Půdní typ

Půdní typ je kategorizační jednotka Taxonomického klasifikačního systému půd ČR. Půdy jsou řazeny vždy do půdních typů dle stejných diagnostických horizontů. Československá klasifikace obsahuje 21 půdních typů, z čehož 18 z nich se vyskytuje na území České republiky. Vyšší půdní jednotkou je skupina, nižší pak subtyp. Názvy jsou jednoslovné, psané s malým počátečním písmenem. Používají se názvy mezinárodně srozumitelné nebo názvy s koncovkou -zem, kdy kořen slova vystihuje barvu půdy, či hlavní půdotvorný proces. Půdní typy se označují dvěma velkými písmeny.

Klasifikace půd s vyznačením půdních typů

 • Skupina půd ochrických
  • litozem (LI)
   • litozem typická
  • regozem (RM)
   • regozem typická
   • regozem psefitická
   • regozem arenická
   • regozem pelická
 • Skupina půd melanických
  • ranker (RN)
   • ranker typický
   • ranker kambizemní
   • ranker andozemní
   • ranker podzolový
  • rendzina (RA)
   • rendzina typická
   • rendzina litická
   • rendzina kambizemní
   • rendzina tanglová
   • rendzina sutinová
   • rendzina rubefikovaná
  • pararendzina (PR)
   • pararendzina typická
  • smonice (SA)
   • smonice typická
 • Skupina půd molických
  • černozem (ČM)
   • černozem typická
   • černozem arenická
   • černozem pelická
   • černozem hnědozemní
   • černozem kambizemní
   • černozem černicová
   • černozem slancová
  • černice (ČA)
   • černice typická
   • černice arenická
   • černice pelická
   • černice černozemní
   • černice glejová
   • černice organozemní
   • černice slancová
 • Skupina půd illimerických
  • šedozem (SM)
   • šedozem typická
   • šedozem hnědozemní
  • hnědozem (HM)
   • hnědozem typická
   • hnědozem arenická
   • hnědozem luvizemní
   • hnědozem pseudoglejová
   • hnědozem rubefikovaná
  • luvizem (LM)
   • luvizem typická
   • luvizem arenická
   • luvizem podzolová
   • luvizem pseudoglejová
   • luvizem rubefikovaná
 • Skupina půd hnědých
  • kambizem (KM)
   • kambizem typická
   • kambizem arenická
   • kambizem pelická
   • kambizem rendzinová
   • kambizem eutrofní
   • kambizem andozemní
   • kambizem luvizemní
   • kambizem pseudoglejová
   • kambizem rubefikovaná
  • andozem (AM)
   • andozem typická
 • Skupina půd podzolových
  • podzol (PZ)
   • podzol typický
   • podzol arenický
   • podzol kambizemní
   • podzol glejový
   • podzol organozemní
 • Skupina půd hydromorfních
  • pseudoglej (PG)
   • pseudoglej primární
   • pseudoglej luvizemní
   • pseudoglej stagnoglejový
   • pseudoglej organozemní
   • pseudoglej rubefikovaný
  • glej (GL)
   • glej typický
   • glej arenický
   • glej organozemní
  • organozem (OM)
   • organozem typická
   • organozem litická
   • organozem glejová
 • Skupina půd nivních
  • fluvizem (FM)
   • fluvizem typická
   • fluvizem psefitická
   • fluvizem arenická
   • fluvizem pelická
   • fluvizem pseudoglejová
   • fluvizem slancová
 • Skupina půd salinických
  • solončak (SK)
   • solončak typický
   • solončak slancový
  • slanec (SC)
   • slanec typický
   • slanec solodový
 • Skupina půd antropických
  • kultizem (KT)
   • kultizem zahradní
   • kultizem rigolovaná
   • kultizem terasovaná
   • kultizem skrývková
   • kultizem haldová
   • kultizem zavášková
   • kultizem imisní

Související články

Externí odkazy