Pašupati

Šiva Pašupati na vyobrazení

Pašupati (sanskrt पशुपति, paśupati), „Pán tvorstva“, je jedna ze starších manifestací boha Šivy. Ve védském období bylo jméno Pašupati používáno pro boha Rudru, Šivova přímého předchůdce. V Nepálu se nachází Pašupatiho chrám, který je jedním z nejposvátnějších míst nepálských a z části i indických hinduistů. Podle některých teorií se vyobrazení Šivy v podobě Pašupatiho objevovalo na pečetidlech harappské kultury. Šrí Pašupati Nátha ("Svatý Pašupati, Ochránce") je národní bůh Nepálu, jehož kult se vyvinul ze zárodečné teologie historického šivaismu z 1. až 2. století n. l., z nejstarší systematické školy šivaismu zvané Pašupata Daršana. Pašupati má v této tradici pět tváří, považovaných v šivaismu za pět pozemských inkarnací Šivy. Pátou a ústřední je Íšana, "který je nepoznatelný dokonce i věštcům" (Šiva Mahápurána) a je pozemským zjevením Šivovy milosti. Od něj odvozuje svůj původ Íšana Sampradája ("Tradice Íšany"), jedna z nejstarších tradic historického šivaismu, která je v tamilské poémě Manimekalai, napsané buddhistickým básníkem Čithalai Čathanarem v 6. století n. l., ztotožněna s lidem Nasrani, tj. obcí indických křesťanů apoštola Tomáše.

Související články

Média použitá na této stránce

Shiva Pashupati.jpg
Seal discovered during excavation of the Mohenjodaro archaeological site in the Indus Valley has drawn attention as a possible representation of a "yogi" or "proto-siva" figure.[3] This "Pashupati" (Lord of Animals, Sanskrit paśupati)[4][5] seal shows a seated figure, possibly ithyphallic, surrounded by animals. There are three faces to this figure 1 each on the side and this could be that of the four headed Brahma with the fourth head hiding behind. One can see clearly the long nose and mouth wide lips on the two sides. Tag: 12: M-304 A