Pacifická deska

Pacifická deska je vyznačena na mapce žlutě

Pacifická deska (nazývaná také Tichomořská) je oceánská tektonická deska, která se rozkládá pod větší části Tichého oceánu.

Na severu je deska v subdukci se Severoamerickou deskou, na severovýchodě se nachází na jejím okraji Juan de Fuca deska a Kokosová deska. Východním směrem je deska Nazca, kde se nachází konkordantní rozhraní. Podobně i na jihu je konkordantní rozhraní mezi Antarktickou deskou. Západním směrem deska subdukuje s Australskou deskou a Filipínskou deskou.

Pacifická deska je protavována horkou skvrnou, která se projevuje posunujícím pásem souostroví. V dnešní době takto vznikají Havajské ostrovy.

Na střetu Pacifické desky a Antarktické desky vzniká středooceánský hřbet zvaný Pacifik-Antarktický hřbet [zdroj?].

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Plates tect cs.svg
Mapa tektonických desek
Tectonic plates boundaries detailed-en.svg
Autor: Eric Gaba (Sting - fr:Sting), Licence: CC BY-SA 2.5
Detailed world map in English showing the tectonic plates with their movement vectors