Licence: CC0
Zjednodušené schéma funkce pětistupňové manuální převodovky.
Převodový poměr.png
Autor: Kababus, Licence: CC BY-SA 3.0
Fyzikální popis převodového poměru
GearBoxRotLinLin.gif
Autor: W.Rebel, Licence: CC BY 3.0
Převodovka
Kurvenantrieb mit Zylinderkurve.gif
Autor: Pfedelbacher, Rüdiger Dietz, Licence: CC BY 3.0
Steuerkurvenantrieb mit einer Zylinderkurve als Antrieb an einem elektromechanischem Rundschalttisch Fibrotor
Gear reducer.gif
Autor: Simiprof, Licence: CC BY-SA 3.0
Gear reducer - simulation done with MeKin2D
Reduction Gear.jpg
Autor: Sparkignitor isparku on flickr, Licence: CC BY-SA 3.0
Reduction gears on Pratt & Whitney Canada PT6 gas turbine engine.
Gearbox Animation.gif
Autor: Jahobr (original: unknown/F. A. Brockhaus), Licence: CC0
[Sliding-mesh] speed change gearbox with four forward and one reverse ratios: M, Input or mainshaft from engine; C, Output shaft [ie cardan shaft or prop shaft to e.g. differential axle]; Speed ratio gears I, II, III, IV, which are brought into mesh with 1, 2, 3, 4 by [lateral] shifting; R, reverse gear, meshing with both IV and 4. [NB gear change forks are not shown.]
See also Manual transmission.
Animiertes Prinzip mechan-Hobelmaschine-3D.gif

Prinzipdarstellung eines mechanisch Hobelantriebes;

principle representation of a mechanically propelled shaping
Speed1c.png
Autor: Rohloff AG, Licence: GFDL
Nába se 14 převody Speedhub 500/14
Jednostupnova prevodovka.JPG
Obrázek jednostupňové převodovky
GearBoxRotLinScrew.gif
Autor: W.Rebel, Licence: CC BY 3.0
Převodovka
Geneva mechanism 6spoke animation.gif
This animation shows a six-position Geneva Mechanism in operation