Padací most

Stěžejkový padací most pevnosti Ponta da Bandeira; Lagos, Portugalsko

Padací most je častá součást velkých středověkých hradů a pevností. Jeho smyslem bylo maximálně ztížit přístup nepřítele k (obvykle hlavní, ale občas i vedlejší) bráně, kterážto i přes mnohá vylepšení a doplňky obranného systému nad sebou i ve svém bezprostředním okolí často představovala závažnou slabinu v obraně.

Padací most představoval vrchol celé myšlenky a podstatné zlepšení oproti svým předchůdcům, kterými byly rozebratelné či lehce zničitelné mosty. Tyto i později přetrvávaly vedle padacího mostu u rozestavěných, menších či chudších hradů jakožto levnější řešení nebo provizorium.

Hlavní výhoda padacího mostu spočívala v tom, že jej bylo možné zvednout velice rychle a že po zvednutí zůstával neponičen a připraven k rychlému spuštění, pokud by bylo třeba provést výpad. Další výhodou bylo, že zvednutý často zcela zakryl vstup brány a tudíž ještě posílil její obranu.

Literatura

  • DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha: Libri, 2002. 736 s. ISBN 80-7277-003-9. Heslo Padací most, s. 415. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Lagos48.jpg
Autor: Georges Jansoone, Licence: CC BY 2.5
Entrance with drawbridge; Forte da Ponta da Bandeira; Lagos, Portugal