Paleotethys

Paleo-Tethys (či Palaeo-Tethys) byl pradávný oceán, který se nacházel severně od pobřeží jižního superkontinentu Gondwana. Jeho počátky se datují již do kambrické periody (asi před 500 miliony let), pokračují po celou prvohorní éru a tato vodní masa se pak uzavírá koncem druhohorního triasu asi před 200 miliony let. Paleo-Tethys odvozuje svůj název od skutečnosti, že šlo o jakéhosi předchůdce pozdějšího praoceánu Tethys, který se nacházel přibližně mezi Gondwanou na jihu a Laurasií na severu v průběhu téměř celé druhohorní éry. Naopak předchůdcem praoceánu Paleo-Tethys byl tzv. Proto-Tethys. Paleo-Tethys se nacházel v místech, kde dnes nalezneme Indický oceán a jih Asie.

Mapa s označením polohy praoceánu Paleo-Tethys před asi 280 mil. let

Externí odkazy

Pohyb světadílů a jejich desek
1100–750miliony let zpět600–5502000
Světadíly:Arábie
Madagaskar
Indie
KongoAfrikaAfrika
PatagonieSibiřAtlantikaJižní Amerika
AtlantikaZápadní ArábieBaltikaAustrálie
UrRodinieVýchodní GondwanaProtogondwanaPannotieLaurentieEuramerika (Laurussie)PangeaGondwanaAntarktidaAntarktida
ArktidaNenaZápadní GondwanaProtolaurasieGondwanaLaurasieLaurentieSeverní Amerika
BaltikaBaltikaAvalonieEurasie
LaurentieSeverní Čína
SibiřJižní Čína
Oceány:MiroviaPrototethys, PaleotethysPanthalassaTethys
svislé šipky: rozdělení a spojení • vodorovné a šikmé šipky: postupné připojování a oddělování

Média použitá na této stránce

Paléotéthys.jpg
Paleotethys Ocean 280 million years ago.